Lägesbild fredag den 12 juni med anledning av arbetet med covid-19

12 juni, 2020

Kulturnatten anpassas i år och samarbete mellan kommun och region i fokus för att minska smittspridningen. Det är några av frågorna som lyfts på fredagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Samarbete med regionen för att skydda de äldre

I går, torsdag, höll Region Skåne en pressträff med fokus på regionens och kommunernas samarbete för att skydda den äldre delen av befolkningen. Under pressträffen deltog bland annat regiondirektör Alf Jönsson och Susanne Leijon, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Lunds kommuns vård- och omsorgsförvaltning.

Här lyftes samarbetet med vårdhygien, smittskydd och primärvård, men också Lunds specifika framgångsfaktorer, däribland en tydlig kommunikationsstrategi och samordningscentral för skyddsutrustning som båda sattes tidigt. Även den nystartade enhet där personer som har hemtjänst eller som har varit på sjukhus och fått konstaterad covid-19 kan vistas tills de är smittfria lyftes. Susanne Leijon konstaterade att goda hygienrutiner funnits i Lund sedan långt före pandemin – och att de i kristider verkligen satts på prov.

Pressträffen finns att se på Region Skånes Facebooksida

Kulturnatten i Lund anpassas den 19 september i år

När årets Kulturnatten går av stapeln den 19 september anordnas den i år på ett annorlunda sätt. På grund av coronapandemin kommer programinnehållet att växlas om till sändningar digitalt. Det berättade vi i ett pressmeddelande som skickades tidigare i dag.

Kulturnatten har många besökare som återkommer år efter år för att ta del av det rika och ständigt skiftande kulturutbudet i Lund. Alla kulturaktörer som vill kommer att ges möjlighet att medverka digitalt under årets evenemang. All information kommer att finnas på Kulturnattens hemsida, som uppdateras löpande. De kulturaktörer som ändå arrangerar mindre, fysiska arrangemang under den aktuella kvällen, uppmanas följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vidta nödvändiga åtgärder för att minimera risken för smittspridning.

Kulturnatten anpassas och erbjuder livesändningar