Arbetet intensifieras i Lund med anledning av skärpta allmänna råd

27 oktober, 2020

Lunds kommun intensifierar med omedelbar verkan arbetet med hanteringen av covid-19 efter Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd i Skåne. Beredskapen i kommunen är god för att hantera det rådande läget. Flera insatser görs direkt för att minska smittspridningen.

Folkhälsomyndighetens beslut om särskilda restriktioner i Skåne från och med i dag gäller alla. Lunds kommun har sedan pandemins utbrott rustat organisationen för att snabbt kunna ställa om verksamheten för att hantera en ökad smittspridning.

Från och med i dag kommer Lunds kommuns krisledning och koncernledning återigen att sammanträda dagligen för att noga följa läget i länet och för att kunna fatta beslut om nödvändiga åtgärder. Utgångspunkten framåt är att alla fysiska möten ska ersättas med digitala. Alla medarbetare i Lunds kommun som har arbetsuppgifter som verksamheten bedömer kan utföras hemifrån ska arbeta hemifrån. Kommunens samverkan med de fackliga organisationerna kommer också att öka i frekvens.

– Takten i smittspridningen är allvarlig och nu måste vi hjälpas åt. Vi har god beredskap i vår organisation och alla resurser på plats för att möta situationen. Att hantera effekterna av covid-19 är vår högsta prioritet, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

God beredskap för att hantera situationen

Lund har sedan pandemins utbrott följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kommunens fokus är att minimera riskerna för smittspridning i de samhällskritiska verksamheterna. Ett arbete för att kartlägga vilka verksamheter i kommunen som berörs av de allmänna råden har redan inletts och kommer att redovisas för krisledningen under onsdagen. Fler åtgärder för att minska riskerna för smittspridning kan inte uteslutas.

– Vi har sedan i våras en god hantering av pandemin och nu skalar vi återigen upp vårt arbete. Nu behöver vi alla ställa oss frågan: Vad kan jag göra för att minska smittspridningen? Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra stor skillnad, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lunds kommun.

De skärpta allmänna råden gäller till den 17 november men kan förlängas.

Här kan du läsa vilka restriktioner som gäller för Skåne