Lund utnämnd till Årets kulturkommun 2019

Elin Gustafsson, Annika Eklund och Karin Bergendorff mottar utmärkelsen "Årets kulturkommun 2019" för Lunds kommun. Elin Gustafsson, Annika Eklund och Karin Bergendorff mottar utmärkelsen "Årets kulturkommun 2019" för Lunds kommun.

Idag utnämndes Lunds kommun till "Årets kulturkommun 2019 " av fackförbundet Vision. Prisutdelningen ägde rum i Visions förbundshus i Stockholm. Kulturchef Annika Eklund, bibliotekschef Karin Bergendorff och kultur- och fritidsnämndens ordförande Elin Gustafsson tog tillsammans emot priset å Lunds kommuns vägnar. Priset bestod av, förutom blommor och diplom, en oljemålning ”Farmors glasögon” av konstnären Cecilia Sikström. Dessutom fick kommunen ta hand om vandringspriset som är ett glasäpple av Rune Strand.

Visions medlemmar eller enskilda kommuninvånare kan nominera sin kommun till Årets kulturkommun. Lunds kommun nominerades av Irene Björklund, ledamot i Visions styrelse, Lundaavdelningen. Totalt var åtta kommuner nominerade.

- Även om vi inte mäter vårt arbete i priser och utmärkelser är det ändå trevligt att få ett kvitto på att allt arbete vi lägger ner uppskattas. Det är väldigt många i kommun och föreningsliv som arbetar hårt för att Lundaborna ska ha tillgång till ett spännande och kreativt kulturliv. Detta priset delar vi med alla dem, säger Annika Eklund, kulturchef i Lunds kommun.

- En sån här dag är det svårt att inte vara lite mallig. Att biblioteken och skolbiblioteken uppmärksammas på detta sätt är väldigt inspirerande. Tillsammans med kompetenta och engagerade bibliotekarier  har vi åstadkommit något riktigt bra med Lunds bibliotek. Det ska vi alla vara stolta över, menar Karin Bergendorff, bibliotekschef i Lunds kommun

-  Det är givetvis roligt när vår långsiktiga och målmedvetna strävan att tillgängliggöra ett kreativt och dynamiskt kulturliv till alla i kommunen ger frukt och uppmärksammas. Det är extra roligt att se att våra satsningar på barn och unga ger så tydliga resultat i kvalitet, säger Elin Gustafsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun.

Juryns motivering lyder:

Årets kulturkommun kännetecknas av ett dynamiskt, utmanande och innovativt kulturarbete. Här får kommuninvånarna möjlighet att påverka och delta i kulturlivet och detta har resulterat i att kommunen har mycket kulturaktiva invånare. Kommunen har lyckats uppnå målet att kulturverksamheten ska vara synlig och tillgänglig för alla oavsett bakgrund och förutsättningar.

Biblioteken i kommunen håller en mycket hög kvalité inte minst skolbiblioteken som ger barn och unga goda förutsättningar att få bildning men också att kunna utveckla sin egen kreativitet och skapande förmåga.

Kulturskolan imponerar med sin orkesterverksamhet som även är välkänd utanför kommunens gränser. Konsthallen i kommunen håller hög internationell och professionell nivå med sin samtida konst. I kommunen bedrivs en omfattande museiverksamhet som producerar ett stort antal utställningar och inspirerande programverksamhet.

Årets kulturkommun har skapat sin egen framtida vision där kunskap, innovation och öppenhet präglar verksamheten. Vision utser med stolthet Lund till Årets kulturkommun 2019."

För mer information:

Elin Gustafsson (S),
ordförande, kultur- och fritidsnämnden
tel: 072-194 05 45
elin.gustafsson@lund.se

Annika Eklund
kulturchef
Lunds kommun
tel: 046-35 5167
annika.eklund@lund.se

2018-11-27 15:46:00