Kulturnatten anpassas och erbjuder livesändningar

12 juni, 2020

Den 19 september anordnar Lunds kommun Kulturnatten i Lund. Det är ett årligt återkommande arrangemang där Lunds fria kulturliv får visa upp sin kreativitet och skaparglädje runt om i staden. Men i år blir det ett annorlunda upplägg.

Bild från ett av evenemangen under Kulturnatten 2019. Foto: Martin Olson.

 
På grund av coronapandemin ställer Lunds kommun om årets upplaga av Kulturnatten och programinnehållet växlas om till sändningar digitalt. Alla kulturaktörer som vill kommer att ges möjlighet att medverka digitalt under årets evenemang. All information kommer att finnas på Kulturnattens hemsida, som uppdateras löpande. 

– Som en följd av de restriktioner som gäller kring covid-19 tvingas vi anpassa formen på våra arrangemang, säger Gunnar Brådvik, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunen planerar att ge kulturskaparna möjlighet att själva sända sina arrangemang live under årets evenemang. Kulturnatten har många besökare som återkommer år efter år för att ta del av det rika och ständigt skiftande kulturutbudet i Lund. Genom att växla om till livesändningar kan allmänheten fortfarande njuta av kreativa och överraskande kulturevenemang, fast på distans om de så önskar.

– Sändningarna är naturligtvis inte samma sak som det personliga mötet, men det är ett sätt att ge kulturaktörer en plattform att nå ut till en intresserad publik under dessa speciella tider. Men grunden är ändå mötet, så vi hoppas att vi nästa år kan återgå till en fysisk festival, menar Kristina Wåhlin, projektledare för Kulturnatten.

De kulturaktörer som ändå arrangerar mindre fysiska arrangemang under den aktuella kvällen uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vidta nödvändiga åtgärder för att minimera risken för smittspridning.