​Lägesbild fredag den 27 november med anledning av arbetet med covid-19

27 november, 2020

Ökad smitta inom vård och omsorgs verksamheter, parkeringsvakter sätts in i Skrylle och över 110 företag har redan anslutit sig till kommunens personalbonus. Det är några av frågorna som lyfts på fredagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Smittökning inom vård och omsorg

Vård- och omsorgsförvaltningen ser en fortsatt ökad smittspridning och det förekommer i dagsläget smittade brukare inom särskilda boenden, hemtjänsten och LSS-verksamheten. Det pågår smittspårningar och samtlig personal arbetar aktivt, enligt rutiner, för att minska smittspridningen.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att provta båda brukare och personal vid minsta symtom.

Så kommunicerar kommunens för- och grundskolor bekräftad smitta

I takt med den ökade smittspridningen i samhället har och kommer även barn- och skolförvaltningens verksamheter att ha bekräftat smittade medarbetare och barn i olika omfattning. Mot bakgrund av den här utvecklingen kommer skolorna inte längre att informera vid enskilda sjukdomsfall.

Det är fortsatt Smittskydd Skåne som ansvarar för smittspårning enligt smittskyddslagen och om någon är berörd av smittspårningsarbetet ges särskild information om detta. Skulle en verksamhet ha ett större antal sjukdomsfall görs en gemensam bedömning med Smittskydd Skåne och skolorna informerar därefter baserat på deras rekommendationer. En samlad information om vad som gäller kopplat till elever och covid-19 skickades igår till samtliga vårdnadshavare på de kommunala förskolorna, grundskolorna ochgrundsärskolorna.

Delvis distansundervisning på gymnasieskolorna

Sedan igår, torsdag den 25 november, gäller ordförandebeslutet om att undervisning på Lunds kommunala gymnasieskolor delvis ska ske på distans. Detta för att minska trängseln i skollokalerna samt inom kollektivtrafiken. Årskurserna vid gymnasieskolans nationella program växlar nu närundervisning och distansundervisning på olika veckor. Vissa program, kurser och kursmoment undervisas i endast på plats på skolorna. Gymnasiesärskolan är undantagen beslutet om delvis distans.

Parkeringsvakter i Skrylle under helgerna

Just nu är det högt tryck på våra naturområden och sedan förra veckan finns väktare på plats som parkeringsvakter i Skrylle under helgerna. Väktarnas uppgift är att se till att parkering sker på ett ordnat sätt och att det finns fria vägar för räddningsfordon. Precis som i somras uppmanar vi besökare att ta extra stor hänsyn med anledning av det stora intresset för att vara utomhus under pandemin, särskilt på helgerna när många söker sig till samma platser. Till Skrylle kommer flest besökare på lördagar och söndagar mellan kl 12 och 15 – och just vid den här tiden är det en bra idé att prova nya besöksmål.

Tips på fler naturupplevelser finns bland annat här (pdf-dokument)

Isbana på Stortorget öppnar i dag

I dag inleds kommunens corona-anpassade vinteraktiviteter inom ramen för Vinterlund. Som tidigare kommunicerats öppnar isbanan på Stortorget. Nu är det klart att maxantalet åkare på isbanan blir 12 personer, detta med hänsyn tagen till isbanans storlek och gällande restriktioner. Isbanan är inte en offentlig sammankomst och lyder inte under lagen om att man får samlas max 8 personer.

Mer information om isbanan på Stortorget

Vinterlunds program

Stort intresse från företagen kring kommunens personalbonus

Vi har tidigare rapporterat om att Lunds kommuns medarbetare föreslås få en personalbonus i form av ett digitalt personkort, som kan användas i det lokala näringslivet. I tisdags öppnades möjligheten upp för alla företag med arbetsställe i Lunds kommun att ansöka om att bli leverantör av personalbonusen, och kunna ta emot presentkortet som betalning för företagets varor eller tjänster. Det har varit ett stort intresse från företagarna och på fredagsmorgonen hade redan 117 företag anmält sitt intresse. Sista dagen att anmäla företaget är den 2 december.

Här kan du läsa mer om hur företag anmäler sig

Vi hjälper dig gärna – per telefon eller digitalt

För att undvika trängsel i kommunens lokaler uppmanar vi dem som vill komma i kontakt med oss att i första hand ringa eller besöka oss via våra digitala kanaler.

På kommunens webbplats lund.se finns uppdaterad information och med e-tjänster kan de flesta ärenden lösas direkt på skärmen. Du som är symtomfri och har ett bokat besök eller akut ärende som inte kan lösas digitalt, är välkommen till medborgarcenter på Kristallen, Brotorget 1, under våra öppettider.

Mer information om hur du kontaktar oss hittar du här

Här publicerar vi löpande nyheter från Lunds kommun med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns.