Lägesbild fredag den 17 april med anledning av arbetet med covid-19

17 april, 2020

Stadsparken stängs av under valborg, företagsåtgärder beslutas i olika instanser och ytterligare kommunikationsinsatser riktade till kommuninvånare över 70 år. Det är några av de frågor som lyfts på fredagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

I dag hölls en pressträff med besked om att Lunds kommun kommer att stänga av Stadsparken i Lund inför valborgsmässoafton den 30 april. Stängningen görs för att förhindra fest i parken som skulle kunna leda till smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Det tidigare budskapet om att stanna hemma den siste april kvarstår - stängningen av parken är en extra säkerhetsåtgärd i ett extraordinärt läge. Slutgiltigt beslut kommer fattas av kommunfullmäktige på torsdag den 23 april.

Ytterligare kommunikationsinsatser till kommuninvånare över 70 år

En av Folkhälsomyndighetens utpekade riskgrupper är personer över 70 år. I Lunds kommun bor drygt 16 000 personer över 70 år. För att alla de ska nås av information kring bland annat kontaktvägar och kommunens volontärtjänst, kommer ytterligare kommunikationsinsatser riktade till målgruppen att göras.

I slutet av nästa vecka kommer alla hushåll med minst en person över 70 år i Lunds kommun att få ett utskick på posten hemskickat. Med det hoppas vi att fler äldre som är i behov av att få enklare göromål utförda, som att handla eller gå ut med hunden ska anmäla sig via Frivilligkraft, som både kan nås via telefon 046-359 48 72 och genom en e-tjänst. På Lunds kommuns Facebooksida finns nu en film där en av de frivilliga berättar om hur det är att stötta äldre under coronapandemin. I dagsläget har 81 personer anmält att de behöver hjälp – och 227 personer har anmält sig som frivilliga.

Här kan du anmäla ditt behov av stöd

Här kan du se filmklippet på Lunds kommuns Facebooksida

Nya företagsåtgärder beslutas i nästa vecka

I mars beslutades om en rad insatser för att stärka det lokala näringslivet i samband med coronapandemin. Under gårdagen presenterade nio av Lunds kommuns politiska partier ytterligare ett antal åtgärder för att minska effekterna av coronakrisen som slår hårt mot företagare, föreningsliv och näringsidkare i kommunen. De föreslagna åtgärderna handlar om att:

  • Göra hyressänkningar för näringsidkare i utsatta branscher i kommunens fastigheter. Detta ärende behandlas i kommunstyrelsen den 23 april.
  • Införa tillfällig avgiftsfrihet för torghandel och Food Trucks. Förslaget behandlas i kommunfullmäktige den 23 april.
  • Utöka platser för torghandel och uppställningsplatser för Food Trucks. Det här ärendet behandlas i kommunfullmäktige den 23 april.
  • Undersöka möjligheten till krav i upphandlingar som gynnar lokalt näringsliv. Det här ärendet behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 april.
  • Ta kontakt med utsatta branscher med tillfälligt övertalig personal, om att möjliggöra vikariat för tjänstledig och friställd personal. Detta beslut behandlas i kommunstyrelsen den 23 april.
  • Sänka avgifter för gatuparkering i anslutning till sjukhuset samt uppdrag att inrätta fler bilparkeringsplatser vid sjukhusområdet. Detta förslag behandlas slutligen i kommunfullmäktige den 23 april.
  • Öka beredskapen för att ta emot de som drabbas av våld i nära relationer. Förslaget om ytterligare bostäder för utsatta tas vidare i socialnämnden den 22 april.