​Lägesbild fredag den 29 maj med anledning av arbetet med covid-19

29 maj, 2020

Digital energi- och klimatrådgivning, möjlighet för popup-försäljning på kommunal mark och fler frivilliga behövs. Det är några av frågorna som lyfts på fredagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Lunds kommun efterlyser fler frivilliga

Det finns många frivilliga i Lunds kommun som vill stötta andra. Genom Lunds kommuns frivilligkraft sammanförs de som behöver lite extra stöttning i coronapandemins spår med dem som vill stötta. Möjligheten att genom Lunds kommuns frivilligkraft stötta sin medmänniskor har funnits sedan början av april. Sedan dess har dagligen flera enklare vardagsärenden utförts.

Det finns fortfarande behov av stöttning. Inför den stundande sommaren ser vi ett behov av fler frivilliga. Därför efterlyser nu kommunen ännu fler som vill engagera sig för de som behöver lite extra stöd. 

Anmäl dig till frivilligkraft

För dig som vill hjälpa till

Platser på kommunal mark för popup-försäljning

Under rådande covid-19-situation vill vi gärna slå ett slag för möjligheten till popup-försäljning av mat och fika på olika platser i Lunds kommun. En möjlighet för bland annat restauranger och kaféer i Lund är att använda så kallade food trucks, det vill säga en liten försäljningsvagn för att kunna erbjuda måltider utomhus.

Dessutom kommer det med start första veckan i juni att fyllas på med fler sittmöjligheter i staden. Under perioden 27 juni–16 augusti kommer det dessutom att finnas en spännande popup-installation på Stortorget.

Information till intresserade företagare om att placera ut food trucks eller små försäljningsvagnar

Energi- och klimatrådgivningen blir digital

Energi- och klimatrådgivarna stöttar privatpersoner, organisationer och företag i frågor som rör alltifrån att se över sin privata energianvändning till att sätta solceller på företagstaket. Vanligtvis deltar energi- och klimatrådgivarna i olika evenemang, arrangerar föreläsningar och erbjuder drop-in-rådgivning. På grund av covid-19 har alla dessa aktiviteter ställts in under våren. Därför testar Lunds kommun nu att digitalisera energi- och klimatrådgivningen genom att arrangera webbinarier för allmänheten. Först ut är ett webbinarium om solenergi den 3 juni, följt av ett webbinarium om el- och lastcyklar den 10 juni. 

Energi- och klimatrådgivning

Lunds budgetfullmäktige skjuts upp

I onsdagens lägesbild berättade vi om att flytta budgetfullmäktige till Sparbanken Skåne Arena för att minska risken för smittspridning. Igår meddelade kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ordföranden dock att tiden för budgetfullmäktige skjuts upp. Det innebär att EVP-ärendet i stället kommer att behandlas till hösten. Hur och var är inte bestämt ännu.