Fokus Genarp

Fokus Genarp är ett ortsutvecklingsprojekt som drivs av Lunds kommun. Projektet startade vintern 2016/2017 och pågår under två års tid. Fokus Genarp är en fortsättning på Lunds kommuns tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Veberöd och Fokus Dalby.

Tillsammans med boende och verksamma i Genarpsområdet vill vi utveckla Genarp och trakten runt omkring. Därför genomför vi projektet Fokus Genarp under 2016–2018. Vårt mål är att Genarp ska vara en attraktiv boendeort som kan växa och som erbjuder mångsidig service, handel och ett varierat utbud av olika aktiviteter.

Genarpsbornas behov, åsikter och engagemang är vägledande för Fokus Genarp och vår utgångspunkt är "Vad kan vi göra tillsammans?". Det är viktigt att konkreta resultat kan presenteras under projektets gång samtidigt som ett mer långsiktigt utvecklingsarbete också tar fart.

Dialog Fokus Genarp

Under våren 2017 genomförde vi en inledande dialog med Genarpsborna. Bland annat genom utskick till alla hushåll i Genarp, en webbenkät, Open Space-möte och idéverkstäder. Totalt har cirka 825 Genarpbor deltagit i dialogen. Resultatet från dialogen finns nu sammanställt i en rapport:Rapport – dialog Fokus Genarp.

De arbetsgrupper som bildades som ett resultat av Open Space-mötet och idéverkstäderna har jobbat med aktuella frågor för Genarp under hösten 2017 och våren 2018. Resultatet av gruppernas arbete har samlats i en slutrapport: Sammanfattande rapport – Fokus Genarp.

Rapporterna hittar du här:
Rapport – dialog Fokus Genarp.
Sammanfattande rapport   Fokus Genarp

 
Aktuellt under sommar och höst 2018

Sammanfattande rapport om projektet

Fokus Genarps slutrapport är nu klar och har delats ut till alla hushåll i Genarp. I stycket här ovanför hittar du en länk till rapporten.

Uppföljningsmöte

Ett uppföljningsmöte för alla arbetsgrupper kommer att arrangeras i Medborgarhuset i Genarp den 20 november kl 18:00-20:30. Inbjudan ligger längst ned på denna sida. Anmälan sker till magdalena.titze@lund.se  Senast den 15 november vill vi ha din anmälan.

Hur fortsätter arbetet?

Fokus Genarps arbetsgrupper kommer att fortsätta arbetet efter projektets slut. Om du vill engagera dig i någon av arbetsgrupperna kan du kontakta Genarps Byalag: www.genarp.nu/kontakta-oss

 

Gruppernas arbeten och projektaktiviteter

Här nedan finns en lista över varje arbetsgrupp och dess arbete. Klicka på aktuell arbetsgrupp i listan för att läsa om vad varje grupp hittills har arbetat fram.

Längre ned på sidan hittar du information om tidigare aktiviteter i projekt Fokus Genarp. Du hittar också kontaktuppgifter till de politiker och tjänstemän som arbetar med projektet .

Frågor och svar

Här kan du hitta svar på vanliga frågor som vi får in i samband med Fokus Genarp-projektet.
>> Frågor och svar

Aktiviteter i projektet Fokus Genarp

Aktivitet Status
Kartläggning av Genarps identitet
Avslutad
Kulturanalys av Genarps identitet
Avslutad vår 2017
Knytkalas och Genarp Växer
Avslutad, april och maj 2017
Open Space-möte och idéverkstäder för skolungdomar
Avslutad
Webbenkät
Avslutad
Inspirationsföreläsning
Avslutad
Styrgruppen för Fokus Genarp besökte "Jul i Genarp" den 2 december 2017
Avslutad
Slutrapporter kulturanalys Lunds universitet
Avslutad höst 2017
Utvecklingsprojekt i Genarp
Pågår under 2018
Gång- och cykeltrafikutredning i Genarp
Avslutad
Inventering av samlingslokaler i Genarp
Avslutad
Avslutningsmöte för arbetsgrupperna
Avslutad

Arbetsgruppernas scheman

Elev presenterar

Här nedan hittar du alla scheman för arbetsgrupperna. Har du inte anmält dig till en arbetsgrupp är du varmt välkommen att göra det genom att kontakta projektledare Ulrika Dagård . Ulrikas kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar får du gärna kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifterna till projektledare Ulrika Dagård längre ner på den här sidan.

Kontaktuppgifter och öppettider till Medborgarcenter i Genarp hittar du längst ner på den här sidan.

Styrgrupp Fokus Genarp

Styrgruppen för Fokus Genarp består av förtroendevalda i Lunds kommun som är tillsatta av kommunstyrelsen. Styrgruppen heter Styrgrupp för Utveckling av tätorterna utanför staden och består av följande medlemmar:

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/fokusgenarp

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Demokratiutveckling

Magdalena Titze, projektledare/samordnare för flyktingfrågor
Telefon: 046-359 51 52
E-postmagdalena.titze@lund.se

Medborgarcenter Genarp

Öppettiderna för Genarpsmedborgarcenter under hösten

Måndagar:
Träffpunkten, Gödelövsvägen 10, kl. 10-12.30
Biblioteket, Welins rum kl. 14-18

Telefon: 046-359 63 57
E-post:medborgarcenter.genarp@lund.se