Gymnasieskolorna och vuxenutbildningen

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. Här samlar vi information som i rådande situation gäller för gymnasieskolan och vuxenutbildningen i vår kommun.

Gymnasieelever återgår till närundervisning

Folkhälsomyndigheten bedömer att det nu är möjligt att återgå till närundervisning som regel inom alla skolformer för barn och unga. Utbildningsförvaltningens gymnasieskolor återgår därför till närundervisning från läsårsstart 2021. Skolorna fortsätter att sätta in förebyggande åtgärder för att bidra till minskad risk för smittspridning av covid-19. 

Elever och vårdnadshavare uppmanas att ta del av skolornas information i vklass.

Vad gör skolan för att minska smittspridning?

Gymnasieskolorna har satt in många förebyggande åtgärder för att undvika trängsel och hålla nere smittspridningen. Lokalerna ser olika ut på skolorna, därför kan åtgärderna variera. Några exempel på åtgärder på gymnasieskolorna är:

 • Instruktioner om flöden i trapphus och korridorer
 • Goda möjligheter till handtvätt och tillgång till handsprit
 • Utökade städrutiner
 • Matsalarna glesas ut genom att erbjuda mat eleverna tar med och äta på annan plats än i matsalen. Matsalarna har även kompletterats med tält.
 • Möjligheterna för lärare att bära visir
 • Regelbunden vädring
 • Utomhusaktiviteter på raster
 • Förlängd skoldag så eleverna kan undvika kollektivtrafiken i rusningstid

Lunds kommun följer myndigheternas rekommendationer och vidtar löpande nya åtgärder för att minimera riskerna för smittspridning i våra verksamheter. Om rekommendationerna ändras är vi beredda att snabbt ställa om och fatta nya beslut.

Vad behöver du som elev tänka på?

Trots alla förebyggande åtgärder för att undvika trängsel är det viktigt att du fortsätter att följa de allmänna råden och restriktionerna.

 • Håll avstånd till andra, på skolgården, restaurangen och alla skolans lokaler där det är möjligt.
 • Vistas utomhus på raster så mycket du kan.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Försök undvika att röra vid ansiktet eller ögonen. Hosta i armvecket.
 • Stanna hemma om du är sjuk eller har symptom.
 • Om du insjuknar under dagen ska du gå hem.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer om vad som gäller när du som elev är sjuk.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer för vad som gäller när du eller någon i familjen blivit sjuk

Hur vet jag om jag ska stanna hemma?

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns alltid uppdaterad information om vad som gäller vid sjukdomssymtom.

Information från Folkhälsomyndigheten om du eller någon i familjen blivit sjuk

Komvux

Komvux bedriver nu undervining i skolans lokaler.

Modersmålcentrum

Modersmålscentrums undervisning i modersmålsämnet i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola sker nu i skolornas lokaler. 

Internationella grundskolan - ISLK

Internationella grundskolans (ISLK) bedriver endast närundervsining

Resa till och från skolan

För att minska spridning av covid-19 inom kollektivtrafiken är rekommendationen att undvika rusningstrafiken. Möjligheterna till detta kan variera beroende på var man bor.

Vi uppmanar alla som kan cykla, åka moped eller gå till skolan, åka bil eller samåka med familjen för att avlasta kollektivtrafiken. Vi kommer även öppna skolan tidigare på morgonen så eleverna kan ta en tidigare buss eller tåg om så är möjligt.

Frånvaro

Frånvaro och sjukanmälan görs som vanligt i Skola24.