Restauranger och butiker

Coronaviruset påverkar många verksamheter i kommunen. Kommunen arbetar tillsammans med serveringsställen och butiker för att minska smittspridningen. Det är viktigt att var och en bidrar till att gäster kan hålla avstånd till varandra.

Tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

För att förhindra spridning av covid-19 gäller från och med 1 juli 2020 en lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus (även vid entréer till sådana lokaler och områden) är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Kommunerna ansvarar för tillsynen och har även befogenhet att meddela förelägganden och tillfälligt stänga ett serveringsställe. Vid synpunkter på serveringsställen, kontakta miljöförvaltningen:

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Affisch: Nya regler för serveringsställen

Information till restauranger och krogar med anledning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Butiker ska följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter

För butiker gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Det finns inte någon utpekad myndighet som ansvarar för kontroll av föreskrifterna och miljönämnden inom Lunds kommun har därför inte någon möjlighet att följa upp eller ingripa vid klagomål om föreskrifterna inte följs.

Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Förbud att servera alkohol från klockan 20

Mellan den 24 december och den 24 januari införs ett förbud mot alkoholservering på restauranger från klockan 20 varje dag. Detta följs upp med tillsyn för att säkra att smittspridningen av covid-19 kan begränsas så mycket som möjligt. Vid tillsyn kontrolleras även att gränsen för ett sällskaps storlek följs. Denna har sänkts från åtta personer till fyra personer.

All alkoholservering utom folkölsservering upphöra klockan 20 och klockan 20.30 ska all alkohol utom folköl vara borta från borden. Restaurangen kan sedan övergå till servering av mat, alkoholfritt och folköl fram till dess att serveringstiden enligt respektive serveringstillstånd är slut.

 Restauranggästerna behöver inte lämna lokalen klockan 20, utan kan sitta kvar vid sitt bord när serveringen övergår till folköl/alkoholfritt. Detta för att minska smittrisken, då gästerna sitter kvar under ordnade former istället för att alla ska ta sig ut samt senare in igen.

Rumsservering och servering ur minibarer på hotellrum omfattas inte av förbudet. De verksamheter som bara har folkölsservering omfattas inte heller.

Tillståndsenheten informerar tillståndshavare löpande för att underlätta för dem i deras verksamheter.

Information om serveringstillstånd och kontaktuppgifter till Tillståndsenheten

Affischer att ladda ner

Lunds kommun har tagit fram material med kortfattade budskap om att undvika folksamlingar för fri användning.

Tack! Tillsammans håller vi 2 meter avstånd - kvinna.pdf

Tack! Tillsammans håller vi 2 meter avstånd - man.pdf

Affisch: Tillsammans undviker vi smitta 

Affisch: Undvik att bli smittad eller att smitta andra