Lägesbild fredag den 30 oktober med anledning av arbetet med covid-19

30 oktober, 2020

Idrottsföreningar uppmanas att vidta fler åtgärder, kommunens ”öppna förskolor” stänger tillfälligt och miljöförvaltningens inspektioner fortsätter. Det är ett par av frågorna som lyfts på fredagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Uppmaning till idrottsföreningar som nyttjar kommunens lokaler

På grund av Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd som utfärdades den 27 oktober, har Lunds kommun de senaste dagarna vidtagit flera åtgärder för att ytterligare motverka smittspridning.

Gymnastiksalar och idrottshallar stänger för allmänheten och har endast öppet för föreningslivets och skolans verksamheter. Lunds kommuns anpassningar gäller till och med den 17 november, men kan komma att förlängas.

Under dagen har ett utskick gjorts till samtliga föreningar som nyttjar kommunens idrottshallar med en uppmaning om att hålla avstånd i såväl omklädningsrum som vid träning.

Har föreningarnas medlemmar möjlighet att byta om hemma före träningen, eller duscha hemma efteråt, är det ett bättre alternativ. I övrigt uppmanar Lunds kommun föreningarna att när det är möjligt förlägga sina aktiviteter utomhus, och i mindre grupper för minimera nära kroppskontakt.

Skulle föreningar vilja avboka sina tider är det bara att höra av sig med plats, datum och tid. Föreningarna kommer inte att faktureras för de tider som avbokats.

Jag vill avboka en tid

Kommunens ”öppna förskolor” stänger tillfälligt

På grund av de rådande omständigheterna kring coronaviruset och de nya allmänna råden för Skåne stänger Lunds kommun de öppna förskolorna Kulan och Söderlek. Även S:t Hansgårdens öppna verksamhet stänger, men däremot är fritidshemsverksamheten på S:t Hansgården opåverkad och håller öppet som vanligt.

Stängningen gäller från och med i dag 30 oktober till och med den 17 november, men kan komma att förlängas.

Miljöförvaltningens tillsyn fortsätter

Miljöförvaltningen får in många frågor och synpunkter från både verksamheter och allmänhet avseende trängsel och smittspridningsrisker. Under pandemin har förvaltningen fått covid-19-anpassa sin verksamhet och arbeta på ett lite annat sätt med tillsynen.

Just nu gör vi många inspektioner via telefon eller via digitala möten. Fortfarande görs en hel del besök på våra serveringsställen för att bland annat följa upp efterlevnaden av lagstiftningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Det kan handla om alltifrån klagomål som kommit in från allmänheten avseende trängsel till egna planerade kontroller på serveringsställena.

Uppstår akuta problem åker miljöförvaltningen ut på dessa även när det gäller annat än livsmedel, och försöker vara generösa i denna svåra pandemisituation för att lösa problem så smidigt som möjligt.

Filmad hälsning från Philip Sandberg

De skärpta allmänna råden för Skåne ställer stora krav på oss alla att bekämpa smittspridningen i samhället. För att uppmärksamma råden och berätta om några av de insatser som görs i Lunds kommun har kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg spelat in en film som riktar sig till boende och besökare i Lunds kommun. Filmen kommer att läggas upp på kommunens Facebooksida och här på lund.se. En engelsk version kommer också att läggas upp på lund.se.

Se hälsningen från Philip Sandberg på YouTube

Här publicerar vi löpande nyheter från Lunds kommun med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

--------------------

Dessa lägesbilder skickas dagligen då ny information som rör kommunens hantering av covid-19 finns.