Ansträngt läge inom vård, skola och omsorg

16 december, 2020

Läget med covid-19 är särskilt ansträngt inom vård, omsorg och skola. På en pressträff idag berättade Lunds kommun om nuläget för organisationen och åtgärder framåt.

Lunds kommun ser ökade nivåer av smittspridning inom alla verksamheter, precis som smittspridningen ser ut i resten av samhället.
– Det är ett mycket ansträngt läge i Lund och resten av Skåne. Det går åt fel håll med en ökad smittspridning och därför kan vi förvänta oss att det blir värre innan det blir bättre. Vi för en nära dialog med Smittskydd Skåne och står beredda att vidta fler åtgärder om så krävs. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

Sedan pandemin bröt ut i våras har vi rustat vår organisation för att kunna hantera situationen på olika nivåer. Generellt i Lunds kommun är sjukfrånvaron fortfarande hanterbar, men flera verksamheter rapporterar om personalbortfall.
– Det är klart att det är bekymmersamt. Men vi följer läget noga och har en planering och förmåga för att hantera de situationer som kan uppstå. Jag hoppas att alla nu tar sitt ansvar och följer myndigheternas rekommendationer så att de som måste vara på sina arbetsplatser för att få samhället att fungera får möjlighet till det, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lund.

Inom vård- och omsorgsförvaltningen är personalsituationen ansträngd på flera enheter och sjukfrånvaron högre än motsvarande månad förra året. Det innebär att Lunds kommun aktiverat organisationen för större personalbortfall, vilket kan påverka möjligheten till semester under jul- och nyårshelgerna.

Just nu jobbar vård och omsorgsförvaltningen också intensivt med bland annat:

  • Smittspårning
  • Att minska smittspridningen genom att testa brukare och medarbetare.
  • Samarbete med primärvård och Smittskydd Skåne.
  • Att följa Smittskydd Skånes rutiner och Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
  • Sedan vecka 50 ska även personalen på särskilda boende använda både visir och munskydd i brukarnära och medarbetarnära situationer.

Barn och skolförvaltningen har också personalbortfall på grund av hög sjukfrånvaro. Det har bland annat lett till att fem grundskolor under den här veckan övergått till distans- och fjärrundervisning. Den senaste skolan att övergå till fjärr- och distansundervisning är Svaleboskolan årskurs F-9. Vårdnadshavare på skolan ges löpande information via Unikum.

Just nu jobbar barn- och skolförvaltningen även med åtgärder som att:

  • Hämtningar och lämningar sker utomhus
  • Inga större samlingar av elever
  • Julavslutningar utan vårdnadshavare
  • Se över och pausar icke nödvändiga arbetsuppgifter.
  • Skyddsutrustning skickas ut den här veckan till alla enheter. En arbetsmiljöåtgärd - om barn insjuknar i verksamheten och avstånd på 2 meter inte kan hållas