Fokus Södra Sandby

Ortsutvecklingsprojektet Fokus Södra Sandby startade hösten 2019 och är en fortsättning på Lunds kommuns tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Genarp, Fokus Veberöd och Fokus Dalby.

Flerfamiljshus vid gamla bränneriet i Södra Sandby

Syftet med Fokus Södra Sandby är att Lunds kommun vill utveckla framtidens Sandby och dess omland tillsammans med de som bor och verkar i området. Fokus Sandbys ledord är: ”Framtidens Sandby. Vad vill vi?”. Målsättningen är att Södra Sandby ska vara en attraktiv boendeort nära Lund som kan växa och som erbjuder attraktiva boendelösningar, mångsidig service och ett varierat utbud av olika aktiviteter. Det ska vara enkelt att trivas i Sandby.

Sandbybornas idéer, behov och åsikter är vägledande för Fokus Södra Sandby för att vi tillsammans ska kunna identifiera framtida utvecklingsområden för Södra Sandby.

Resultat från den tidiga dialogen i Fokus Södra Sandby

Svaren från enkäten, förslagen och idéerna från Open Space-mötet och från träffarna med eleverna på Killebäckskolan är nu sammanställda i en rapport.
Ladda ned rapporten här:
Rapport Fokus Södra Sandby - tidig dialog (36 MB)
Rapport Fokus Södra Sandby - tidig dialog (Lågupplöst 6 MB)

Vill du ha rapporten skickad till dig via post kontakta projektledare Ulrika Dagård. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Vad händer nu?

Fokus Södra Sandbys styrgrupp ska nu analysera resultatet från rapporten och bjuda in Sandbyborna till fler aktiviteter under hösten 2020. Därefter ska en framtidsplan för Södra Sandby arbetas fram. Planen kommer att ligga till grund för kommunens framtida utvecklingsarbete för Södra Sandby med omnejd.

Pågående kommunala arbeten som också berör Södra Sandby

Parallellt med Fokus Södra Sandby arbetar stadsbyggnadskontoret med att ta fram ett planprogram för de centrala delarna av Södra Sandby. Syftet med programmet är att undersöka vilka möjligheter det finns att utveckla Södra Sandbys centrum vad gäller mötesplatser, bostäder, handel, service och föreningsliv. Planprogrammet bedöms kunna gå ut på samråd i början av 2021 och då har sandbyborna möjlighet att lämna synpunkter på programmet. Byggnadsnämnden beräknas sedan ta ett inriktningsbeslut för programmet under våren 2021. 

Med utgångspunkt från Sandbybornas enkätsvar och resultatet från Open Space-mötet beslutade Lunds kommunstyrelse den 1 april 2020 att genomföra en utredning om trafiken i Södra Sandby för att undersöka hur den tunga trafiken genom centrala Södra Sandby kan hanteras. Utredningen är planerad att genomföras under hösten 2020 av tekniska förvaltningen. Invånarna i Södra Sandby ska också engageras i utredningen genom dialogaktiviteter.

Sammanfattning av aktiviteter i projekt Södra Sandby

Vill du veta mer om vad som tidigare har hänt i projektet och vad som är på gång härnäst? Läs mer här.

 

Kontakt

Ulrika Dagård, projektledare
E-post: ulrika.dagard@lund.se,
Telefon: 0734-15 09 30.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/fokussandby