Lägesbild måndag den 11 maj med anledning av arbetet med covid-19

11 maj, 2020

630 personer har anmält sitt intresse för att jobba inom Lunds kommun i händelse av ett stort personalbortfall. LKF stödjer Lunds cityhandel genom satsningen #StarkaTillsammans. Dessa är några av frågorna som är aktuella inom Lunds kommuns arbete med hanteringen av coronapandemin.

Hundratals har anmält sig för att hjälpa till

I början av april gick Lunds kommun ut med en förfrågan till allmänheten om att anmäla sitt intresse för att jobba extra inom kommunala verksamheter i händelse av ett stort personalbortfall till följd av coronapandemin. Vi listade flera yrkesgrupper som snabbt kan behöva förstärkning. Hittills har 630 intresseanmälningar kommit in. Många som har anmält sitt intresse har kompetens eller erfarenhet inom fler än ett av de efterfrågade yrkena. De tre yrkesgrupper som har fått flest intresseanmälningar är köksbiträde/ekonomibiträde, lokalvårdare och vårdbiträde/stödbiträde.

Sjukfrånvaron inom kommunens olika verksamheter är för närvarande låg och behovet av extra personal är just nu litet. Vi följer dock kontinuerligt hur bemanningsbehovet ser ut.

Lista med yrkesgrupper som kan komma att behöva förstärkning

LKF:s satsning #StarkaTillsammans ska stärka Lunds cityhandel

Tehuset Java, en av LKF:s lokalhyresgäster, sätter upp sitt StarkaTillsammans-emblem. Foto: Michael Svensson, LKF

Tehuset Java, en av LKF:s lokalhyresgäster, sätter upp sitt StarkaTillsammans-emblem. Foto: Michael Svensson, LKF

För några veckor sedan lanserade Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF, satsningen #StarkaTillsammans. Satsningen görs till följd av coronakrisen och består av flera delar för att stötta lokalhyresgäster, hyresgäster och medarbetare. Utöver hyreslättnader för verksamheter ger LKF en tidig julklapp till sina anställda – ett citykort laddat med 450 kr för att stötta cityhandeln i Lund, där många av LKF:s lokalhyresgäster finns. Ytterligare en satsning inom #StarkaTillsammans syftar till att sammanföra LKF:s hyresgäster och butiker. LKF:s hyresgäster kan få rabatter i vissa butiker som hyr lokaler av LKF. Just nu är det ett 20-tal butiker som har nappat på idén och listan växer.

I fredags skickade LKF ut 10 000 vykort till alla sina hyresgäster med uppmaningen om att delta i #StarkaTillsammans och därmed stärka Lunds cityhandel. Butikerna som deltar i satsningen sätter upp emblemet #StarkaTillsammans i sina skyltfönster så att det blir tydligt för hyresgästerna var erbjudanden finns att hämta.

Mer information om LKF:s satsning #StarkaTillsammans 

En annorlunda krisberedskapsvecka i år

Sedan 2017 uppmärksammas krisberedskapsveckan via en årlig informationskampanj som arrangeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Syftet med kampanjen är att öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Årets krisberedskapsvecka infaller mitt under en pågående kris, en coronapandemi, och målet i år är att bekräfta att allas insatser är nödvändiga för att vi ska klara oss igenom denna och kommande kriser. Budskapen om att ”vi gör det tillsammans” samt att ”alla har ett stort ansvar” betonas.

En del av krisberedskapsveckan äger rum på MSB:s Instagramkonto ”Din Säkerhet”. Klockan 15.00 varje dag denna vecka ska olika artister framträda live för att hylla bra initiativ som har tagits under coronakrisen.

Din Säkerhet på Instagram