Lisa såg till att all information också fanns på engelska

Vårens alla arrangemang ställdes abrupt in på International Citizen Hub Lund där Lisa Andersson arbetar. Istället kastade hon sig över kommunens coronainformation och översatte den till engelska i raketfart. Parallellt blev hon viktig för många utländska medborgare som vände sig till henne med sin oro.

Lisa Andersson

Namn: Lisa Andersson
Yrke: Talent Attraction Developer på International Citizen Hub (50 procent) samt Näringslivsutvecklare på Hållbar Tillväxt (50 procent)
Antal år i yrket: 5 år i denna roll på kommunen, men 33 års arbetslivserfarenhet från Sverige.
Det tar jag med mig från den här tiden: "Det kändes bra att jag kunde bidra med min kompetens, speciellt under en krissituation. Under dessa månader lärde jag mig också mycket om hur andra förvaltningar jobbar inom kommen. Det viktigaste är att vi kunde hjälpa våra internationella som jobbar och bor i Lunds kommun med information på engelska. Den målgruppen är mer sårbar än man tror under en kris."

Den 16 mars förändrades arbetsuppgifterna för Lisa Andersson totalt. Vanligtvis är hon näringslivsutvecklare vid International Citizen Hub Lund samt vid Hållbar tillväxt, men nu befann sig kommunen i ett krisläge.

– Information kom snabbt ut i kommunens olika kanaler, men i början enbart på svenska. Jag jobbar dagligen med internationella personer och insåg ju att det var jätteviktigt att nå ut till dem också.

Så hon erbjöd sig att ställa upp, trots att översättningsverksamhet inte brukar ingå i hennes arbetsuppgifter. Allt annat fick läggas åt sidan. Under de första dryga tre veckorna översatte hon omkring fem texter per dag.

– Det kom dagligen ett par texter efter stabens morgonmöte strax efter nio, sedan brukade någon ytterligare tillkomma strax innan lunch och så kom de sista texterna vid 16.30-tiden. Jag satte mig alltid och översatte på studs, det här var ingenting som kunde vänta.

Översättningar till engelska högprioriterades

Lisa berättar att många inom kommunens coronastab i början blev förvånade. En sådan enorm effektivitet var utöver det vanliga, Lisa beskrivs i det närmaste som en text-maskin.

– Varenda översättning var högprioriterad för mig och jag ville och kunde inte samla texter på hög. Det här handlade både om att hindra smittspridning men också om att jobba preventivt och se till att onödig oro inte spred sig samt ge korrekt information till dem som inte förstår svenska. Lund är en internationellt präglad kommun och det måste hanteras.

Lisa översatte under våren 109 olika coronarelaterade informationstexter för kommunen. De första dryga tre veckorna runt månadsskiftet mars/april var som mest intensiva, då jobbade hon ofta från tidig morgon till sen kväll och privatlivet fick delvis stå åt sidan.

Stöd för utländska medborgare i Lund

Parallellt har Lisa under hela perioden varit en viktig person för många internationella medborgare som bor och verkar i Lunds kommun. I hennes ordinarie uppdrag, som medarbetare på International Citizen Hub Lund, har hon ett stort nätverk. Hubben vänder sig till medföljande till utländska medborgare som fått jobb i Lund. Det kan handla om en tjänst på universitetet eller på något av alla de globala företag som finns i kommunen och som behöver rekrytera globalt för att få tag på rätt expertis.

– I valet och kvalet mellan att stanna eller att resa hem väger den medföljandes åsikt tungt. Lund behöver de här specialistkompetenserna. Därför erbjuder kommunen helt gratis stöttning i att få nätverk och hitta rätt på den svenska arbetsmarknaden, förklarar Lisa.

1 800 personer är knutna till hubben och kommer mer eller mindre ofta till Ekska huset mittemot Stadsbiblioteket där verksamheten huserar, på antingen drop in-events eller genom något av de så kallade Kick-Start jobbprogram som erbjuds.

Lisa Andersson

Viktiga mötesplatser ställdes in

– Vanligtvis erbjuder vi runt 120 events om året. Vårens program var spikat och vi såg mycket framemot det. Nu fick vi ställa in precis allt över en natt.

Det innebar att många förlorade en viktig gemenskap. På hubben knyts vänskapsband och här får man svar på allt som väcker funderingar i det nya landet: alltifrån hur svenska vården fungerar till hur man bäst skriver ett cv, vilka olika alternativ till skolor det finns att välja på för familjens barn eller varför skattesatsen är relativt hög.

– Många utländska medborgare är åtminstone i början av vistelsen i Sverige ganska ensamma. Därför var det extra sorgligt att behöva ställa in de fysiska träffarna. Vi gick visserligen ganska snart över till att kunna erbjuda events online, men det blir ju inte samma sak som att träffas.

Därför har Lisa, parallellt med att hon har sprutat ur sig översättningar, försökt finnas till så mycket det bara går för målgruppen. Hon har pratat i telefon och alltid haft ett öga på mejlen.

– Jag kommer själv från Kalifornien men har bott i Lund i över 30 år. Det gör att jag fortfarande förstår hur det är att leva ”mellan” olika länder och också kan se på Sverige och svenska samhället med utifrån-ögon.

Den svenska modellen ifrågasattes

Lisa berättar att hon själv har släkt i såväl USA som Italien och Spanien. De har varit oroliga för henne dessa månader.

– De förstod inte varför jag fortsatte gå till jobbet varje dag medan de satt helt instängda. Sådant möter våra internationella medborgare också och det gör att de har många frågor.

Lisa har sett till att ta sig tid till alla som vänt sig till henne. Hon har fått förklara Sveriges hållning och att Lund i sin tur anpassat sig efter de nationella riktlinjerna.

– Att få prata av sig ett tag lugnade många. Man förstod bättre hur vi resonerar här i Sverige. Och det är ju det hela mitt uppdrag går ut på, att vara en brobyggare, säger Lisa.

Fotnot: Lunds kommun fortsätter att översätta viktiga texter om coronaläget till engelska och vid behov även arabiska, dari, somaliska, romani (lovari) samt teckenspråk.

Här samlas information på engelska om coronaviruset

Intervjuerna med Lunds kommuns medarbetare genomfördes under juni 2020. Artiklarna är inte avsedda att läsas som en utvärdering av hur arbetet påverkats av pandemin utan skildrar enskilda medarbetares upplevelser av pandemins första månader.

Fler berättelser från våra medarbetare