Parkeringsvärdar träffar medborgare

Många frågor som Lunds kommun får handlar om parkering. På onsdag klockan 10-17 finns kommunen och Lunds parkeringsbolag på Stortorget för att prata om parkering och svara på frågor. Foto : Kristina Strand Larsson Många frågor som Lunds kommun får handlar om parkering. På onsdag klockan 10-17 finns kommunen och Lunds parkeringsbolag på Stortorget för att prata om parkering och svara på frågor. Foto : Kristina Strand Larsson

Parkeringsvakter ses av många som ett nödvändigt ont som företeelse, och som en otacksam uppgift som yrke. Som parkeringsvakt – eller parkeringsvärd, som de heter i Lund – möter man många människor som är frustrerade och inte alltid så trevliga. Men också människor som är glada för hjälpen de fått. På onsdag 24 oktober finns parkeringsvärdar från kommunen och deras kollegor från Lunds parkeringsbolag på Stortorget mellan klockan 10 och klockan 17 för att prata parkering med de som vill.

  • Våra parkeringsvärdar är en väldigt viktig del av stadens funktion och service, säger Per Eneroth, gatuchef i Lund. Utan dem och kollegorna på Lunds Parkeringsbolag hade vi inte haft några lediga parkeringar. Vi hade dessutom haft bilar stående där de hindrat framkomligheten. Våra parkeringsvärdar gör dessutom mer än kontrollerar; en viktig del av tjänsten är att guida våra medborgare och besökare i parkeringsfrågor för bil och cykel. Och på onsdag tar vi oss lite extra tid för just detta.

Teknikutvecklingen har gått fort fram, så även gällande parkering. De automater som matas med mynt är så gott som helt borta. Även den uppgraderade versionen som tar kort börjar minska, eftersom allt fler använder telefonparkering.

  • Telefonparkering är framförallt något som underlättar för kunden, säger Fredrik Gustavsson, parkeringschef i Lunds kommun. De flesta har lätt att tillägna sig tekniken men vissa grupper släpar efter lite. De som är lite äldre och är vana vid betalning med kort, kan nog känna sig lite tveksamma till att byta till telefonparkering. Vi visar gärna hur det går till, det är bara att komma till Stortorget på onsdag!

KONTAKT

Per Eneroth, gatuchef Lunds kommun, telefon 046-3595225
Fredrik Gustavsson, parkeringschef Lunds kommun, telefon 046-3595229

2018-10-22 15:04:00