Regionalt arbete

I Lund och i Lunds närhet finns ett stort antal nätverk, organisationer och andra sammanslutningar som verkar för Öresundsregionens utveckling ekonomiskt, miljömässigt, socialt och kulturellt.

Lund befinner sig mitt i den dansk-svenska Öresundsregionen, som i sin tur ligger centralt beläget mellan det ekonomiskt utvecklade Västeuropa och de dynamiska tillväxtekonomierna runt Östersjön. Öresundsregionen utgör numera även en viktig ekonomisk motor för Sverige, Danmark och norra Europa.

Lunds kommun är en aktiv partner i olika regionala utvecklingsprojekt.
Läs mer om projekten här >>

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se