Lägesbild fredagen den 4 december med anledning av arbetet med covid-19

4 december, 2020

Servicevärdar finns på plats i Saluhallen under julhandeln och från och med måndag går kommunens gymnasieskolor helt över till distansstudier. Det är några av frågorna som lyfts på fredagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Från måndag 7 december går Lunds kommunala gymnasieskolor över till distans på heltid

Folkhälsomyndigheten har den 3 december 2020 fattat beslut om att meddela en ny rekommendation för gymnasieskolan, som ett led i att begränsa spridningen av covid-19. Rekommendationen innebär att gymnasieskolorna från och med den 7 december 2020 till och med den 6 januari 2021 går över till distansundervisning. Rekommendationen gäller inte gymnasiesärskolan.

Förhoppningen är att gymnasieskolorna kan gå tillbaka till delvis distans 7 januari 2021.

Syftet är att ytterligare minska trängseln i samhället och i kollektivtrafiken. Rekommendationen om distansundervisningen öppnar upp för fler möjligheter än i våras. Gymnasieskolorna kommer kunna göra viktiga undantag för att underlätta för elever.

Exempel på undantag:

  • praktiska moment
  • nationella prov
  • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion
  • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning

Skollunch till elever som läser på distans

I våras kunde gymnasieelever som studerade på distans hämta matpaket från utvalda grundskolor.
Utbildningsförvaltningen undersöker om samma upplägg kan tillämpas nu. Det blir dock inte aktuellt med matpaket före jullovet. Likt i våras finns det en lösning för matpaket för en mindre grupp elever som annars blir utan lunch. Berörda elever får information av respektive skola kopplat till detta.

Servicevärdar finns nu på Saluhallen

För att säkerställa att Saluhallen kan ha öppet under julhandeln bemannar nu Lundafastigheter upp med servicevärdar som finns på plats eftermiddagar och helger för att kunna informera besökare när det börjar bli för trångt och se till att köande inte står för tätt. Vänd dig gärna till servicevärdarna om du har frågor – du känner igen dem på deras vita tröjor!

Servicevärdarna kommer att bemanna Saluhallen under följande tider:

Måndag – onsdag: klockan 14.30 – 18.15

Torsdag – fredag: klockan 14.30 – 19.15

Lördag: klockan 10.00 – 15.15.

Löpande nyheter från Lunds kommun med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Dessa lägesbilder skickas då ny information som rör kommunens hantering av covid-19 finns.