Lägesbild fredag den 5 juni med anledning av arbetet med covid-19

5 juni, 2020

Friluftsbad med tydlig skyltning och naturvårdsvakt som ser till att myndigheternas rekommendationer följs i våra naturområden. Dessutom stort intresse för att arbeta i vård och omsorg! Det är några av frågorna som lyfts under fredagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.


På måndag öppnar friluftsbaden med tydlig skyltning

På måndag den 8 juni öppnar friluftsbaden i Lunds kommun (med undantag för Veberödsbadet, som öppnar lördag den 13 juni). På baden kommer det att finnas tydliga anslag med instruktioner för hur vi håller avstånd och är rädda om varandra. Vi har även sett över skyltning i omklädningsrum samt gjort markeringar in till baden för att hjälpa våra besökare att hålla avstånd. Under sommaren kommer Högevalls äventyrsbad fortsatt att vara tillfälligt stängt, tills vidare. För den som vill komma och motionssimma inomhus kommer det fortsatt att finnas möjlighet att simma i träningsbassängen, enligt sommarens öppettider.

Kommunens naturvårdsvakt ger råd

I takt med coronapandemin har allt fler upptäckt kommunens naturområden. Besökarantalet har stigit kraftig under våren. Det är glädjande, men det har också inneburit att slitaget ökat. Lunds kommuns naturvårdsvakt, Frederik Pedersen, har en daglig tillsyn över kommunens naturområden och ansvarar för att de föreskrifter som tagits fram för respektive område följs. I en film som publiceras i dag på kommunens Facebooksida ger han lite tips på vad man ska tänka på och hur man ska bete sig ute i naturen.

Lunds kommun på Facebook

Stort intresse för att jobba inom vård och omsorg

Tillgången på personal som är friska och har rätt kompetens är grunden för att säkerställa den kommunala verksamheten. Inför sommaren finns behov av sommarvikarier i flera verksamheter i kommunen, bland annat inom vård- och omsorgsförvaltningen. Förvaltningen har annonserat efter personal och kan nu konstatera att över 4 000 ansökningar kommit in. Bemanningen inom vård och omsorg kommer därför att vara trygg i sommar.