Lägesbild fredag den 15 maj med anledning av arbetet med covid-19

15 maj, 2020

Gymnasieskolorna förbereder sig för olika scenarier i höst och tillfälligt beslut om individuellt satta öppettider för hyresgäster i saluhallen. Det är några av frågorna som lyfts på fredagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Gymnasieskolorna förbereder sig för olika scenarier i höst

I augusti börjar en ny kull gymnasister sin första termin på någon av Lunds fem kommunala gymnasieskolor. Inför skolstarten finns flera frågor kopplade till coronapandemin: hur det kommer bli till hösten? Blir det distansundervisning till hösten eller kommer allt bli som vanligt?

Tyvärr finns inga tydliga svar på de frågorna i dagsläget. Klart är dock att skolstarten kommer att ske – oavsett om undervisningen startar på distans eller på plats i skolorna. Just nu förbereder gymnasieskolorna och utbildningsförvaltningen sig för båda scenarier och gör allt vad de kan för att skapa den bästa studiesituationen för eleverna.

Under dagen har skolorna publicerat information på respektive webbplats. Det är också här – på skolornas sidor – som regelbunden information kommer att publiceras gällande det nya läsåret.

Kommunen följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och håller sig uppdaterade om utvecklingen. Mer information har utlovats av Folkhälsomyndigheten i slutet av maj.

Lunds kommuns gymnasieskolor

Varierade öppettider i Saluhallen

Coronapandemin innebär tuffa tider för näringsidkarna, så även i Saluhallen. Lundafastigheter på Lunds kommun har föreslagit att näringsidkarna här ska hålla gemensamma öppettider mellan 10-18 på vardagar. Situationen medför dock att alla näringsidkare inte har möjlighet att upprätthålla detta. Därför har Lundafastigheter nu beslutat att öppettiderna tillfälligt kommer att bestämmas individuellt av varje hyresgäst. Den här överenskommelsen kommer inte påverka frågan om man som hyresgäst kan få hyresreduktion eller ej.

Nya rutiner för skyddsutrustning och möjlighet till provtagning inom vård och omsorg

Smittspridningen av covid-19 har inom Lunds kommuns verksamheter varit mycket låg hitintills. För att brukare, anhöriga och medarbetare ska känna sig fortsatt trygga har det nu beslutats att nya rutiner för användning av kompletterande skyddsutrustning för all personal inom vård och omsorg ska tas fram. Beslutet var ett så kallat ordförandebeslut, som i går fattades av vård- och omsorgsnämndens ordförande Inga-Kerstin Eriksson. Ett separat pressmeddelande om detta skickades tidigare idag av Lunds kommun.

Högsta prioritet är också att säkerställa skyddsutrustning för kommunens medarbetare. Lunds kommunstyrelse beslutade i förra veckan om att ge en temporär delegation till kommundirektören för inköp av smittskyddsmaterial. Ett avtal för att kontinuerligt trygga leveransen av skyddsutrustning har tecknats och i dag kom den första leveransen, som bestod av skyddsförkläden. Avtalet gäller till och med vecka 52.

Från och med i går, den 14 maj, har dessutom medarbetare i vård- och omsorgsförvaltningen möjlighet att provtas för covid-19. Provtagningen görs av Region Skåne och erbjuds till personal som arbetar inom hemtjänst, äldre- och LSS-boenden samt uppvisar symptom för covid-19.

Pressmeddelande: Nya rutiner för skyddsutrustning inom vård och omsorg.

Region Skåne – Provtagning för personal