Från publikrekord till tystnad på Högevallsbadet

De äldre motionssimmarna uteblev och snart stängdes äventyrsbadet på Högevall igen helt. För receptionisten Peter Svensborn och hans kollegor, som är vana vid ständigt högt besökstryck, blev det tomt.

Peter Svenborn

Namn: Peter Svensborn
Ålder: 45 år
Yrke: Receptionist på Högevallsbadet
Antal år i yrket: 1 år
Det här tar jag med mig: Det jag tar med mig av pandemin är att njuta av varje dag, då allting kan förändras snabbt. Att hitta något positivt i en jobbig situation.

Under januari 2020 slog äventyrsbadet på Högevall besöksrekord. Peter Svensborn anställdes i receptionen i augusti året innan och blev fram till coronautbrottet van vid ett ständigt högt tempo på sitt nya jobb.

– Vi tar in max 250 personer på äventyrsbadet. Vissa helger kunde det innebära alltifrån femton minuter till två timmars kö ute i foajén. Det var alltid folk runt oss i receptionen eftersom vi även har hand om motions-simmet och till viss del servar Actic-gymmet, säger Peter.

Men i takt med att smittan av det nya viruset började spridas i Europa gick besökstalen successivt ner för såväl äventyrsbad som motionsbassäng. Till det sistnämnda söker sig många äldre och de identifierades ju tidigt som en riskgrupp.

– Vi fortsatte ändå hålla öppet eftersom de riktlinjer som har funnits har baserats på att viruset dör av kloret i bassänger samt inte tål värmen i en bastu, säger Peter.

Äventyrsbadet stängde

Framåt slutet av mars kom dock dödsstöten för äventyrsbadet. Under hela lördagen kom det enbart 32 besökare och på söndagen gick den totala besökssiffran ner till 26. Veckan efteråt togs snabbt ett beslut om att från den 1 april stänga helt tills vidare. Att hålla igång vågmaskinen och vattenrusch-banan är nämligen dyrt och kan inte motiveras med så pass få besökare, förklarar Peter. För honom och hans kollegor gick arbetstempot nu ner än mer.

– Jag sörjer det. Jag gillar att ha mycket att göra och att ständigt ha kontakt med människor. Nu blev arbetsdagarna betydligt längre, innan flög de fram.

Han och kollegorna har dock inte varit sysslolösa. De har till viss mån fått andra och omfördelade arbetsuppgifter. Städningsrutinerna i foajén har förändrats och utökats.

– Vi tömmer papperskorgar, torkar av handtag, dörr-snurren vid entrén samt knapparna på kontokort-automater flera gånger om dagen. Vi desinfekterar dessutom bordsytor.

Badhuset har även uppmanat besökare och föreningsmedlemmar att byta om och duscha hemma om möjligt, eftersom smittrisk kan finnas i omklädningsrum.

– De av våra kollegor som arbetar som badvakter har också fått ägna mer av sin arbetstid åt städning, säger Peter.

Peter Svenborn

Stark sammanhållning bland kollegorna

Han berättar att Lundafastigheter, som vanligtvis tar hand om en del av lokalerna, slutade städa på Högevall en bit in i pandemin eftersom den interna personalen nu hade tid över.

– Jag vet att badvakterna också har haft tid att rensa och städa i förråd och liknande. Det var säkert välbehövligt. Något som har varit positivt med pandemin är att jag upplever en ökad sammanhållning bland oss kollegor. Vi var ett bra gäng även innan, men nu har alla verkligen ställt upp och varit flexibla. Vi har tagit hand om varandra.

Under sommaren övergick Peter till ett schema där han delvis bemannade receptionen för Källbybadet. Så var tanken redan innan pandemin och Peter upplever att besökarna varit många till utomhusbaden.

– Men vi har ändå tagit in färre sommarvikarier än vad det var tänkt. Av de 26 som var tilltänkta fick bara 18 anställning i slutändan eftersom vi annars också har äventyrsbadet öppet sommartid.

Peter Svenborn

Längtar till pandemin är över

Han och kollegorna längtar nu till att situationen ska återgå till den normala.

– Allt kan förändras snabbt och till viss del verkar folk ha börjat slappna av. Det är svårt att veta vad det kommer att leda till.

Det finns guldstunder på jobbet även under pandemin. En dag i somras kom en äldre herre tillbaka för första gången sedan mars.

– Innan pandemin var han en flitig besökare till motionsbassängen.

Peter fick en lång pratstund med mannen och han berättade att det var första gången han gick ut på 2,5 månad.

– Jag försäkrade honom om att det inte är så mycket folk inne i bassängen och att vi är extra noggranna med städning. Då sa han: ”ja, något ska man ju ändå dö av och jag orkar inte sitta instängd längre”. Att komma ut och simma är viktigt för många äldre och de som kommer till oss är ju inte de allra svagaste. Vi är viktiga för dem och det känns värdefullt.

Fotnot: Den 27 oktober beslutade Folkhälsomyndigheten och Region Skåne om skärpta allmänna råd för Skåne. Som en av många åtgärder i Lunds kommun stängde Högevall tillfälligt så väl äventyrsdelen som motionssimningen för allmänheten. Äventyrsdelen hade då hunnit vara öppen i två veckor. Skola och föreningar har fortsatt tillträde till motionsbassängerna.

Intervjuerna med Lunds kommuns medarbetare genomfördes under juni 2020. Artiklarna är inte avsedda att läsas som en utvärdering av hur arbetet påverkats av pandemin utan skildrar enskilda medarbetares upplevelser av pandemins första månader.

Fler berättelser från våra medarbetare