Näringsliv och företag

Effekterna av coronapandemin slår hårt mot många företag och föreningar i Lunds näringsliv. För att stötta, både på kort och lång sikt, har det beslutats om åtgärder riktade till kommunens näringsidkare inom besöksnäring, handel, hotell- restaurangnäring, elitidrott, kultur- och kreativa näringar och eventbranschen.

Redan i mars 2020 lanserades ett första åtgärdspaket till kommunens näringsidkare. I april utökades åtgärderna. Men i takt med den ökade smittspridningen i samhället och nya restriktioner behövs fler insatser. I tät dialog med det lokala näringslivet har Lunds kommun beslutat om ett tredje åtgärdspaket riktat till näringslivets mest drabbade branscher.

Åtgärdspaketets tre inriktningar:

  • Tryggt, säkert och attraktivt – ökad tillgänglighet till handel
  • Stöd till verksamheter som starkt begränsas för att minska smittspridningen
  • Utvecklingsinsatser som stärker branscher vid en återgång till normalläge.

Åtgärder:

Åtgärderna beslutas i flera olika delar av kommunens organisation, vissa på tjänstemannanivå, andra i nämnder, i kommunstyrelse och i kommunfullmäktige. Beslutsperioden är 23 november- 17 december.

Tidsplanen för genomförande sträcker sig från 23 november 2020-31 augusti 2021.

Som en del av företagspaketet får alla medarbetare i Lunds kommun dessutom en personalbonus i form av ett digitalt presentkort på 1000 kronor som kan användas i det lokala näringslivet i Lund.

Mer information om personalbonusen

Beslutade åtgärder sedan tidigare

Förkortad betaltid på fakturor till Lunds kommun

Lunds kommun kortar betaltiden till sina leverantörer så långt det är möjligt, för att ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet. Om du som företagare och leverantör önskar en betalning snabbare än 30 dagar, kontakta foretagslots@lund.se.

Förlängd betaltid på fakturor, avgifter och hyror från Lunds kommun

Lunds kommun förlänger betalningstiden på fakturor och avgifter till 90 dagar för företag när det gäller sophantering, samt inom tillstånd och tillsyn. Den förlängda betaltiden gäller också organisationer och företag (juridiska personer) som hyr lokaler (ej bostäder) av kommunen, direkt eller genom något bolag i koncernen. 

Du som hyr lokal genom Lundafastigheter får automatiskt förlängd betaltid till 90 dagar. Du som hyr lokal genom LKF kontaktar dem för att be om förlängd betaltid.

Möjligheten till förkortad och förlängd betaltid gäller inte utländska bolag, staten och statliga myndigheter, regioner och andra kommuner samt hel- och delägda kommunala bolag.

Lundasupport – kostnadsfri rådgivning till företag med anledning av covid-19

Lundasupport är ett initiativ som erbjuder företagsstöd via Lunds aktörer för innovation och entreprenörskap tillsammans med Lunds kommun.

Kontakta Lundasupport

Företagslotsen

Företagslotsen finns till för att hjälpa dig och guida dig rätt. Vi finns här för att ta emot dig och lyssna på vilka utmaningar din verksamhet står inför. 

Kontakta Företagslotsen

Restauranger och butiker

Samlad information om hur kommunen arbetar tillsammans med serveringsställen och butiker för att minska smittspridningen

Enskilda huvudmän för fristående förskolor och skolor

Samlad information till enskilda huvudmän för fristående förskolor och skolor om vad som gäller vid en eventuell skolstängning och covid-19.

Samlad information till enskilda huvudmän

Privata assistansbolag

Samlad information till privata assistansbolag gällande hanteringen av covid-19

Mer information till dig som är företagare

Region Skånes Företagsakut

Företagarna Lund

Svenskt Näringsliv

verksamt.se

Almi

Folkhälsomyndigheten

Arbetsmiljöverket

Tillväxtverket

Regeringen

Arbetsgivarverket

Skatteverket

Försäkringskassan

Polisen – om begränsning av allmänna sammankomster

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Utrikesdepartementet

Handelskammaren