Lägesbild fredag den 3 april med anledning av arbetet med covid-19

3 april, 2020

Lunds kommun vänder sig till allmänheten för att rekrytera fler undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor och stödassistenter. Lunds kommun lanserar också en ny e-tjänst för föräldrar som är i behov av barnomsorg i händelse av stängda skolor. Här kommer dagens sammanfattning om kommunens arbete inom ramen för hanteringen av coronautbrottet.

Lunds kommun söker nu nya medarbetare som kan hjälpa kommuninvånarna där det behövs som mest. Beroende på hur situationen med coronaviruset utvecklas kan kommunen ha behov av vikarier och extra personal under en kortare period. Informationen riktar sig mot allmänheten och publiceras i kommunens sociala och digitala kanaler. Se även ett separat pressmeddelande om detta som skickades ut tidigare idag.

Lunds kommun lanserar en ny e-tjänst för föräldrar som är i behov av barnomsorg i händelse av stängda skolor. Som en förebyggande åtgärd önskar kommunen kartlägga behov av barnomsorg hos dem som deltar i samhällsviktigt verksamhet och har barn i förskola eller grundskola i Lunds kommun, eller är folkbokförda i Lunds kommun men har barn i förskola eller grundskola i annan kommun.

Genom att ta reda på hur omsorgsbehovet ser ut kan barn- och skolförvaltningen då på bästa sätt planera sin verksamhet om det skulle komma ett beslut om stängning av förskolor, grundskolor, grundsärskolor eller fritidshem. Stängning är inte aktuell i dagsläget men läget kan ändras snabbt beroende på pandemiutvecklingen.

Kultur- och fritidsförvaltningen meddelar idag att ishallen i Lund stängs den 9 april då stora delar av föreningarnas verksamhet och allmänhetens åkning ställts in. Genom att stänga hallen nu kan kommunen tidigarelägga ett planerat servicearbete som ska vara färdigt till föreningarnas lägerverksamheter direkt efter sommaren.

Även biblioteken i Stångby och Väster stängs tillsvidare från och med måndagen, den 4 april. Detta på grund av ökat personalbortfall inom biblioteksverksamheten.