Fokus Södra Sandby

Ortsutvecklingsprojektet Fokus Södra Sandby startade hösten 2019 och är en fortsättning på Lunds kommuns tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Genarp, Fokus Veberöd och Fokus Dalby.

Korsningen Lundavägen-Flyingevägen i Södra Sandby

 

Syftet med Fokus Södra Sandby är att Lunds kommun vill utveckla framtidens Sandby och dess omland tillsammans med de som bor och verkar i området. Fokus Sandbys ledord är: ”Framtidens Sandby. Vad vill vi?” Målsättningen är att Södra Sandby ska vara en attraktiv boendeort nära Lund som kan växa och som erbjuder attraktiva boendelösningar, mångsidig service och ett varierat utbud av olika aktiviteter. Det ska vara enkelt att trivas i Sandby.

Sandbybornas idéer, behov och åsikter är vägledande för Fokus Södra Sandby för att vi tillsammans ska kunna identifiera framtida utvecklingsområden för Södra Sandby.

Enkät rapporten Fokus Södra Sandby och trafikutredningen

Nu är enkäterna avslutade för rapporten Fokus Södra Sandby och trafikutredningen. Enkätsvaren kommer nu att analyseras och sammanställas. Resultatet från trafikutredningen kommer att presenteras på denna webbsida under våren

Resultatet från alla dialoger som har genomförts i Fokus Södra Sandby, samt resultatet från trafikutredningen kommer att sammanställas i en framtidsplan för Fokus Södra Sandby under vintern och våren 2021. Planen beräknas att vara klar i maj 2021.

Utredning om trafikfrågan

Utifrån Sandbybornas synpunkter under den tidiga dialogen beslutade Lunds kommunstyrelse att genomföra en utredning om trafiken i Södra Sandby för att undersöka hur den tunga trafiken genom centrala Södra Sandby kan hanteras. Utredningen görs under hösten 2020 och resultatet kommer att presenteras under våren 2021.
Läs om trafikutredningen här.

Planprogram för centrala Södra Sandby

Parallellt med Fokus Södra Sandby arbetar stadsbyggnadskontoret med att ta fram ett planprogram för de centrala delarna av Södra Sandby. Syftet med programmet är att undersöka vilka möjligheter det finns att utveckla Södra Sandbys centrum vad gäller mötesplatser, bostäder, handel, service och föreningsliv. Planprogrammet bedöms kunna gå ut på samråd under våren 2021 och då har Sandbyborna möjlighet att lämna synpunkter på programmet. Byggnadsnämnden beräknas sedan ta ett inriktningsbeslut för programmet under hösten 2021.

Vad händer sen i Fokus Södra Sandby?

Resultatet från den tidiga dialogen och de kompletteringar som har tillkommit under dialogen i oktober 2020 kommer att ligga till grund för en framtidsplan för Södra Sandby. Framtidsplanen, tillsammans med trafikutredningen som har gjorts och det pågående planprogrammet, kommer att vara viktiga pusselbitar för kommande utvecklingsarbete i Södra Sandby.

Sammanfattning av aktiviteter i projekt Södra Sandby

Vill du veta mer om vad som tidigare har hänt i projektet och vad som är på gång härnäst?

Aktiviteter i Fokus Sandby

Kontakt

Har du frågor om Fokus Södra Sandby kontakta:

Ulrika Dagård, projektledare
E-post:ulrika.dagard@lund.se,
Telefon: 0734-15 09 30

Har du frågor om trafikutredningen kontakta:

Anna Karlsson, projektledare
E-post:anna.karlsson@lund.se

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/fokussandby