Ny kommunstyrelse och nya kommunalråd valda i Lund

Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M),  Anders Almgren (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL), Fanny Johansson (S), Karin Svensson Smith (MP) Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Anders Almgren (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL), Fanny Johansson (S), Karin Svensson Smith (MP)

Nu är det klart vilka som kommer att styra Lunds kommun under den kommande mandatperioden. Under torsdagskvällens första sammanträde i kommunfullmäktige efter valet valdes bland annat kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelse och kommunalråd.

Philip Sandberg (L) valdes till kommunstyrelsens ordförande.

- Lundaborna har röstat för ett maktskifte och för att Lund ska få en omstart. Jag och mina kollegor i Lundakvintetten är tacksamma för förtroendet och vi kommer att arbeta hårt för att leva upp till förväntningarna och hitta breda lösningar för kommuninnevånarnas bästa, säger Philip Sandberg (L) kommunstyrelsens ordförande.

På mötet valdes också Mats Helmfrid (M) till ordförande i kommunfullmäktige och ledamöter i kommunstyrelsen. Från och med den här mandatperioden har Lunds kommun sju kommunalråd mot de fem som styrde Lund under den gångna mandatperioden. Som andre vice ordförande och oppositionsråd valdes Anders Almgren (S).

- Vi kommer att vara en tydlig och stark, men också konstruktiv opposition. Vi kommer fortsatt presentera förslag för att göra hela Lunds kommun ännu bättre. Valresultatet visar tydligt att lundaborna förväntar sig mer av samarbete över blockgränserna och vi står beredda att hitta breda lösningar, säger Anders Almgren (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.


Val av kommunfullmäktiges presidium

Mats Helmfrid (M) ordförande

Lars V Andersson( C) 1:e vice ordförande

Lennart Prytz (S) 2:e vice ordförande


Val av kommunstyrelse

Philip Sandberg (L) ordförande

Fredrik Ljunghill (M) 1:e vice ordförande

Anders Almgren (S) 2:e vice ordförande

Camilla Neptune (L)

Birger Swahn (M)

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Börje Hed (FNL)

Hedvig Åkesson (KD)

Fanny Johansson (S)

Björn Abelson (S)

Karin Svensson Smith (MP)

Helena Falk (V)

Hans-Olof Andersson (SD)


Val av kommunalråd

Philip Sandberg (L)

Fredrik Ljunghill (M)

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Börje Hed (FNL)

Anders Almgren (S)

Fanny Johansson (S)

Karin Svensson Smith (MP)

2018-10-25 20:08:28