I byggboomens Sverige står många kommuner inför samma utmaning: att rusta och bygga för framtidens skolor. Med hjärnforskningens hjälp tog vi reda på hur vi kan underlätta för lärande och välmående redan från byggstart. Vi ger dig tio faktorer att ta hjälp av för att förbättra arbetsmiljön i skolan.

Under det här seminariet serverades tio avgörande faktorer – tio faktorer som pedagoger och elever behöver för att må bra och bäst kunna tillgodo se sig kunskapen i skolan. I ett samtal mellan kommun, rektor och byggherre fick också vi lyssna på exempel och tankar om hur vi gemensamt kan verka för att kunskapen byggs in i väggarna:

Från hälsoaspekter till byggtekniska lösningar och pedagogiska knep. Med dig hem fick du konkreta verktyg för hur lärande och byggande kan samverka. Se semninariet i sin helhet nedan.

Kontakt

Almedalen

Annika Henning, projektledare
Telefon 046-359 49 13
E-post annika.henning@lund.se