Nu inviger vi Bantorget!

Det nya, förädlade, Bantorget har större ytor för uteliv, samtidigt som det gröna inslaget har bevarats. Strukturen är i stort densamma, det är i stället detaljerna och materialval som skapar lyftet. Foto: Kristina Strand Larsson Det nya, förädlade, Bantorget har större ytor för uteliv, samtidigt som det gröna inslaget har bevarats. Strukturen är i stort densamma, det är i stället detaljerna och materialval som skapar lyftet. Foto: Kristina Strand Larsson

Städer förändras ständigt. Ofta långsamt, men ibland med riktigt stora kliv. Lunds cirka 160 år gamla järnvägstorg har förnyats och fått en ordentlig ansiktslyftning. Bantorget har länge varit en ganska sliten plats, mer använd som transportsträcka än en plats där man gärna stannar upp och vistas. Med genomtänkt gestaltning, detaljer och materialval ska nu det gamla torget återta sin plats i staden, som entré och mötesplats. Torgets nya utformning ska även skapa nya möjligheter för de omkringliggande verksamheterna, som en del av de satsningar som görs för stadskärnan.

Fredag 7 december klockan 15 - 16.30 träffas vi för att återinviga Bantorget. Vi bjuder på bubbel, show, vintergrill, tal och sång.

Kl 15.30 vid nya fontänen: möjlighet att ställa frågor till stadsträdgårdsmästare Karl-Oscar Seth och gatuchef Per Eneroth

Kl 16: tal av stadsträdgårdsmästare Karl-Oscar Seth och ordförande i tekniska nämnden, Emma Berginger (MP)

Artister:
Cirkus Saga, Favilla Magiska Eldshower, Cirkus Saga, Lisa Löfqvist (sång)

KONTAKT
Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare, tel 046-359 53 06
Per Eneroth, gatuchef, tel 046-359 52 25

2018-12-05 07:55:00