Hållbar stadsutveckling sker i hela kommunen och inte bara i stadskärnan. Det är ledorden när Lund utvecklar nya arbetssätt och metoder för stadsutveckling. Men hur tar man till vara på kraften i de mindre tätorterna? Hur smider man den smarta staden utanför stan? Och är landsbygden det nya svarta?

I Sverige är trenden med urbanisering stark och 250 av Sverige 290 kommuner är avfolkningskommuner. Det är bara 40 kommuner som växer och tillväxten sker främst i städerna. Lunds kommun är inget undantag. Över 60 procent av byggnationen sker i staden. I Lunds kommun finns dessutom en stark innovationsbas i staden med bland annat Ideon, ESS och Brunnshög.

Trots det finns väljer många att bosätta sig i kommunens mindre tätorter och på landsbygden med samma berättigade krav på service och utveckling som den i centrala kärnan. För att skapa en hållbar framtid måste den smarta staden dela med sig till hela kommunen. Framgångsreceptet för en smart och hållbar stadsutveckling är att involvera de lokala krafterna i kommunens alla delar - föreningar, entreprenörer och eldsjälar? Och hur ska det gå till? Se seminariet i sin helhet nedan.

Kontakt

Almedalen

Annika Henning, projektledare
Telefon 046-359 49 13
E-post annika.henning@lund.se