Fokus Södra Sandby

Ortsutvecklingsprojektet Fokus Södra Sandby startar hösten 2019 och är en fortsättning på Lunds kommuns tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Genarp, Fokus Veberöd och Fokus Dalby.

Syftet med Fokus Södra Sandby är att Lunds kommun vill utveckla framtidens Sandby och dess omland tillsammans med de som bor och verkar i området. Fokus Sandbys ledord är: ”Framtidens Sandby. Vad vill vi?”. Målsättningen är att Södra Sandby ska vara en attraktiv boendeort nära Lund som kan växa och som erbjuder attraktiva boendelösningar, mångsidig service och ett varierat utbud av olika aktiviteter. Det ska vara enkelt att trivas i Sandby.

Sandbybornas idéer, behov och åsikter är vägledande för Fokus Södra Sandby för att vi tillsammans ska kunna identifiera framtida utvecklingsområden för Södra Sandby.

Vad händer i Fokus Sandby?

  • Under november månad 2019 kan boende och verksamma i Södra Sandby med omland att besvara en webbenkät om Sandbys framtida utveckling.
  • Fokus Södra Sandbys första ”kick-off” är lördagen den 30 november 2019 i samband med Julmarknaden i Södra Sandby. Då finns förtroendevalda från Lunds kommuns styrgrupp för Fokus Södra Sandby på plats mellan kl. 11:00 – 15:00. Kom förbi och prata med oss om Sandbys utveckling och Fokus Södra Sandby. 
  • Under 2020 kommer olika dialogaktiviteter att genomföras tillsammans med boende, föreningar och med barn och unga. Svaren från enkäten och dialogaktiviteterna kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med Fokus Södra Sandby.

Kontakt

Ulrika Dagård, projektledare
E-post: ulrika.dagard@lund.se,
Telefon: 0734-15 09 30.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/fokussandby

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Ulrika Dagård, demokratiutvecklare

Telefon:046-359 82 66
E-post: ulrika.dagard@lund.se