Lägesbild fredag den 8 maj med anledning av arbetet med covid-19

8 maj, 2020

Personer med psykisk funktionsnedsättning syr skyddsrockar till kommunens boenden. Studenten 2020 närmar sig och planeringen sker utifrån budskapet ”Vi ställer inte in, vi ställer om”. Dessa är några av frågorna som är aktuella inom Lunds kommuns arbete med hanteringen av coronapandemin.

Personer med psykisk funktionsnedsättning syr skyddsrockar

Just nu hjälper ett antal Lundabor med psykisk funktionsnedsättning till med att sy skyddsrockar som ska kunna användas vid smitta inom kommunens särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Rockarna sys på Arbetscentrum som är en verksamhet inom socialtjänsten där personer med psykisk funktionsnedsättning har sin dagliga sysselsättning. De deltar i olika arbetsgrupper som arbetar med sömnad, verkstad, kök, service, kafé, media och friskvård. I arbetet med att sy skyddsrockar deltar även de Lundabor som ingår i arbetsprövningens verksamhet, som nyligen flyttat in på Arbetscentrum. Inom arbetsprövning bedömer man personers arbetsförmåga både fysiskt, socialt och psykiskt genom praktiskt arbete, textil och trähantverk.

Studentutsparken planeras tillsammans med eleverna

Årets studentutspark blir annorlunda på grund av coronapandemin. Planeringen för firandet på Lunds gymnasieskolor börjar ta form och budskapet är ”Vi ställer inte in, vi ställer om”. I dialog med eleverna, som hade kommit med många kreativa idéer, har olika förslag tagits fram utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Utsparken kommer att ske klassvis och pågå under hela dagen. Utsparkstiderna har glesats ut för att undvika trängsel och varje elev får ta med en gäst. Det kan vara en anhörig eller en kompis. När klassen sprungit ut går eleverna hem tillsammans med sina gäster. Parkering runt skolan kommer inte att vara möjlig, utan eleverna och deras gäster välkomnas till fots. Den som behöver ha bil kommer att få tips på parkeringsmöjligheter från skolan längre fram.

Kommunen gör olika anpassningar för att undvika att folksamlingar skapas, varken på eller utanför skolan. Den som tillhör en riskgrupp, är över 70 år eller känner sig sjuk uppmanas att inte delta i studentfirandet.

Varje gymnasieskola arbetar nu med att ta fram en mer detaljerad planering utifrån skolans förutsättningar.

Datum för utspark

8 juni – Vipan
9 juni – Polhemskolan
10 juni – Katedralskolan
11 juni – Spyken


Samlad information om hur coronakrisen påverkar gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Lunds kommun