Aktuellt med anledning av coronaviruset covid-19, 2020-03-18

18 mars, 2020

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset covid-19. Här listar vi dagligen åtgärder som kommunen genomfört för att begränsa smittspridning i våra verksamheter.

Vårt fokus är att skydda de äldre och andra som tillhör riskgrupperna och att säkerställa samhällskritisk verksamhet.

Lunds kommun förbereder löpande organisationen för att med omedelbar verkan kunna ändra inriktning utifrån att myndigheternas rekommendationer ändras.

Under dagen, 2020-03-18, har exempelvis följande åtgärder genomförts:

Kommunkoncernledningen i Lund har beslutat om följande huvudinriktning angående närvaro på arbetet inom Lunds kommuns organisation med anledning av coronaviruset. Huvudinriktningen gäller från den 18 mars tills vidare:

  • Medarbetare som är frisk är fysiskt på plats på arbetsplatsen.
  • Medarbetare som är sjuk sjukskriver sig och håller sig hemma (karensdag borttagen enligt regeringsbeslut). 
  • Medarbetare som upplever lindriga sjukdomssymptom ska i första hand vara hemma och sjukanmäla sig för att undvika smittspridning. Om arbetet så medger och medarbetare tillsammans med sin chef kommer överens om arbete hemifrån kan arbetsgivaren besluta att medarbetaren fullgör ordinarie arbete hemifrån.
  • Medarbetare som tillhör riskgrupp kan efter överenskommelse med chef arbeta hemifrån (läkarintyg behövs ej).

Huvudinriktningen gäller från den 18 mars tills vidare.

Lunds kommun är beredd att förstärka insatserna ytterligare om det bedöms nödvändigt.

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras, men uppdateras inte.

Här finns samlad information som uppdateras dagligen.