Nationell LHU-konferens i Lund på temat Cirkulär ekonomi: miljard- eller miljöfråga?

Konferens om lärarande för hållbar utveckling med tema cirkulär ekonomi denna vecka i Lund. Konferens om lärarande för hållbar utveckling med tema cirkulär ekonomi denna vecka i Lund.

Den 7-8 november gästas gymnasieskolan Spyken av ca 230 konferensdeltagare, från Ångermanland till Skåne, som alla vill utforska temat cirkulär ekonomi. Bland deltagarna finns pedagoger och representanter från hela utbildningssektorn, från organisationer, företag, myndigheter och beslutsfattare.

Varje år arrangerar LHU-nätverket en nationell konferens kring Lärande för Hållbar Utveckling (LHU). I år hålls konferensen i Lund och samarrangeras med Naturskolan i Lund och gymnasieskolan Spyken. Konferensen sätter fokus på temat Cirkulär ekonomi – miljard- eller miljöfråga?

Föreläsare

Bland föreläsarna på konferensen finns bland annat Anna Billing på Ica Malmborgs som berättar hur butiken minskat matsvinnet genom projektet Resurskocken och Åse Innes-Ker, universitetslektor i psykologi vid Lunds universitet som pratar om alternativa och mer hållbara sätt att signalera våra egenskaper och vår tillhörighet än genom konsumtion. Konferensdeltagarna får också träffa lundaeleven Luca Berardi, 15 år, som fått Världsnaturfondens nyinstiftade unga miljöhjältepris.

Varför har man valt att lyfta fram den ekonomiska dimensionen av hållbarhetsbegreppet?

- Ekonomi tenderar att bli styrande över andra aspekter när beslut om framtiden ska fattas. Ofta med ett alltför kortsiktigt perspektiv. Istället menar vi att det är den miljömässiga aspekten som ska sätta långsiktiga ramar för vilka resurser vi har råd att förbruka för mänsklighetens sociala behov. Ekonomi är ju bara ett verktyg som vi människor själva konstruerat, men som ibland tycks leva sitt eget liv. Cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system som är designat för att återskapa resurser, om och om igen. Det tycker vi låter väldigt spännande. Dessutom har vi efter diskussion med representanter från några förskolor och skolor i Lunds kommun förstått att många upplever det ekonomiska perspektivet av lärande för hållbar utveckling som svårt att exemplifiera och konkretisera i undervisningen. vi vill därför erbjuda en möjlighet till kompetensutveckling i dessa frågor, säger Anders Wånge Kjellsson, verksamhetsledare på Naturskolan i Lund.

Under två halvdagar får deltagarna lyssna på lokala och tillresta föreläsare som ger sina olika perspektiv på vad cirkulär ekonomi innebär, diskutera och reflektera kring var vi hittar det i undervisningen, samt välja mellan ett tjugotal workshoppar som på olika sätt berör lärande för hållbar utveckling. Det kommer att bli två fullspäckade dagar med nya lärdomar, nätverkande och uppslag kring hur vi kan arbeta konkret med den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling i undervisningen.

För mer information om program, föreläsare och workshoppar: www.lund.se/lhu

Kontaktperson: Anders Wånge Kjellsson, Naturskolan i Lund. Tel: 046 359 70 60. Email: anders.kjellsson@lund.se 

2018-11-05 14:12:26