Fokus Genarp

Fokus Genarp är ett ortsutvecklingsprojekt som drivs av Lunds kommun. Projektet startade vintern 2016/2017 och pågår under två års tid. Fokus Genarp är en fortsättning på Lunds kommuns tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Veberöd och Fokus Dalby.

Tillsammans med boende och verksamma i Genarpsområdet vill vi utveckla Genarp och trakten runt omkring. Därför genomför vi projektet Fokus Genarp under 2016–2018. Vårt mål är att Genarp ska vara en attraktiv boendeort som kan växa och som erbjuder mångsidig service, handel och ett varierat utbud av olika aktiviteter.

Genarpsbornas behov, åsikter och engagemang är vägledande för Fokus Genarp och vår utgångspunkt är "Vad kan vi göra tillsammans?". Det är viktigt att konkreta resultat kan presenteras under projektets gång samtidigt som ett mer långsiktigt utvecklingsarbete också tar fart.

Dialog Fokus Genarp

Under våren 2017 genomförde vi en inledande dialog med Genarpsborna. Bland annat genom utskick till alla hushåll i Genarp, en webbenkät, Open Space-möte och idéverkstäder. Totalt har cirka 825 Genarpbor deltagit i dialogen. Resultatet från dialogen finns nu sammanställt i en rapport:Rapport – dialog Fokus Genarp.

Rapporten hittar du här: Rapport – dialog Fokus Genarp.

De arbetsgrupper som har bildades som ett resultat avOpen Space-möte och idéverkstäder kommer att jobba med aktuella frågor för Genarp under hösten 2017 och våren 2018.

Aktuellt i projektet

Utvecklingsprojekt i Genarp

Har du en idé om ett projekt som kan utveckla Genarp eller Genarpstrakten?
I februari hålls idémöte där du kan få tips om finansiering, hitta ett bollplank för dina idéer eller få guidning i hur du skriver en projektansökan.
Plats: Medborgarhuset i Genarp
Tid: Idémöte: 13 februari kl 18.00-20.30
Uppföljningsmöte: 27 februari kl 18.00-20.30

Anmäl dig senast den 11 februari till Ivar Sjögren på ivar.sjogren@comhem.se

Mer information hittar du under Relaterad information längre ned på sidan.

Idémöten kommer även att hållas i Veberöd, Dalby och Södra Sandby under året.

Gång- och cykeltrafikutredning i Genarp

Under hösten har tekniska förvaltningen i Lunds kommun utrett vilka förbättringar som kan göras i Genarp avseende gång- och cykeltrafik. Underlaget till utredningen har varit Genarpsbornas synpunkter på situationen för gång- och cykeltrafikanter. Utifrån utredningen görs nu en åtgärdslista. Dialog och samverkan med Trafikverket kommer att inledas, då flera av de föreslagna åtgärderna innebär arbeten på statligt vägnät.
Utreningen hittar du under Relaterad information längre ned på denna sida.

Inventering av samlingslokaler

Under arbetet med Fokus Genarp har det framkommit att det finns önskemål om en lista över Genarps samlingslokaler. Du hittar listan under Relaterad Information längre ned på sidan.

Under våren 2018 fortsätter projektet i Fokus Genarps arbetsgrupper

Under hösten 2017 inleddes arbetsgruppernas arbete. Grupperna, som har bestått av Genarpsbor samt tjänstepersoner och politiker från Lunds kommun, har fokuserat på varsitt arbetsområde. Arbetsgrupperna har fortsatt sitt arbete under våren 2018.

Här nedan finns en lista med varje arbetsgrupp och dess arbete. Klicka på aktuell arbetsgrupp i listan för att läsa om vad varje grupp hittills har arbetat fram.

Längre ned på sidan hittar du arbetsgruppernas scheman. Du hittar också information om tidigare aktiviteter i projekt Fokus Genarp, samt kontaktuppgifter till de politiker och tjänstemän som arbetar med projektet .

Frågor och svar

Här kan du hitta svar på vanliga frågor som vi får in i samband med Fokus Genarp-projektet.
>> Frågor och svar

Aktiviteter i projektet Fokus Genarp

Aktivitet Status
Kartläggning av Genarps identitet
Avslutad
Kulturanalys av Genarps identitet
Avslutad vår 2017
Knytkalas och Genarp Växer
Avslutad, april och maj 2017
Open Space-möte och idéverkstäder för skolungdomar
Avslutad
Webbenkät
Avslutad
Inspirationsföreläsning
Avslutad
Styrgruppen för Fokus Genarp besökte "Jul i Genarp" den 2 december 2017
Avslutad
Slutrapporter kulturanalys Lunds universitet
Avslutad höst 2017

Arbetsgruppernas scheman

Elev presenterar

Här nedan hittar du alla scheman för arbetsgrupperna. Har du inte anmält dig till en arbetsgrupp är du varmt välkommen att göra det genom att kontakta projektledare Ulrika Dagård . Ulrikas kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar får du gärna kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifterna till projektledare Ulrika Dagård längre ner på den här sidan.

Kontaktuppgifter och öppettider till Medborgarcenter i Genarp hittar du längst ner på den här sidan.

Styrgrupp Fokus Genarp

Styrgruppen för Fokus Genarp består av förtroendevalda i Lunds kommun som är tillsatta av kommunstyrelsen. Styrgruppen heter Styrgrupp för Utveckling av tätorterna utanför staden och består av följande medlemmar:

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/fokusgenarp

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Demokratiutveckling

Ulrika Dagård, demokratiutvecklare
Telefon (växel): 046-359 50 00 eller0734-15 09 30.
E-post:ulrika.dagard@lund.se

Medborgarcenter Genarp

Besökstider

Måndag: kl 10.00–12.30 och kl 14.00–18.00

Träffpunkten, Gödelövsvägen 10, kl. 10.0012.30
Genarps bibliotek i Welins rum på Tagholmsvägen 17, kl. 14–18.

Telefontider

Måndag: kl 08–18
Tisdag-torsdag: kl 08–17
Fredag: kl 08–16

Besöksadress

Adress: Gödelövsvägen 10 och Tagholmsvägen 17
Telefon: 046-359 63 57
E-post: medborgarcenter.genarp@lund.se