Lägesbild fredag den 24 april med anledning av arbetet med covid-19

24 april, 2020

Coronakrisens påverkan på den ekonomiska prognosen och det fortsatta arbetet kring stängningen av Stadsparken under Valborg. Det är några av frågorna som lyfts på fredagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Coronakrisens påverkan på den ekonomiska prognosen per mars månad

Under gårdagen presenterade kommunkontoret en prognos för hur ekonomin i Lunds kommun påverkas som en följd av coronakrisen. Per mars månad syns en merkostnad på drygt fem miljoner kronor för främst förbrukningsmaterial så som skyddsutrustning. För helåret prognostiserar socialnämnden ökade kostnader om 15 miljoner kronor för 2020 som en följd av att fler personer får behov av försörjningsstöd. Även kultur- och fritidsnämndens prognos avviker med 13 miljoner kronor för 2020 som en följd av intäktsbortfall från bland annat Högevallsbadet och för uthyrning av lokaler. På övriga nämnder syns i nuläget inga större ekonomiska effekter med anledning av coronakrisen. 

Referat från kommunfullmäktige om aktuella beslut i april

Stängningen av Stadsparken

På gårdagens kommunfullmäktige fattades beslutet att stänga Stadsparken helt den 30 april. Staket börjar sättas upp runt parken redan under helgen 25-26 april eftersom det tar några dagar att täcka in den cirka 3 km långa sträckan. Entréerna stängs den 30 april klockan 00.00 och öppnar ett dygn senare, klockan 24.00.

En rad informationsinsatser har genomförts med anledning av att vi stannar hemma den siste april. I helgen så kommer även Skånetrafiken att börja lägga ut information på sina informationsskärmar på tåg och bussar.

Frågor och svar om det inställda valborgsfirandet

Kortfilm om arbetet i hemsjukvården under coronapandemin

I dag släppte vi en kort film med Magdalena – sjuksköterska i hemvården i Lunds kommun. Just nu är hon och hennes kollegor särskilt viktiga för de äldre i Lunds kommun. I filmen får vi följa med Magdalena i mötet med Ture, 98 år, som hon besöker dagligen.

Se filmen på Lunds kommuns Facebooksida