Greater Copenhagen och Skåne Committee

Konkurrensen om tilllväxt och investeringar har intensifierats och pågår i ökande grad mellan världens storstadsregioner. Vi utmanas av att det skapas fler arbetsplatser och högre tillväxt i Stockholm, Hamburg, Berlin, Helsingfors, Amsterdam och Dublin än det gör i Skåne, Hovedstaden och Själland.

Av den orsaken har regioner och kommuner i Hovedstaden, Skåne och Själland gått samman om en gemensam dagordning för tillväxt som ska samla kommuner, regioner, näringsliv och universitet över hela metropolregionen omkring gemensamma satsningar.

Vi har därför ombildat Öresundskomiteen till The Greater Copenhagen & Skåne Committee. Genom vårt samarbete sätter vi fokus på att stärka förutsättningarna för tillväxt i regionen. Vi får under vårt gemensamma varumärke Greater Copenhagen internationell genomslagskraft och genom att arbeta nära tillsammans kan vi utnyttja de olika styrkepositioner som finns i Greater Copenhagen.

Vision för Greater Copenhagen

Vi har en gemensam vision om att Greater Copenhagen ska vara en attraktiv, internationell tillväxtmotor där vi skapar ekonomisk tillväxt och arbetsplatser.

År 2020 ska Greater Copenhagen vara ett internationellt nav för investeringar och kunskap på samma nivå som de mest framgångsrika metropolerna i Europa. Samarbetet har 2020 skapat en ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning i Sydskandinaviens internationella metropol - Greater Copenhagen.

Relaterad information

Kontakt

Greater Copenhagen & Skåne Committee

Britt Steiner, kommunkontoret
E-post:britt.steiner@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se