Lunds Överenskommelse med idéburen sektor

Vill du, din förening eller organisation engagera er i att stärka samverkan kring frågor som är viktiga för Lund och Lundaborna? Överenskommelsen handlar om hur kommunen och idéburen sektor i Lund ska kunna utveckla ett fördjupat samarbete kring frågor som är viktiga för vår stad och medborgaren.

Överenskommelse mellan Lunds kommun och idéburen sektor

Anslut din förening till Överenskommelsen

Alla föreningar och organisationer i Lund kan löpande ansluta sig genom att skicka in ett styrelseprotokoll med beslut om att föreningen/organisationen vill ansluta sig. Förutsättningen är att föreningen utgår från en demokratisk värdegrund, att alla människor har ett lika värde och att föreningen gynnar samhälls- och medlemsintresset.

Skicka styrelseprotokollet till kommunkontoret@lund.se, ange Lunds Överenskommelse i rubrikraden.

Handlingsplan för Lunds Överenskommelse

Nu arbetar vi vidare med Överenskommelsen och går in i genomförandefasen. Det innebär bland annat att en handlingsplan håller på att arbetas fram för Lunds Överenskommelse. Handlingsplanen bygger på de principer och åtaganden som finns i styrdokumentet Lunds Överenskommelse. Mellan oktober 2019 och mars 2020 kommer flera workshops att genomföras tillsammans med idéburensektor i Lund och syftet är att vi vill samla in föreningars idéer och förslag på vilka aktiviteter som ska finnas i handlingsplanen. Föreningar i Lund kommer att bli inbjudna. Ingen föranmälan behövs.

Genomförda workshops

 • 1 oktober 2019, workshop med idéburensektor på kultur- och fritidsförvaltningen
 • 1 november 2019, workshop med Lunds kommuns integrationsråd
 • 26 november 2019, workshop med Lunds kommuns pensionärsråd
 • 3 december 2019, workshop med Lunds kommuns funktionshinderråd

Kommande workshops

 • Tid: Tisdag 21 januari 2020, kl. 17:30-19:30. Alla föreningar i Lund är välkomna till workshopen.
  Plats: ABF MittSkånes lokal Oscar Olsson, Kiliansgatan 9, Lund.
  Arrangör: ABF Mitt Skåne, Lunds frivilliga samhällsarbetare.
  Kontakt: Cecilia Mallard, e-post: cecilia.mallard@abf.se, tfn: 046-211 80 29
 • Tid: Tisdag 28 januari 2020, kl. 17:00-19:00. Alla föreningar i Lund är välkomna till workshopen.
  Plats: Träffpunkten, Arkivgatan
  Arrangör: Vård- och omsorgsförvaltningen
  Kontakt: Thomas Göransson, e-post: thomas.goransson@lund.se, tfn: 046- 359 55 90
 • Tid: 29 januari 2020, workshop med Lunds kommuns studentråd
 • Tid: Söndag 2 februari 2020, kl. 15:00-18:00. Alla föreningar i Lund är välkomna till workshopen.
  Plats: Föreningarnas hus, Kyrkogatan 19, Lund
  Arrangör: Lunds ideella föreningars paraplyorganisation med socialt arbete, LIPS
  Kontakt: Åsa Ahlström Johannesson, e-post: asa.johannesson1@gmail.com

Du kan även ladda ned inbjudan till kommande workshops här: Inbjudan till workshops våren 2020

 

Processbild för Överenskommelsen

Samverkansgrupp för Lunds Överenskommelse

Arbetet med Lunds Överenskommelse sker i samverkan. Samverkansgruppen består av följande representanter:

Ulrika Dagård, kommunkontoret, Lunds kommun
Annika Ekelund, kultur- och fritidsförvaltningen, Lunds kommun
Thomas Göransson, vård- och omsorgsförvaltningen, Lunds kommun
Pia Forsberg, socialförvaltningen, Lunds kommun
Bengt Selander, Finsam, Lund
Marianne Lager, Paraplyorganisation för idrottsföreningar i Lund, PIL
Åsa Alström Johannesson, Lunds ideella föreningars paraplyorganisation med socialt arbete, LIPS
Bo Sandahl, Svenska kyrkan
Johan Lindén, S:t Thomas av Aquino församling, Katolska kyrkan
Gösta Ekelund, Lunds frivilliga samhällsarbetare
Cecilia Mallard, ABF MittSkåne

Vad innebär Överenskommelsen?

Syftet är att stärka förutsättningarna för samverkan mellan Lunds kommun och idéburen sektor i Lund. Överenskommelsen ska leda till att parterna får ökad kunskap om varandras roller, förutsättningar och möjligheter för att på så sätt stimulera till ett positivt, nyfiket och öppet samarbetsklimat och ett gemensamt hållbart utvecklingsarbete. Lunds kommun vill uppmärksamma och synliggöra idéburen sektors viktiga roll som opinionsbildare och röstbärare, samt stärka idéburen sektors roll som aktör i samhällsutvecklingen.

Så har Överenskommelsen arbetats fram

Initiativet till att arbeta fram en lokal överenskommelse kom från PIL (Paraplyorganisationen för Idrottsföreningar i Lund) och LIPS (Lunds Ideella föreningars Paraplyorganisation med Socialt arbete). Överenskommelsen har arbetats fram i olika grupper med representanter från kommunen och idéburen sektor. Kommunfullmäktige fattade i januari 2019 beslut om Överenskommelsen.

Anslutna föreningar

Följande föreningar är anslutna till Lunds Överenskommelse

 1. ABF MittSkåne
 2. Akdemiska Föreningen
 3. Almandeiska föreningen Skåne
 4. Byalag i Odarslöv 
 5. Eos Care 
 6. Equmenia Lund Västerkyrkans unga
 7. Hörselskadades förening i Lund
 8. IM Lunds Lokalförening
 9. Kreativa akademin
 10. Kuratorskollegiet
 11. Lilla Teatern, Lund
 12. Linero Idrottsförening
 13. LIPS – Lunds ideella föreningars paraplyorganisation för socialt arbete
 14. Lunds frivilliga samhällsarbetare
 15. Lunds Naturskyddsförening
 16. Lunds studenters folkdanslag
 17. Lunds universitets studentkårer (LUS)
 18. PIL – paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund
 19. Real fighter sällskap
 20. Rädda Barnen
 21. Röda korsets ungdomsförbund, Lund
 22. Studiefrämjandet Skåne-Blekinge, Lund
 23. Tamam Lund
 24. Unicef, Lund

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/overenskommelsen

Kontakt

Ulrika Dagård, samhällsstrateg social hållbarhet inriktning mänskliga rättigheter

Telefon:046-359 82 66
E-post: ulrika.dagard@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se