Lunds Överenskommelse med idéburen sektor

Vill du, din förening eller organisation engagera er i att stärka samverkan kring frågor som är viktiga för Lund och Lundaborna? Överenskommelsen handlar om hur kommunen och idéburen sektor i Lund ska kunna utveckla ett fördjupat samarbete kring frågor som är viktiga för vår stad och medborgaren.

Överenskommelse mellan Lunds kommun och idéburen sektor

Anslut din förening till Överenskommelsen

Alla föreningar och organisationer i Lund kan löpande ansluta sig genom att skicka in ett styrelseprotokoll med beslut om att föreningen/organisationen vill ansluta sig. Förutsättningen är att föreningen utgår från en demokratisk värdegrund, att alla människor har ett lika värde och att föreningen gynnar samhälls- och medlemsintresset.

Skicka styrelseprotokollet till kommunkontoret@lund.se, ange Lunds Överenskommelse i rubrikraden.

Handlingsplan arbetas fram hösten 2019

Nu arbetar vi vidare med Överenskommelsen och går in i genomförandefasen. Det innebär bland annat att en handlingsplan ska arbetas fram under hösten 2019 med utgångspunkt från de principer och åtaganden som finns i styrdokumentet Lunds Överenskommelse.

Processbild för Överenskommelsen

Vad innebär Överenskommelsen?

Syftet är att stärka förutsättningarna för samverkan mellan Lunds kommun och idéburen sektor i Lund. Överenskommelsen ska leda till att parterna får ökad kunskap om varandras roller, förutsättningar och möjligheter för att på så sätt stimulera till ett positivt, nyfiket och öppet samarbetsklimat och ett gemensamt hållbart utvecklingsarbete. Lunds kommun vill uppmärksamma och synliggöra idéburen sektors viktiga roll som opinionsbildare och röstbärare, samt stärka idéburen sektors roll som aktör i samhällsutvecklingen.

Så har Överenskommelsen arbetats fram

Initiativet till att arbeta fram en lokal överenskommelse kom från PIL (Paraplyorganisationen för Idrottsföreningar i Lund) och LIPS (Lunds Ideella föreningars Paraplyorganisation med Socialt arbete). Överenskommelsen har arbetats fram i olika grupper med representanter från kommunen och idéburen sektor. Kommunfullmäktige fattade i januari 2019 beslut om Överenskommelsen.

Anslutna föreningar

Följande föreningar är anslutna till Lunds Överenskommelse

 • Hörselskadades förening i Lund
 • LIPS – Lunds ideella föreningars paraplyorganisation för socialt arbete
 • Lunds frivilliga samhällsarbetare
 • Real fighter sällskap
 • Röda korsets ungdomsförbund
 • PIL – paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund
 • Studiefrämjandet Skåne-Blekinge
 • Lunds studenters folkdanslag
 • Almandeiska föreningen Skåne
 • Rädda Barnen
 • Byalag i Odarslöv
 • Lunds Naturskyddsförening
 • Linero Idrottsförening
 • Tamam Lund
 • IM Lunds Lokalförening
 • Equmenia Lund Västerkyrkans unga

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/overenskommelsen

Kontakt

Ulrika Dagård, demokratiutvecklare

Telefon:046-359 82 66
E-post: ulrika.dagard@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se