Lägesbild måndag den 15 juni med anledning av arbetet med covid-19

15 juni, 2020

Extra insatser i naturområden och parker och förberedelser inför ny lag om stängning av serveringar. Det är några av frågorna som lyfts under måndagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Extra insatser i naturområden och parker

Under coronapandemin har Lunds kommun märkt av ett ökat besökstryck på våra naturområden. Lunds kommun bedömer att besökstrycket kommer fortsätta under sommaren och fler än vanligt kommer att vilja besöka våra parker, naturbadplatser och naturområden. Därför sätts extra insatser in i dessa områden. Kommunens skötselentreprenörer tar hjälp av sommarjobbande ungdomar för städning och enklare underhållsarbete, och väktare sätts in kvällstid i Billebjer och Skrylle. Tekniska förvaltningens ordinarie naturvårdsvakt besöker våra naturområden kontinuerligt och kan kalla in väktare till andra platser vid behov.

Friluftsbad

Naturområden

Få klagomål trots många besökare på restauranger

Det fina vädret har gjort att många Lundabor har besökt uteserveringar och restauranger runt om i kommunen under den senaste tiden. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Trots en solig helg har miljöförvaltningen i Lund endast fått in något enstaka klagomål gällande trängsel. Samtidigt fortsätter förvaltningen tillsynen på restauranger, caféer och uteserveringar för att säkerställa att föreskrifterna för att minska smittspridning efterlevs.

Den 1 juli träder en ny lag i kraft som innebär att kommunen kan stänga serveringar, eller delar av dem, där föreskrifterna inte följs. I dag är det Smittskydd Skåne som har den befogenheten. Miljöförvaltningen har förberett sig inför att den nya lagen träder i kraft. Hittills har det dock inte varit aktuellt att stänga någon verksamhet i Lunds kommun. Miljöförvaltningen kommer också inför att den nya lagen börjar att gälla, gå igenom samtliga ställen i Lunds kommun som har serveringar för att se att det finns tillräcklig information och att föreskrifterna kan följas.