Aktuellt med anledning av coronaviruset covid-19. 2020-03-19

19 mars, 2020

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset covid-19. Här listar vi dagligen åtgärder som kommunen genomfört för att begränsa smittspridning i våra verksamheter.

Vårt fokus är att skydda de äldre och andra som tillhör riskgrupperna och att säkerställa samhällskritisk verksamhet.

Lunds kommun förbereder löpande organisationen för att med omedelbar verkan kunna ändra inriktning utifrån att myndigheternas rekommendationer ändras.

Under dagen, 2020-03-19, har exempelvis följande åtgärder genomförts:

Lunds kommun har beslutat om ett åtgärdspaket riktat till företagare och föreningar. Det innebär bland annat att kommunen:

  • inför avgiftsfri parkering från och med 27 mars, och under två månader, mot uppvisade av p-skiva för att främja centrumhandeln i Lund. Gratis parkering gäller i två timmar på gatuparkering samt fyra timmar på LKP:s parkeringshus Svane på Gasverksgatan.
  • inför avgiftsbefrielse för uteserveringar till och med juni 2020 och ger restaurangägare och krögare möjlighet att utöka sittplatserna i anslutning till deras gällande servering. Även handeln, där det är möjligt/lämpligt, erbjuds möjlighet att använda gaturummet för delar av sin verksamhet.
  • förlänger betalningstiden på fakturor och avgifter inom sophantering, samt inom tillstånd och tillsyn till 90 dagar. Fakturor som redan gått ut från Lunds kommun kommer inte att inkrävas på utställt betaldatum.
  • senarelägger planerade debiteringar av tillsynsavgifter till efter sommaren, istället för debitering i april/maj.
  • skjuter upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden, liksom felanmälan.
  • erbjuder alla organisationer och företag (juridiska personer) som hyr lokaler (gäller inte bostad) av kommunen, direkt eller genom något bolag i koncernen en förlängd betaltid/förfallodatum på fakturor med 90 dagar. 
  • kortar betaltiden till kommunens leverantörer så långt det är möjligt, för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet.

Lunds kommun är beredd att förstärka insatserna ytterligare om det bedöms nödvändigt.

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras, men uppdateras inte.

Här finns samlad information som uppdateras dagligen.