Kompassen Lund tilldelas Lunds kommuns integrationspris

Sadaf Haidari och Yusra Imsheiel från Kompassen Lund - glada pristagare av Lunds kommuns integrationspris 2018. Sadaf Haidari och Yusra Imsheiel från Kompassen Lund - glada pristagare av Lunds kommuns integrationspris 2018.

Föreningen Kompassen Lund vinner kommunens integrationspris 2018. Priset delas ut årligen för att uppmuntra insatser som främjar ökad integration.

Kompassen Lund skapar möjligheter för ensamkommande unga över 18 år att stanna i Lund under tiden de väntar på sitt asylbesked. Genom Kompassen ges ungdomarna stöd så att de kan fortsätta sin skolgång, få ett tryggt boende och hålla kvar sina sociala nätverk.

Kompassens volontärer har synliggjort ett problem och bidragit till att lösa situationen. Genom ett starkt engagemang och påverkansarbete har de på kort tid samlat andra föreningar och aktiva medborgare som deltar i arbetet tillsammans med dem det berör.

Priset delades ut i samband med den Vinterfest som arrangerades av integrationsföreningarna EOS Cares, IM, Kompis Sverige, Tamam och Kompassen Lund tillsammans med Lunds kommun i EOS-hallen den 1 december.

Ett tjugotal kandidater var nominerade och juryn utsåg Kompassen Lund som mycket värdiga vinnare.

FAKTA Lunds integrationspris

  • Priset utdelas årligen.
  • Juryn består av representanter från Integrationsrådet, näringslivet, föreningslivet och kommunen.
  • Pristagare ska bland annat ha främjat till samarbete, bidragit till möte och kontakt mellan människor med olika etnisk bakgrund och ha gett ökad kunskap, positiv effekt och synbara resultat i Lunds kommun.
  • Vinnare kan vara företag, organisationer, förvaltningar, nätverk eller föreningar i Lunds kommun.
  • Priset utgörs av 20 000 kronor, ett glaskonstverk samt ett diplom.

För mer information, kontakta gärna:

Magdalena Titze, samordnare för flyktingfrågor i Lunds kommun, e-post: magdalea.titze@lund.se, telefon: 046 359 51 52.

2018-12-04 08:00:00