Pressinbjudan: Utfrågning av Lunds nya politiker på stadsbiblioteket

Foto: Colourbox Foto: Colourbox

Tid: Lördagen 24 november, kl. 13.00 (tidigare angivet datum var felaktigt)
Plats: Lunds stadsbibliotek

Lördagen den 24 november bjuds allmänhet och press in till en paneldebatt på Lunds stadsbibliotek med representanter från alla partier i Lunds kommunfullmäktige. Tillställningen går under namnet ”Våra valda politiker – och sen då?” och vill ta reda på hur våra förtroendevalda politiker tänker arbeta för att tillmötesgå Lundabornas behov och önskemål nu efter valet. Journalisten Cecilia Nebel leder samtalet och frågar ut panelen om aktuella ämnen. Efter paneldebatten finns det möjlighet för såväl allmänhet som press att ställa frågor direkt till de medverkande partirepresentanterna.

Medverkande i paneldebatten:

Inga Kerstin Eriksson (C)
Karin Stubbergaard (FI)
Maria Nermark (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Philip Sandberg (L)
Fredrik Ljunghill (M)
Karin Svensson Smith (MP)
Anders Almgren (S)
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)


För mer information:

Evelina Mibesjö
kommunikatör, Folkbibliotek
Lunds kommun
Telefon: 046-359 58 28
E-post: evelina.mibesjo@lund.se

2018-11-21 19:56:00