Gymnasieskolorna och vuxenutbildningen

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. Här samlar vi information som i rådande situation gäller för gymnasieskolan och vuxenutbildningen i vår kommun.

Övergång till distansundervisning på Lunds kommuns gymnasieskolor

Folkhälsomyndigheten fattade 3 december 2020 beslut om en ny rekommendation för gymnasieskolan, som ett led i att begränsa spridningen av covid-19. Rekommendationen innebar att gymnasieskolorna under perioden 7 december 2020-6 januari 2021 går över till distansundervisning. Rekommendationen har nu förlängts till att gälla till och med 24 januari 2021.

Rekommendationen gäller inte gymnasiesärskolan.

Elever och vårdnadshavare uppmanas att ta del av skolornas information i vklass.

Syftet är att ytterligare minska trängseln i samhället och i kollektivtrafiken. Rekommendationen om distansundervisningen öppnar upp för fler möjligheter än i våras. Gymnasieskolorna kommer kunna göra viktiga undantag för att underlätta för elever.

Exempel på undantag:

• praktiska moment
• prov
• elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion
• elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning

Matlåda till elever som läser på distans

Från och med den 18 januari kan alla gymnasieelever som bor i Lund och läser på de kommunala gymnasieskolorna i Lund beställa matlåda.

Matlådan beställs med hjälp av en e-tjänst senast klockan 14.00 dagen innan avhämtning.

Beställ matlåda

Matlådan kan hämtas vid varuintagen på följande skolor:

 • Genarpskolan
 • Svaleboskolan (Veberöd)
 • Nyvångskolan (Dalby)
 • Killebäckskolan (S Sandby)
 • Lerbäckskolan
 • Järnåkraskolan
 • Gunnesboskolan
 • Fäladsgården
 • Tunaskolan
 • Prästängskolan (Stångby)

 

Komvux, modersmålscentrum och internationella grundskolan

Komvux kommer bedriva fler kurser på distans från 23 november. Vilka delar som kan ske på plats beror på kursens utformning, men även vilket behov det finns bland eleverna.

Utifrån rådande smittskyddsläge i Skåne har Smittskydd Skåne gått ut med rådet att Skånes högstadier bör övergå till distansundervisning. Skolorna ska även undvika att samla elever från olika klasser i samma klassrum och undvika att blanda elever från olika skolor för att minska smittspridningen av covid-19.

Modersmålscentrums undervisning i modersmålsämnet i förskoleklass och grundskola övergår till fjärr- och distansundervisning fr o m måndag den 11 januari. Detta gäller dock inte studiehandledning på modersmålet. Modersmålsundervisningen för gymnasieelever sker på distans sedan tidigare.

MYP 3-5 vid Internationella grundskolan (ISLK) övergår också till fjärr- och distansundervisning.

Besluten gäller fram till den 24 januari 2021.

Vad behöver du som elev tänka på?

Trots alla förebyggande åtgärder för att undvika trängsel är det viktigt att du fortsätter att följa de allmänna råden och restriktionerna både när du läser på distans eller är i skolans lokaler.

 • Håll avstånd till andra, på skolgården, restaurangen och alla skolans lokaler där det är möjligt.
 • Vistas utomhus på raster så mycket du kan.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Försök undvika att röra vid ansiktet eller ögonen. Hosta i armvecket.
 • Stanna hemma om du är sjuk eller har symptom.
 • Om du insjuknar under dagen ska du gå hem.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer om vad som gäller när du som elev är sjuk.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer för vad som gäller när du eller någon i familjen blivit sjuk

Hur vet jag om jag ska stanna hemma?

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns alltid uppdaterad information om vad som gäller vid sjukdomssymtom.

Information från Folkhälsomyndigheten om du eller någon i familjen blivit sjuk

Vad gör skolan?

Varje skola vidtar en rad åtgärder för att minska risken för smittspridning. Skolornas lokaler ser olika ut, därför kan de förebyggande åtgärderna variera från skola till skola. Det handlar bland annat om städning och åtgärder för att öka flödet i matsalen och andra platser där trängsel kan uppstå. Det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och vatten samt vid behov handsprit.

Skolorna har satt in förebyggande åtgärder i form av möjlighet för elever att hämta mat som kan medtas och ätas på annan plats än i matsalen, temporära tält för matservering för att minska trängseln i matsalar, förlängda öppettider, dialog med Skånetrafiken för att genomföra åtgärder för att minska trängseln i kollektivtrafiken samt arbete för att utöka antal lokaler.

Resa till och från skolan

För att minska spridning av covid-19 inom kollektivtrafiken är rekommendationen att undvika rusningstrafiken. Möjligheterna till detta kan variera beroende på var man bor.

Vi uppmanar alla som kan cykla, åka moped eller gå till skolan, åka bil eller samåka med familjen för att avlasta kollektivtrafiken. Vi kommer även öppna skolan tidigare på morgonen så eleverna kan ta en tidigare buss eller tåg om så är möjligt.

Frånvaro

Frånvaro och sjukanmälan görs som vanligt i Skola24.