Lägesbild måndag den 18 maj med anledning av arbetet med covid-19

18 maj, 2020

Fler surfplattor till Lunds äldre och färre hembesök av bovärdar. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för arbetet med covid-19 i Lunds kommun.

Fler surfplattor till äldre för att möjliggöra sociala kontakter

I Lund infördes tidigt besöksförbud på boenden för att minska risken för smittspridning till de mest sårbara. Den 27 mars lämnades de första surfplattorna ut för att möjliggöra videosamtal med nära och kära på 18 boenden i kommunen. Surfplattorna är uppsatta med en rad olika videosamtalslösningar, allt för att underlätta för anhöriga så att de kan använda det program de är vana vid. Videosamtalen blev snabbt en succé och det blev kö för att ringa videosamtal. Den 17 april levererades därför fler surfplattor, och ytterligare några i fredags den 15 maj. Totalt finns nu 50 surfplattor på våra boenden för att möjliggöra att de sociala kontakterna kan upprätthållas.

Färre hembesök för bovärdar

Den pågående coronapandemin har påverkat arbetet för serviceförvaltningens bostadsvärdar och bostadssamordnare. För att minska smittspridning har i snitt fyra av fem hembesök hos hyresgäster ställts in och ersatts av bland annat rådgivning på telefon och via e-post. Bostadsavdelningen har hand om närmare 700 bostäder med boende, som framförallt anvisas av socialförvaltningen och Migrationsverket.

En stor del av verksamheten bygger på just hembesök, exempelvis vid kontraktsskrivning och introduktion i bostaden, men kan också handla om projekt kring källsortering och återvinning. För att minska risken för att sprida smitta – eller själv bli smittad – fattades tidigt beslutet att dra ner på antalet hembesök. Istället ges mer rådgivning per telefon och mejl. Man prioriterar fysiska besök vid exempelvis felanmälan när något gått sönder i bostaden. Om möjligt försöker medarbetarna ta dessa samtal utomhus och även ge instruktioner för hur boende själva kan lösa problem som uppstått.

Lägesbilden skickas mer sällan

Lunds kommun har sedan i mitten av mars skickat dagliga lägesbilder med anledning av arbetet med att hantera följderna av covid-19. Från och med den här veckan kommer lägesbilden att publiceras varje vecka på måndagar, onsdagar och fredagar. Denna vecka utgör ett undantag, då det är klämdag på fredag och lägesbilden utgår. Nästa lägesbild kommer alltså nu på onsdag.

Samtliga lägesbilder i Lunds kommun