Fokus Södra Sandby

Ortsutvecklingsprojektet Fokus Södra Sandby startar hösten 2019 och är en fortsättning på Lunds kommuns tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Genarp, Fokus Veberöd och Fokus Dalby.

Syftet med Fokus Södra Sandby är att Lunds kommun vill utveckla framtidens Sandby och dess omland tillsammans med de som bor och verkar i området. Fokus Sandbys ledord är: ”Framtidens Sandby. Vad vill vi?”. Målsättningen är att Södra Sandby ska vara en attraktiv boendeort nära Lund som kan växa och som erbjuder attraktiva boendelösningar, mångsidig service och ett varierat utbud av olika aktiviteter. Det ska vara enkelt att trivas i Sandby.

Sandbybornas idéer, behov och åsikter är vägledande för Fokus Södra Sandby för att vi tillsammans ska kunna identifiera framtida utvecklingsområden för Södra Sandby.

Vad händer i Fokus Sandby?

  • Fokus Södra Sandby deltog på julmarknaden i Södra Sandby den 30 november. Förtroendevalda från Fokus Södra Sandbys styrgrupp hade en rolig eftermiddag och minglade med Sandbybor och pratade om Sandbys framtida utveckling.
  • Cirka 800 Sandbybor besvarade Fokus Södra Sandbys webbenkät om Sandbys framtida utveckling. Enkäten var öppen att svara på under november månad 2019 och enkätens resultat kommer att sammanställas tillsammans med Fokus Sandbys övriga dialogaktiviteter som genomförs i februari och mars 2020, se nedan
  • Fokus Södra Sandby bjuder in alla Sandbybor till ett Open Space möte i Killebäckhallen på kvällen tisdagen den 11 februari 2020. Inbjudan kommer att skickas till alla hushåll, se nedan för mer information och anmälan.
  • I mars månad 2020 besöker Fokus Södra Sandby Killebäckskolan för att prata med högstadieelever om framtidens Sandby

Open Space-möte

Hur kan vi skapa ett Södra Sandby där alla trivs? Vad kan du göra? Vad kan vi göra tillsammans? Kom och var med, med dina idéer och ditt engagemang!

Tisdagen den 11 februari bjuder Fokus Södra Sandby in Sandbybor till ett Open Space möte i Killebäckshallen mellan kl. 17.30 – 21.00. Drop-in mellan kl. 17.30 och 18.00.

Under kvällen ska vi arbeta med hur vi tillsammans kan utveckla framtidens Södra Sandby. Ditt deltagande är viktigt. Vi hoppas att du kommer. Förtroendevalda och tjänstepersoner från Lunds kommun kommer också att delta.

Länk till anmälan hittar du nederst på sidan.

Kontakt

Ulrika Dagård, projektledare
E-post: ulrika.dagard@lund.se,
Telefon: 0734-15 09 30.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/fokussandby

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Ulrika Dagård, samhällsstrateg social hållbarhet inriktning mänskliga rättigheter

Telefon:046-359 82 66
E-post: ulrika.dagard@lund.se