Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

IOP är ett partnerskap mellan en eller flera idéburna organisationer och kommunen. IOP kan användas när varken traditionella föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form för att driva och utveckla en verksamhet.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) och annan samverkan

Ett IOP-avtal skrivs oftast runt en speciell verksamhet som den idéburna organisationen ansvarar för men som kommunen vill delta i och stötta. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med och hur länge avtalet ska gälla. I dagsläget finns det flera offentliga partnerskapsavtal mellan Lunds kommun (socialnämnden) och idéburen sektor i Lund. föreningar/organisationer.

Utöver Överenskommelsen finns redan andra former av samverkan mellan offentlig och idéburen sektor. Exempel på samverkanslösningar som redan sker idag är de idéburna offentliga partnerskap (IOP) som socialnämnden i Lund har ingått tillsammans med olika föreningar i Lund.

Lunds Överenskommelse med den idéburna sektorn

Våra samverkansformer

Kvinnojouren

Sociala aktiviteter och förebyggande stöd mot våld i nära relationer
Parter: Socialnämnden och Kvinnojouren Lund

Träffpunktverksamhet för personer med psykisk ohälsa

Parter: Socialnämnden och Riksförbundet Social och Mental Hälsa i Lund

RådRum

Rådgivningsverksamhet för nyanlända
Parter: Socialnämnden, Individuell Människohjälp, Sensus studieförbund och Hållbar Utveckling Skåne

Fontänhuset

Rehabiliteringsfrämjande stöd för personer med psykisk ohälsa
Parter: Socialnämnden och Fontänhuset Lund

Du kan läsa mer om vad idéburet offentligt partnerskap innebär här:
Idéburet offentligt partnerskap

Andra exempel på samverkan

Förutom IOP pågår det många andra samverkansprojekt och aktiviteter mellan Lunds kommun och idéburen sektor. Ett exempel är Världen i Lund som är ett arrangemang som Vård- och omsorgsnämnden anordnar i Lund varje år tillsammans med olika föreningar/organisationer. Världen i Lund handlar om att synliggöra och främja sociala aktiviteter för seniorer och deras anhöriga med bakgrunder från hela världen.

Ett annat samverkansområde som Lunds kommun, Kvinnojouren, Tjejjouren och Paraplyorganisation för idrottsföreningar i Lund (PIL) arbetar med just nu, är att anordna en föreläsning om värderingar inom idrotten med fokus på de samtal som förekommer i omklädningsrummen.

Förhoppningen är att Överenskommelsen ska leda till fler samverkansprojekt och aktiviteter som ovan, där fler föreningar/organisationer kan delta. Överenskommelsen intention är att främja samverkan som inkluderar en mångfald av föreningar och som även främjar samverkan mellan föreningar kring olika samhällsfrågor.

Andra Överenskommelser mellan kommuner och idéburen sektor

Det finns ett antal Överenskommelser i Sverige mellan kommuner och idéburen sektor. Nedan hittar du länkar till olika överenskommelser där du kan läsa om olika samverkanslösningar mellan kommuner och idéburen sektor.

Överenskommelsen Borås stad
Trelleborg tillsammans
Överenskommelsen Örebro
Överenskommelsen Göteborgs stad
Överenskommelsen Malmöandan

Kontakt

Ulrika Dagård, samhällsstrateg social hållbarhet inriktning mänskliga rättigheter

Telefon:046-359 82 66
E-post: ulrika.dagard@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se