Stadsparkens damm töms och rensas

Den sista delen av utvecklingsplanen för Stadsparken inleds med att dammen töms och rensas. Därefter påbörjas ett anläggningsarbete i parkens södra del, området mellan entrén vid Mejeriet och dammen.

Arbetet med att tömma och rensa Stadsparkens damm pågår under ca två veckor med start måndag 11/2. Dammtömningen är en återkommande åtgärd för att förbättra vattenkvalitén för växter och djur. Det gjordes senast 2003.

Lars Brobeck, parkintendent på tekniska förvaltningen:

- De många karpfiskarna påverkar vattenkvalitén, ett vanligt problem i den här sortens dammar.  Nu passar vi på att rensa inför ett planerat arbete som ska göras i anslutning till dammen.

Fisk från dammen kommer att erbjudas till intresserade kommuner i närområdet. Överbliven fisk används som föda i storkprojektet. 

När dammen töms får dammfåglarna tillgång till vatten i ett närbeläget dike som tillfälligt fylls på, en lösning som tagits fram i samråd med veterinär. Här sker också utfodring. Det är främst gräsänderna som är beroende av mat och vatten i parken medan tillfälligt gästande sjöfåglar som skarv och häger kommer att leta föda på annan plats under tiden.

Att tömma dammen beräknas ta några dagar och därefter kan maskiner användas för att rensa botten från sediment och annat avfall.

Arbetet bedöms inte påverka möjligheten att ta sig fram i parken. Gångstråket utanför arbetsområdet blir något smalare för att skapa utrymme för arbetsmaskiner, och underlaget påverkas av trafik och arbete, vilket gör att det kan bli lerigt och blött beroende på väder.

Kontakt
Lars Brobeck, parkintendent, tekniska förvaltningen
Tfn 046 – 359 53 07

2019-02-08 12:00:00