Aktuellt med anledning av coronaviruset covid-19, 2020-03-16

16 mars, 2020

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset covid-19. Här listar vi dagligen åtgärder som kommunen genomfört för att begränsa smittspridning i våra verksamheter.

Vårt fokus är att skydda de äldre och andra som tillhör riskgrupperna och att säkerställa samhällskritisk verksamhet.

Lunds kommun förbereder löpande organisationen för att med omedelbar verkan kunna ändra inriktning utifrån att myndigheternas rekommendationer ändras.

Under dagen, 2020-03-16, har exempelvis följande åtgärder genomförts:

  • Skolresor på kommunala grund- och gymnasieskolor är inställda.
  • Kommunala grundskolors elevpraktik är inställda.
  • Förstärkta städrutiner på skolor, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
  • Information har skickats till vårdnadshavare om aktuella förhållningssätt i kommunal grund- och förskola.
  • Serviceförvaltningen har stängt sin verksamhet ”FixaTill”.
  • Socialförvaltningen har, liksom vård och omsorgsförvaltningen, infört besöksförbud på boenden för riskgrupper.

Lunds kommun är beredd att förstärka insatserna ytterligare om det bedöms nödvändigt.

Vi uppmanar alla att ta sitt ansvar och stanna hemma om man inte är frisk för att tillsammans bidra till att dämpa takten på smittspridningen. 

Det görs genom att:

  • du stannar hemma om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
  • du gör inga besök på äldreboenden eller sjukhus som absolut inte kan undvikas. Låt bli sådana besök helt om du känner dig sjuk.
  • du tvättar händerna med tvål och varmt vatten ofta.

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras, men uppdateras inte.

Här finns samlad information som uppdateras dagligen.