Stadshallen i Lund: äntligen klara-färdiga-gå

Inbjudan till pressträff om Stadshallen

Efter flera års diskussioner är det nu äntligen klara-färdiga-gå för projektet att utveckla och uppgradera Lunds Stadshall. Under november inleder Lunds kommun fyra upphandlingar:

  • Gestaltning – i form av en arkitekttävling, som genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter
  • Operatör som, på uppdrag av Lunds kommun, ska driva Stadshallen
  • Byggentreprenad
  • Samverkansledare för byggentreprenad

Vi bjuder härmed in media till en pressträff, där vi berättar mer om hur de olika pusselbitarna hänger ihop för att skapa framtidens Stadshall utifrån målbilden ”Från finrum till vardagsrum”:

Datum: 22 november
Tid: 10:00
Plats: vi inleder i Stadshallens sessionssal

Närvarar gör bland annat:

  • kommunalråden Philip Sandberg (L) och Anders Almgren (S)
  • stadsarkitekt Malin Sjögren
  • kulturchef Annika Eklund
  • servicedirektör Pål Svensson

Varmt välkomna!

Denna inbjudan har skickats ut av Thobias Ligneman, kommunikatör på serviceförvaltningen.
Telefon: 046-359 43 40, e-post: thobias.ligneman@lund.se

2018-11-19 08:45:58