ESS och MAX IV

ESS och MAX IV är två nya forskningsanläggningar i nordöstra Lund.

ESS

På en yta av två kvadratkilometer i nordvästra Lund byggs European Spallation Source (ESS), en unik anläggning för materialforskning. ESS kommer att vara ett tvärvetenskapligt forskningscentrum och utnyttja världens mest kraftfulla neutronkälla.

Forskarna kommer att kunna studera material i det dagliga livet, från plast och proteiner till mediciner och molekyler, för att förstå hur de är uppbyggda och hur de fungerar.

Anläggningen kan liknas vid ett gigantisk mikroskop, där neutroner avfyras så att de kan analyseras i detalj.ESS kommer att stödja framtida forskningsgenombrott inom medicin, miljövetenskap, klimat, kommunikation och transport. Tillsammans med den planerade MAX IV anläggningen kommer ESS bilda ett nav i den europeiska forskningsinfrastrukturen. ESS beräknas vara i full drift år 2020.

MAX IV

MAX IVMAX IV-laboratoriet är en nationell anläggning med Lunds universitet som värduniversitet. MAX IV-laboratoriets acceleratorer producerar röntgenstrålar av mycket hög intensitet och kvalitet. Nästan 1000 forskare från hela världen kommer varje år till labbet och använder röntgenstrålarna i vetenskaplig forskning för att göra det osynliga synligt.

MAX IV-laboratoriet bygger just nu en ny anläggning vilken kommer att bli den mest briljanta röntgenkällan i världen när den öppnar för användare sommaren 2016. Foto: MAX IV/ABML4/Felix Gerlach

Lunds kommun och forskningsanläggningarna

Runt de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS planerar Lunds kommun en ny stadsdel, Brunnshög, med fokus på hållbar stadsutveckling. I Brunnshög kan det på sikt bli plats för upp emot 40 000 boende och sysselsatta.

Lunds universitet, Lunds kommun och Region Skåne har tillsammans bildatScience Village Scandinaviasom ska stödja utvecklingen av infrastruktur för de båda nya forskningsanläggningarna. Science Village-området - som är placerat mellan de två forskningsanläggningarna - kommer att ha en stark internationell prägel och planeras primärt attbli en forskarpark för företag och forskningsinstitutioner, men det ska också finnas stödfunktioner, service, rekreation och bostäder.

Lunds kommun ställer mark till förfogande, i första hand via tomträttsavtal för MAX IV och Science Village.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se