Lägesbild fredag den 27 mars med anledning av arbetet med covid-19

27 mars, 2020

Förstärkt företagslots, förlängt besöksförbud på äldreboenden och uppdaterade rutiner för att säkerställa kommunens verksamhet. Det är några av de aktuella frågor som hanteras just nu inom Lunds kommun i samband med coronautbrottet.

Det är fortsatt ansträngt läge för företagarna i Lund och näringslivsavdelningen stärker nu upp företagslotsen för att kunna svara på mer komplexa frågor inom ramen för åtgärdspaketet som har tagits fram av Lunds kommun med anledning av coronautbrottet. Företagslotsen arbetar naturligtvis vidare även med sin vanliga verksamhet – att hjälpa företag med företagsrelaterade frågor om tillstånd, regler och företagande i Lunds kommun.

Idag bjöd Lunds kommun, tillsammans med Fastighetsägarna Syd, också in kommunens fastighetsägare för en första dialog kring en gemensam kraftsamling för att stötta kommunens näringsidkare, småföretagare och centrumhandeln. Ett separat pressmeddelande om detta skickas senare under dagen idag.

Högevallsbadet har fortsatt minskning av besökare. Däremot så är det fler och fler elever och lärare som är tillbaka från sjukskrivningar och deltar i skolundervisningen.

För att minska risken för smittspridning förlängs besöksförbudet på kommunens äldreboenden, LSS-bostäder och korttidsboende, fram till och med 30 april. Anhöriga uppmanas att fortsätta hålla kontakten över telefon eller digitala kanaler. Om det finns speciella skäl, som exempelvis palliativ vård, görs vissa undantag för besöksförbudet i dialog med enhetschef. Även träffpunkter för seniorer och lunchrestauranger för pensionärer håller fortsatt tillfälligt stängt till och med den 30 april. Detta kan vid behov förlängas.

Kommunfullmäktige tog igår en rad olika beslut relaterade till coronahanteringen. Bland annat – att samtliga nämnder och styrelser får sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Vad gäller distansarbete för Lunds kommuns medarbetare så avråds det då många av arbetsuppgifter inte kan göras på distans. Att vara på plats är också viktigt för att upprätthålla kommunens viktiga samhällsfunktion. Sjukskrivningarna har minskat under veckan och personalförsörjningen är för närvarande god.

Vi har precis nåtts av information från Folkhälsomyndigheten att gränsen för deltagare på olika sammankomster sänks från 500 personer till 50. Vi analyserar nu konsekvenserna för Lunds kommun.