​Tävling i Lunds skolor om framtidens synbarhet

Från och med måndag 5 november kan alla som går i skolan eller fritids i Lunds kommun, anmäla sig till en bild- och filmtävling. Tävlingens tema handlar om att synas i trafiken och reflexanvändande under den mörka årstiden.

Vinnarbidraget kommer att bli Lunds kommuns kampanjaffisch eller kampanjfilm för 2019 års Synbarhetskampanj. Utöver äran att ha utformat kampanjmaterialet, som kommer synas på stan och på bio, finns det i vinstpotten även en klassuppsättning reflexgympapåsar och biobiljetter.

- Vi klär oss mörkt på vintern, vilket gör att vi syns sämre, säger Anders Söderberg, trafiksäkerhetshandläggare i Lunds kommun. Ju mörkare vi klär oss, desto viktigare blir reflexen. Reflexen kan ju också ses som en av våra billigaste försäkringar!

Om det blir många tävlingsbidrag, kommer de att visas upp i en utställning i kommunhuset Kristallen under februari månad.

  • Tävlingsbidragen ska vara inskickade till kommunen senast 21 december, årets mörkaste dag.
  • Skolans personal anmäler en klass deltagande till tekniska förvaltningen under november.
  • De lärare som vill veta mer om trafiksäkerhet och reflexeranvändande kan vända sig direkt till tekniska förvaltningen.
  • Läs mer här: https://www.lund.se/synbarhetstavling

För mer information kontakta gärna: 
Helena Runesson, MM-coach/trafikhandläggare, Gatu- och trafikavdelningen, telefon: 046 - 359 70 57, e-post: helena.runesson@lund.se

2018-11-05 15:59:00