Ny chef för färdtjänsten

Lars Hellström är ny chef för färdtjänsten i Lunds kommun. Han kommer närmast från Skånetrafiken där han arbetat under 16 år med färdtjänst och sjukresefrågor i flera olika roller, senast som affärschef med ansvar för upphandling, avtal och avtalsuppföljning.

Håkan Lockby, teknisk direktör:
- Vi är mycket nöjda med att Lars väljer Lunds kommun. Hans erfarenhet av såväl avtalsfrågor som kvalitetssäkring och utveckling av färdtjänsten ur ett resenärsperspektiv innebär en betydande förstärkning till vår färdtjänstverksamhet. Vi ser också stora fördelar med hans kunskaper om den allmänna kollektivtrafiken i Skåne.

Den 18 september fattade tekniska nämnden beslut om att Taxi Helsingborg/Sverige Taxi ska fortsätta att köra färdtjänsten i Lund i väntan på kammarrättens beslut kring den senaste upphandlingen av entreprenör för färdtjänsten. Det nya avtalet gäller till och med 2019-09-30.

Lars Hellström:
- Mitt huvuduppdrag är att arbeta för en god och fungerande färdtjänst som är punktlig, trygg och säker för våra resenärer. Det krävs långsiktiga lösningar för att färdtjänsten ska fungera optimalt och det är olyckligt att vi inte kan landa vår upphandling. Vi kommer nu att arbeta vidare tillsammans med Taxi Helsingborg/Sverige Taxi för att få till en fungerande färdtjänst fram till dess att överprövningen av upphandlingen är klar och ett nytt avtal kan träffas.

Lars Hellström efterträder Ronnie Kalén som fortsätter att ansvara för förvaltningens övriga kollektivtrafikfrågor.


Mer information
Lars Hellström, färdtjänstchef, tekniska förvaltningen, Lunds kommun, tel 046 – 359 39 09

2018-09-27 07:00:00