Utvecklingsprojekt i tätorterna

Läs mer om våra pågående, avslutade och kommande ortsutvecklingsprojekt. Häribland hittar du projekt som Fokus Dalby, Fokus Genarp och Fokus Veberöd.

Flygbild över Idala i Veberöd


Lunds kommun har med stöd av Leader Lundaland i vinter och vår haft kontakt med en rad privatpersoner, företagare och föreningsaktiva med projektidéer som kan bidra till att utveckla tätorterna eller landsbygden i Lunds kommun.


Syftet är att finna goda projektidéer som projektgivarna själva är beredda att driva och som kan stärka livskvalitet, attraktion och tillväxt utanför stadskärnan och där vårt mål är att hjälpa till initialt att få igång projekten genom att vara bollplank, tipsa om finansiering, guida i hur man skriver en projektansökan, etc.


Uppföljningar av inkomna projektförslag kommer att ske även under hösten 2018.
Projektledare Ivar Sjögren nås via mail: ivar.sjogren@comhem.se.


Logotyp med EU-flagga för Europeiska Jordbruksfonden.png Logotyp för Leader

Idémötena arrangeras av Lunds kommuns Styrgrupp för utveckling av tätorterna med stöd av Leader Lundaland. Syftet är att inspirera och coacha fram projektidéer som kan stärka tillväxten, livssituationen, livskvaliteten, attraktionskraften och det goda livet i tätorterna och på landsbygden i Lunds kommun.

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se