”Våldsam kärlek” – projekt om sex, ömsesidighet och kommunikation

Under läsåret 2018/19 inleder Lunds kommuns fem gymnasieskolor ett samarbete med RFSU Malmö, under namnet ”Våldsam kärlek”. Under projektet kommer RFSU:s utbildade informatörer att träffa samtliga elever i årskurs 1 för att diskutera sex, gränser och ömsesidighet.

- På gymnasiet försöker många hitta rätt i hur man beter sig mot andra, inte minst när det gäller fysisk attraktion. Vad ska man säga? Eller inte säga? Vad kan man göra, vad får man absolut inte göra? Att som ung få lära sig mer om vilket utrymme man har, och att få prata om det med jämnåriga, är oerhört viktigt. RFSU har mångårig kompetens kring sådana frågor, så det kändes naturligt att samarbeta med dem. De har en evidensbaserad metod, vilket är ytterligare en anledning till att samarbeta med just dem, säger Torbjörn Hanö, Rektor på Polhemskolan.

Utgångspunkten för projektet är RFSU:s metod ”Vill du?” som består av sju korta filmer med tillhörande diskussionsfrågor. Syftet med materialet är att förebygga kränkningar, övergrepp och sexuellt våld. En utgångspunkt för Vill du? är att lyfta både positiva och negativa teman kopplat till sexualitet. Det görs genom att fokusera på kommunikation och ömsesidighet i praktiken och uppmärksamma frågor kring hur man kan visa vad man vill och hur man kan veta vad någon annan vill.

- Samarbetet med RFSU är en chans för skolorna att stärka och fördjupa det viktiga arbete för att förebygga våld och trakasserier som redan görs inom sex- och samlevnadsundervisningen. Metoden som RFSU använder är ett ypperligt sätt att främja kommunikation och ömsesidighet, något som eleverna efterfrågar mer undervisning om, säger Åse Werner, utbildningssamordnare för sex- och samlevnadsundervisningen i Lunds kommun.

- Det känns både roligt och spännande att vi har fått möjlighet att samarbeta med alla gymnasieskolorna i Lund och möta så många elever. Lunds kommun har även en strategi mot våld i nära relationer, vilket vi såg som positivt eftersom det visar att man tar frågor kring sexualitet och värdegrund på stort allvar, säger Johanna Selander, projektledare för Vill du? på RFSU.

Anledningen till att det blev just Lunds gymnasieskolor är att RFSU Malmö redan hade en etablerad kontakt med skolorna och dess rektorer. Lunds kommun har dessutom tagit fram en strategi kring hur de ska jobba förebyggande mot våld. Samarbetet med RFSU Malmö hålls ihop av en styrgrupp bestående av de fem gymnasierektorerna, Åse Werner- utbildningssamordnare för sex- och samlevnadsundervisning och Johanna Selander, projektledare från RFSU Malmö. RFSU Malmö har fått pengar från Länsstyrelsen Skåne för ett projekt som syftar till att förebygga sexuellt våld i ungas nära relationer.

Kontakt

Torbjörn Hanö, Rektor på Polhemskolan
Telefon: 046 - 359 73 11
E-post: torbjorn.hano@lund.se

2018-11-06 08:00:00