Förlängda stängningar och besöksförbud inom äldreomsorg och LSS

11 juni, 2020

För att fortsätta skydda kommunens äldre och riskgrupper och minska risken för smittspridning av covid-19 förlängs de tillfälliga stängningarna och besöksförbuden i våra verksamheter till den 31 augusti respektive 30 september. Nationellt besöksförbud på äldreboenden gäller fortsatt till och med 31 augusti.

Träffpunkter, lunchrestauranger och gemensamhetslokaler tillfälligt stängda

Träffpunkter för seniorer håller fortsatt stängt fram till och med 31 augusti. Aktiviteter som brukar äga rum i gemensamhetslokalerna i seniorbostäder är också inställda fram till och med 31 augusti. Lunchrestauranger för pensionärer kommer att hålla stängt en månad ytterligare, till och med 30 september.

I väntan på att träffpunkterna ska öppna igen startar vi den 18 juni en digital träffpunkt med aktiviteter online, på Youtube och här på vår webbplats.

Mer information om den digitala träffpunkten kommer inom kort. 

Anhörigcenters aktiviteter inställda

Föreläsningar, evenemang och caféverksamhet hos Anhörigcenter är inställda fram till och med 31 augusti. Anhörigstödjarna tar fortfarande emot telefonsamtal som vanligt.

Inga besök på boenden

Korttidsboenden, servicebostäder och gruppbostäder inom LSS tar inte emot några besök i gemensamhetsutrymmen fram till och med 31 augusti.

Vad gäller våra äldreboenden följer vi fortsatt det nationella besöksförbud som enligt regeringsbeslut gäller fram till och med den 31 augusti. 

Vid behov kan besluten komma att förlängas ytterligare.