Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Lunds publiceras på denna sida.

2020-01-15

Samarbete med LKF och privata hyresvärdar ska minska hemlösheten i Lund

Nu inleder Lunds kommun och LKF ett ännu tätare samarbete för att kunna minska hemlösheten i Lund. Tillsammans vill man se till att de familjer och barn som idag är hemlösa ska kunna erbjudas en lägenhet. Målsättningen är att även privata hyresvärdar ska ansluta till samarbetet.

2020-01-09

Detaljplan för Hedda Anderssongymnasiet justeras

Lunds kommun har upptäckt ett skrivfel i detaljplanen för Hedda Anderssongymnasiet, fastigheten Pastor Svane 1, vilket innebär att del av detaljplanen måste göras om för att bygglov ska kunna ges.

2020-01-08

​Ny idrotts- och fritidschef på plats

Lunds kommuns nya idrotts- och fritidschef är nu på plats. Jari Kajanne är den som ska leda kommunens arbete med att ge fler barn och ungdomar en mer aktiv och meningsfull fritid.

2020-01-02

Pressinbjudan: Vinterkupolen 2020

Vinterlund lägger en mysig och stämningsfull julsäsong bakom sig och blickar framåt mot ljusare tider. Under januari och februari finns Vinterkupolen på plats på Stortorget. Nytt för i år är ett tema för varje helg.

2019-12-17

Lunds kommunala gymnasieskolor: eleverna ligger i topp

Elevernas resultat på de högskoleförberedande programmen ligger i topp. I jämförelse med likvärdiga skolhuvudmän i landet tar flest elever examen. Vid yrkesprogrammen har det skett ett tydligt trendbrott och elevernas resultat ligger över riksgenomsnittet. Det visar Skolverkets statistik som släpptes den 11 december.

2019-12-14

​Här är vinnarna av årets integrationspris i Lund

De lyckas integrera människor från olika bakgrunder och låter det sociala ansvarstagandet växa med idrottsföreningen. I dag tilldelades Eos Cares Lunds kommuns integrationspris.

2019-12-12

Startsignal för Nöbbelövs utveckling

Nöbbelöv i norra Lund kan inom ett tiotal år få upp till 700 nya bostäder, mer service och förbättringar för cyklister och fotgängare. Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden att ett förslag till planprogram ska skickas ut på samråd.

2019-12-11

Kreativ lösning öppnade för markanvisning i Genarp

Skånska Genarp förtätas med 20 centrala hyresrätter efter en kreativ lösning mellan markanvisande Lunds kommun, Klarabo och Angelica fastigheter. Projektet som hittills bromsats av att fastigheten inte kunnat få till en infart lossnar nu genom att bostadsområdet delar infart med grannen Coop.

2019-12-11

Genarp: Gemensam infart öppnar för nya bostäder bredvid Coop

Granne med Coop i centrala Genarp kan 20 nya hyresrättsbostäder byggas som flerbostadshus i två våningar. Förtätningen blir möjlig efter en lösning där bostadsområdet delar infart med grannen Coop.

2019-12-11

Genarp: Gemensam infart öppnar för nya bostäder bredvid Coop

Granne med Coop i centrala Genarp kan 20 nya hyresrättsbostäder byggas som flerbostadshus i två våningar. Förtätningen blir möjlig efter en lösning där bostadsområdet delar infart med grannen Coop.

2019-12-11

Utbildningsnämndens yttrande över utredningen av Fritt sök

Ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser bör belysas i utredningen om Fritt sök innan något ställningstagande om samverkansavtalet kan göras. Utredningen bör därför återupptas och fördjupas. Detta anger utbildningsnämnden i sitt remissyttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott.

2019-12-10

Juridisk granskning av kostnadsansvar mellan Lunds kommun och Kraftringen klar

En extern utredning har gjorts kopplat till spårvägsprojeket som gäller det slutliga kostnadsansvaret för Kraftringens del av projektet. Det handlar om flytten av Kraftringens ledningar som har genomförts till en högre kostnad än vad som låg i budgeten. Utredningens resultat innebär att Lunds kommun kommer stå för merparten av kostnaden.

2019-12-09

Vi i Veberöd årets frivilliga samhällsarbetare 2019

Lunds kommun har för första gången utsett årets frivilliga samhällsarbetare. Vinnare blev Vi i Veberöd. ”Vi i Veberöd” har lyckats skapa möten mellan människor genom aktiviteter såsom läxhjälp, språkcafé, kvinnoträffar, cykelverkstäder, informationsmöten och fikaträffar.

2019-12-06

Lunds kommun tecknar avtal med Skanska om nya gymnasieskolan

Lunds kommun har, genom Servicenämnden, tecknat avtal om att bygga Hedda Anderssongymnasiet. Investeringen blir den hittills största i Lundafastigheters historia med en beräknad totalkostnad på 726 miljoner kronor.

2019-12-04

Byggnation av Hedda Anderssongymnasiet och placering av Svaneskolan

​Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan ska samlokaliseras i den nya skola som ska byggas där Svaneskolan i dag är placerad. Under byggtiden ska Svaneskolan placeras på Parksskolan. Det har kommunstyrelsen i Lund nu beslutat.

2019-12-04

​Lunds kommun bildar destinationsbolag

Hur ska Lund bli en ännu bättre värdstad för stora evenemang och möten? Det ska det nya destinationsbolaget Visit Lund AB hjälpa till med.

2019-12-03

Fördelar för idrott, miljö och klimat på Sveriges första fotbollsplan med biokol

I Lund anläggs nu Sveriges första fotbollsplan med biokol. Något som gynnar såväl idrotten som klimatet och miljön.

2019-11-28

Julkalender visar nytta med sensorer

Undrar du över vad vi kan ha för nytta av sensorer och IoT? Från den 1 december och varje dag fram till julafton kommer Future by Lund och Lunds kommun att öppna en ”lucka” med ett nytt exempel på sensorer som gör nytta i Lund med omnejd. Följ med på resan som ger kunskap hur sensorer kan förändra vår vardag!

2019-11-27

Partnerskap för demokrati och utveckling

Lunds kommun ställer sig positiv till att ingå i programmet för Kommunalt Partnerskap. Syftet är att genom ömsesidigt kunskapsutbyte bidra till demokratiutveckling, förstärkt medborgardialog, främja ungas engagemang och arbeta för genomförandet av Agenda 2030- målen.

2019-11-22

Forskare ska hjälpa kommunen minska växthusgasutsläppen

Hur ska de kommunala växthusgasutsläppen kraftigt minskas innan 2030? Nu har forskningsrådet Formas beviljat cirka 1 miljon kronor till forskaren Kimberly Nicholas i ett samarbete med Lunds kommun för att ta fram vetenskapligt baserade processer för just detta.

2019-11-21

Fler kontor och mer service i Lunds stationsområde

Det kan bli ännu fler stationsnära arbetsplatser i Lund. Byggnadsnämnden beslutade under torsdagen att skicka detaljplanen för ett nytt kontorshus vidare till samråd. Mellan 300 och 400 kontorsarbetsplatser finns det i förslaget.

2019-11-20

​Pressinbjudan: Vinterlandet 2019

I år är Vinterlandet tillbaka på Stortorget, varmt välkommen att följa uppbyggnaden av vår mysiga vintervärld mitt i Lund! Den 27 november kl. 13.00 samlas vi på Stortorget där projektledare Åsa Jensen och medverkande finns på plats för att berätta om och visa upp vad som händer i årets Vinterland.

2019-11-14

Årets kulturpristagare utsedd

Idag beslutade kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun att utse Caterina ”China” Åhlander till årets mottagare av Lunds kulturpris. Samtidigt bekräftade nämnden förvaltningens val av årets kulturstipendiater.

2019-11-13

Lunds första program för social hållbarhet nu ute på remiss

​ I augusti 2018 beslutade kommunfullmäktige att kommunen ska arbeta systematiskt med mänskliga rättigheter i Lund. Samma sommar togs nya nationella folkhälsomål som Lunds kommuns folkhälsoarbete ska utgå ifrån. Arbetet med mänskliga rättigheter och folkhälsa har nu slagits samman i Lund till ett gemensamt program för social hållbarhet – det första i Lunds historia.

2019-11-12

Så trygga känner sig lundaborna 2019

Lundaborna känner sig fortsatt trygga. Det visar årets trygghetsmätning, som polisregion Syd genomfört.

2019-11-06

​​​Kick-off för samarbetsprojekt för ett klimatneutralt Lund

Lunds kommun har fått medel för att driva projektet Klimatneutrala Lund 2030 från Viable Cities, det nationella strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer. Fredagen den 8 november är det uppstartsträff för projektet där Lunds kommun, forskare, näringsliv och ideella aktörer ska samarbeta för att ta sig an gemensamma klimatutmaningar.

2019-11-04

Programmet klart för Vinterlund 2019-2020

Från grantändning till kärlekskonsert och ett blandat program däremellan. Nu är programmet klart för fjärde upplagan av Vinterlund. Alla aktiviteter hittar du på vinterlund.se.

2019-10-22

​​​Nu startar Fokus Södra Sandby!

Fokus Södra Sandby är ett ortsutvecklingsprojekt som drivs av Lunds kommun. Projektet startar hösten 2019 och ska pågå under 2020/2021. Fokus Södra Sandby är en fortsättning på Lunds kommuns tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Genarp, Fokus Veberöd och Fokus Dalby.

2019-10-17

800 nya kontorsplatser och en park vid Ideon

​Ikväll beslutade byggnadsnämnden att anta detaljplanen som möjliggör fler än 800 nya arbetsplatser, drygt 500 parkeringsplatser men också en lokal park med paviljong. – Vi bidrar till fler arbetsplatser men också en bättre utemiljö på en av Lunds mest innovativa och kreativa platser, säger Klas Svanberg (M), ordförande i byggnadsnämnden.

2019-10-17

​Som en tidsmaskin i fickan- ny app ger liv åt Lunds historia

Hur såg domkyrkan ut innan Helgo Zettervall ritade om den? Var låg ingången till den stora Lundautställningen? Och hur var det när torghandeln blommade på Stortorget? Det och mycket annat kan du ta reda på genom den nya digitala stadsvandringen Be Here Then, som nu lanserats i Lund.

2019-10-16

Fångad av en stormvind? Naturum Skrylle minns stormen Carola

I år är det 20 år sedan stormen Carola drog fram över Skrylleskogen, något som många Lundabor och Skryllebesökare har minnen från. Den 20 oktober kommer meteorolog Nils till Skrylle för att prata om orkanen Carola och väder i allmänhet.

2019-10-14

Kultur och kreativitet- topplacering för Lund!

Den 8 oktober släppte EU-kommissionen 2019 års översikt över städers kultur och kreativitet: ”The Cultural and Creative Cities Monitor”. Rapporten är ett verktyg för att jämföra och stärka den kreativa potentialen i europeiska städer. Städerna är uppdelade i storleksgrupper och i gruppen 100 000 – 250 000 invånare hamnar Lund som etta!

2019-10-14

Pressinbjudan: Ny app ger liv åt Lunds historia

Hur såg domkyrkan ut innan Helgo Zettervall ritade om den? Var låg ingången till den stora Lundautställningen? Och hur var det när torghandeln blommade på Stortorget? Det och mycket annat kan du ta reda på genom den nya digitala stadsvandringen Be Here Then, som lanseras i Lund i oktober.

2019-10-10

Försenad trafikstart för spårvagnarna i Lund

​ Politiska styrgruppen för spårvägsprojektet har idag (10/10) blivit informerade om att Region Skånes bygge av spårvagnsdepån har blivit försenat och att spårvagnstrafiken troligen inte kan starta i augusti 2020 som planerat.

2019-10-02

Altitude Meetings vinner uppdraget att driva Lunds stadshall

Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen att teckna avtal med Altitude Meetings om uppdraget som operatör för att driva och utveckla Lunds stadshall, på uppdrag av och i nära samarbete med Lunds kommun.

2019-10-02

Nu ska Skrylleområdet utvecklas

Skryllegården, som ligger i Skrylle naturreservat, är en av regionens mest besökta motions- och friluftsanläggningar. För att fortsätta att locka människor till naturen och möta det ökande antalet besökare har en utvecklingsplan för området tagits fram. Kommunstyrelsen har nu beslutat att genomföra investeringar i Skrylle för maximalt 49.9 miljoner kronor

2019-10-01

Pressinbjudan: Lunds Stadsorkester

Vi presenterar ny konstnärlig ledare för Stadsorkestern, säsongens öppningskonsert och övrigt program.

2019-09-26

Pressinbjudan: Invigning av bank för bättre fritid

Journalister bjuds in till invigningen av Fritidsbanken i Lund. Banken är som ett bibliotek, fast för sport- och fritidsutrustning, där vemsomhelst kan låna lundabornas skänkta utrustning gratis i upp till 14 dagar. På plats vid invigningen finns Lunds kultur- och fritidsdirektör och ordförande i kultur- och fritidsnämnden för fotografering och intervju.

2019-09-25

Smakrik och färgglad skördefest i Stadsparken

Sista helgen i september fylls stadsparken av drygt 100 utställare där du kan handla färska och förädlade gröna produkter, närproducerat och ekologiskt. Odlare och föreningar delar med sig av sina erfarenheter, odlarglädje och skånskt mathantverk. Dofter och smaker som lockar dina sinnen.

2019-09-24

Pressvisning i två delar: Lunds konsthall och Skissernas Museum presenterar Carlos Garaicoa

Välkommen till pressvisning i två delar Fredagen den 4 oktober Lunds konsthall kl 11 Skissernas Museum kl 12 (enklare lunch serveras kl 12.30) Detta är första gången på över tjugo år som Skissernas Museum och Lunds konsthall samarbetar kring en utställning. Båda institutionerna visar samtidigt verk av den framstående konstnären Carlos Garaicoa (född i Havanna 1967).

2019-09-23

Den ekonomiska prognosen visar på negativt resultat för 2019

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september redovisades det preliminära delårsbokslutet för Lunds kommun. Det handlar om rapporten för kommunens verksamhet och ekonomi de första åtta månaderna 2019.

2019-09-19

Trygghetsdialoger i Dalby och Veberöd ger chans att påverka

Hur trygg känner du dig? Hur kan märk-DNA minska inbrotten och hur kan arbetet för en trygg kommun stärkas och utvecklas? Nu kan du som bor i Dalby och Veberöd vara med och påverka.

2019-09-19

Gemensamma riktlinjer ska främja skolnärvaro och en drogfri skola

Onsdagen den 18:e september fastställde utbildningsnämnden gemensamma riktlinjer för närvarofrämjande skola, arbetet mot alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) och en juridisk vägledning angående arbetet med ordningsregler och disciplinära åtgärder för gymnasieskolorna i Lund.

2019-09-18

Utbildningsnämnden vill säkra spetsutbildningarnas framtid

Spetsutbildningarna på gymnasieskolorna infördes som en försöksverksamhet för tio år sedan. Utbildningarna innebär att eleverna får en fördjupning, breddning och högre studietakt inom ett ämnesområde. Utbildningsnämnden har fattat beslut att anhålla hos regeringen om att se över de ekonomiska förutsättningarna för spetsutbildningarna och kräver att spetsutbildningarna permanentas.

2019-09-18

Två förstapriser för Byskolan på White Guide Junior-Galan

​"Årets skolkock" och "Årets hållbara offentliga restaurang" finns på Byskolan i Södra Sandby! Priserna delades ut vid den sjunde upplagan av White Guide Junior-Galan som hölls i Malmö på onsdagskvällen. – Det är helt magiskt, vi är så glada och tacksamma , säger Håkan Olsson, skolkock på Byskolan som nu också kan titulera sig "Årets skolkock".

2019-09-18

Nya villkor för Södra Esplanadens loppis

Från och med 2020 kan försäljare på Södra Esplanadens loppmarknad välja plats utan att boka och betala i förväg. Senare i höst tar kommunfullmäktig ställning till om avgiften ska tas bort.

2019-09-17

Miljövänlig biogas till uteserveringar

Till våren kan uteserveringar på Mårtenstorget värma sina gäster med miljövänlig biogas. Lunds kommun ska teckna avtal med Kraftringen för att leda fram biogas till torget och de enskilda restaurangerna. Arbetet på Mårtenstorget inleds efter årsskiftet.

2019-09-17

Klartecken för nytt bostadskvarter i Södra Råbylund

150 bostäder i flerbostadshus och radhus har nu fått klartecken. Byggnadsnämnden antog under tisdagen en ny detaljplan för ett kvarter i Södra Råbylund.

2019-09-17

Dags för Trafikantveckan i Lund igen!

Trafiken berör. Vi vill ta oss fram smidigt och snabbt. Vi ska kunna parkera, köpa biljetter och hitta information. Och vi ska ta hand om klimatet och uppnå miljömål. Samtidigt blir vi fler i kommunen. Vi måste diskutera lösningar och pröva oss fram. Den Europeiska trafikantveckan, som pågår samtidigt i 2586 olika städer, har just den rollen – den ger oss tillfälle att pröva och prata trafik.

2019-09-09

Pressinbjudan: Hackathon kring framtidens arbetskraft

Nyanlända behöver jobb, offentlig sektor behöver arbetskraft. Kan det bli en win-win? Torsdagen 12 september arrangerar Lunds kommun ett hackathon för att identifiera utmaningarna och söka lösningarna till ökad anställningsbarhet för nyanlända.

2019-09-05

​Axis nya kontorsbyggnad kan få ett syskon

Ideonområdet kan få en ny ikonbyggnad för kontor och forskning samt ett nytt parkeringshus. Byggnadsnämndens arbetsutskott har beslutat att en ny detaljplan ska tas fram.

2019-09-04

Hedda Anderssongymnasiet ska byggas på Svaneskolans tomt

Kommunstyrelsen fattade idag beslut om att föreslå för kommunfullmäktige att Hedda Anderssongymnasiet byggs på Svaneskolans tomt. Nu fortsätter arbetet med lokallösningar för de båda skolorna.

2019-09-04

Hans Juhlin blir ny stadsbyggnadsdirektör i Lund

På kommunstyrelsens möte 4 september beslutades att tillsätta Hans Juhlin som ny direktör för stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun.

2019-09-02

Fullspäckat program under Kulturnatten

Lördag den 21 september går den trettiofemte Kulturnatten av stapeln i Lund. Programmet rymmer allt från konserter och dansuppvisningar, till vetenskapsshower och guidade turer och pågår från klockan kvart över åtta på morgonen till klockan två på natten.

2019-09-02

Innovationsplattformen Future by Lund får fortsatt stöd

Future by Lund, innovationsplattformen i Lunds kommun, har fått förlängt stöd från Vinnova. Det innebär att plattformen kommer att fortsätta att arbeta för smarta och hållbara innovationer fram till årsskiftet 2021/22. Vinnova stöttar plattformen med 6,65 miljoner SEK.

2019-08-28

Kartläggning av hedersproblematik i Lunds kommun

Nu kartläggs hedersproblematiken i Lunds kommun. Uppdraget kommer från kommunfullmäktige och resultatet beräknas vara klart våren 2020.

2019-08-23

450 nya bostäder kan byggas norr om Dalbyvägen

I nordöstra Lund, med utblick över slättlandskapet, planerar Lunds kommun och flera byggaktörer för 450 nya bostäder, en park och ett nytt vårdboende. Samtidigt säkras att Solhällan förblir koloniområde och får fler odlingslotter. Byggnadsnämnden beslutade under torsdagen att det är dags för samråd för bostadsplanerna.

2019-08-22

Förlängning av avtal för färdtjänsten i Lund

Tekniska nämnden har tagit beslut om att förlänga avtalet med Taxi Helsingborg/Sverigetaxi till och med den 31 mars 2020. Upphandlingen av ett helt nytt avtal har sedan tidigare överklagats till förvaltningsrätten och förlängningen säkerställer de färdtjänstlegitimerades rätt att resa från och med den 1 oktober.

2019-08-21

Nu digitaliseras ansökan om försörjningsstöd och utbetalningar till par görs jämlika i Lund

​Från den 2 september kan de lundabor som redan har försörjningsstöd göra sina fortsatta ansökningar på datorn eller i mobilen, med hjälp av Lunds kommuns e-tjänst. Samtidigt automatiseras beräkningen av försörjningsstödet. En annan nyhet är att socialförvaltningen framöver kommer att dela utbetalningarna lika mellan de personer som lämnar in en gemensam ansökan om försörjningsstöd.

2019-08-20

Familjerätten vill hjälpa fler föräldrar att undvika domstolstvist om barnen

Familjerätten i Lund vill hjälpa fler föräldrar att undvika domstolstvister kring barnen. Under de senaste åren har familjerätten i Lund sett att det blivit allt vanligare med utdragna konflikter där barnen ofta kommer i kläm. Nu tar Familjerätten ett nytt grepp och utvecklar metoden kring samtalen för att stärka fokus på barnen i samtalen.

2019-08-14

Tekniska nämnden möter Genarpsbor

Tekniska nämnden håller sitt kommande månatliga möte i Genarps medborgarhus den 21 augusti. Politiker från nämnden och tjänstemän från förvaltningen inleder med att bjuda in Genarpsbor före mötet för att ge möjlighet att diskutera lokala frågor.

2019-08-13

​Hälsosatsning för seniorer utökas

I september startar två nya hälsosatsningar för Lunds kommuns seniorer. Dels får förra årets succé, ”Senior Sport School” i Södra Sandby och Dalby en fortsättning, dels utökas den med en motsvarighet i Lunds tätort. Skolorna erbjuder träffar i tolv veckor med allt från senioranpassad styrketräning till temakvällar om hälsosam mat.

2019-07-22

Gatuteater i sommarskrud

Återigen får Sommarlund finbesök från Passage festival, norra Europas största internationella och transnationella gatuteaterfestival. Festivalen är ett samarrangemang av Dunkers Kulturhus och Helsingörs teater. Vi får även ett kärt återseende i form av en folkkär italienare.

2019-07-11

Lekplatserna i Lund ska granskas på nytt

Efter olyckan på en rutschkana i Stadsparken ska nu de mest frekvent använda lekplatserna i kommunen granskas. Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att leta efter dolt slitage, skadegörelse och fel på kommunens lekplatser i Lund.

2019-07-09

All Style Battle, workshops och dans på metallbur i Lunds Stadspark

Sommarlund bjuder in till en heldag i dansens tecken med dance battle och workshops i Hiphop och Breaking. Dagen avslutas med det spektakulära dansverket D-construction som framförs av den franska hiphop-gruppen Dyptik i och på en stor metallbur.

2019-07-04

Robert Broberg hyllas under Sommarlund

Daniel ”The Moniker” Karlsson gästar Sommarlund på söndag och tolkar sin stora idol Robert Broberg i hyllningskonserten Det var en båt som sa.

2019-07-03

Lunds kommun vinnare på internationell kokboksgala

Idag avgjordes den internationella kokbokstävlingen ”Gourmand world cookbook awards” i Macao. Vinnare i kategorin ”charity/fund raising – Europe” blev Lunds kommuns dagliga verksamhet Sesam som tävlade med sin kokbok ”Habogänget – mat med flera mål”. Vinsten innebär att de nu kan titulera sig ”Best in the world”.

2019-07-03

För fjärde året i rad- Lund bäst på hållbara transporter

​Lunds kommun är bäst i Sverige på hållbara transporter. Priset delades under ett seminarium i Almedalen i Visby idag. Det är fjärde året i rad som Lund hamnar på första plats.

2019-06-28

​Nytt samarbete ska ge nyanlända bättre fritid

Med hjälp av anslag från Länsstyrelsen Skåne startar Lunds kommun, tillsammans med IK Eos, ett nytt uppsökande resursteam i höst. Teamet har till uppgift att bidra till en mer meningsfull och aktiv fritid för nyanlända barn, unga och familjer.

2019-06-27

Lund i Almedalen 2019

​För tionde året i rad medverkar Lunds kommun i Öresundshuset i Almedalen. Under veckan kommer vi diskutera frågor som är viktiga för Lund och söka svar på frågor om hur vi kan utveckla vår kommun. Det gör vi genom seminarier och samtal om bland annat hur vi kan locka hit och behålla fler internationella, högkvalificerade arbetstagare och hur vi kan anpassa Lund för mer tågtrafik.

2019-06-24

Nya pengar till våldförebyggande arbete inom socialtjänst och förskolor i Lund

​För femte året i rad väljer Länsstyrelsen i Skåne att ge utvecklingspengar till Bygga Broar, ett projekt som främjar integration, stärker barns rättigheter och motverkar hedersrelaterat våld i Lund. Bygga Broar – med barn och unga i centrum är en modell och ett metodmaterial för att stärka barns rättigheter, främja integration och motverka hedersrelaterat våld och förtryck

2019-06-20

Pressvisning: Lunds konsthall öppnar en ny utställning

Pressvisning: Alltings mått. Om det (o)mänskliga Ulrika Gomm, Hanni Kamaly, Santiago Mostyn och Sandra Mujinga ​​Var: Lunds konsthall ​​När: Fredag 28 juni kl 12 Den 28 juni öppnar utställningen "Alltings mått". Om det (o)mänskliga. Med anledning av detta bjuder Lunds konsthall in till en exklusiv pressvisning av utställningen, där flera av konstnärerna kommer att närvara. ​

2019-06-19

​Evenemangsstrategi antagen, destinationsbolag utreds

En ny evenemangs- och mötesstrategi för Lunds kommun antogs i dag av kommunstyrelsen. Samtidigt beslutades det att en utredning ska göras om förutsättningarna för bildandet av ett nytt destinationsbolag.

2019-06-19

Nu utreder Lunds kommun effekterna av ”Fritt sök”

Vad innebär ”Fritt sök” för Lunds kommuns gymnasieelever? Och vad skulle konsekvenserna bli om kommunen lämnar samarbetsavtalet? Det ska kommunkontoret nu utreda, efter ett beslut i kommunstyrelsen.

2019-06-19

Therese Fällman blir ny direktör för Lunds renhållningsverk

Vid kommunstyrelsens möte 19 juni beslutades att tillsätta Therese Fällman som ny direktör för renhållningsverket i Lund. Therese tillträder sin tjänst 1 oktober. Therese kommer närmast från Uppsala kommun där hon har arbetat i 20 år och haft en rad olika chefsbefattningar, nu senast som utvecklingschef på kommunledningskontoret.

2019-06-19

​Stöd för bildande av naturreservat i Höjeådalen

Tekniska nämnden och byggnadsnämnden ställer sig positiva till Miljöpartiets motion om att göra Höjeådalen till ett kommunalt naturreservat.

2019-06-18

Ny, grön stadsdel utvecklas när Lund får ytterligare en tågstation

2024 står en ny pågatågstation klar vid Klostergården. En viktig fråga är hur Lund då ska dra nytta av en ny station i ett av Lunds mest attraktiva lägen, nära stadskärnan och nära Höje å? Två alternativ har tagits fram kring hur stadsdelen kan utvecklas med fler bostäder, nya arbetsplatser och plats för idrott och rekreation. Nu har byggnadsnämnden beslutat att det dags för samråd.

2019-06-17

Sommarlund för barn – 10 tips!

Förra veckan startade Sommarlund – över 200 kulturupplevelser i hela Lund, där en stor del av programmet vänder sig till barn. Här kommer tio tips på föreställningar att uppleva tillsammans i sommar. Allt är gratis och sker utomhus, fullständigt program hittar du på sommarlund.se.

2019-06-14

Digitaliserad skolvalsprocess sparar 600 arbetstimmar

Varje år ansöker vårdnadshavare till cirka 1500 barn om plats i förskoleklass i Lunds kommun. I år är det första gången som Lunds kommun digitaliserar hela skolprocessen. Från ansökningen via e-tjänst till utskickade beslut som gjorts möjlig med hjälp av algoritmer. Det digitaliserade förfarandet har sparat kommunen 600 timmars arbete och beslutsprocessen har förkortats med närmare fyra veckor.

2019-06-12

De får Lunds kommuns miljöpris 2019

Lunds Miljöpris 2019 tilldelas Wermlands nation, Sveriges första Krav-certifierade studentförening och ICA Tuna som i över tio års tid verkat för att minska matsvinnet genom att laga luncher av matvaror som blivit för för dåliga för att sälja.

2019-06-10

Storbildsvisning av VM i fotboll på Stortorget i Lund

Efter förra årets lyckade storbildsvisning av fotbolls VM gör vi det igen! Som en del av Sommarlund visar Lunds kommun alla Sveriges matcher samt semifinaler och final på storbild, den här gången på Stortorget.

2019-06-10

Utbildningsförvaltningen fortsätter satsa på skolutveckling på vetenskaplig grund

Den 13 juni pratar 1500 medarbetare på utbildningsförvaltningen om skolutveckling på vetenskaplig grund. Utbildningsförvaltningen fortsätter sitt utvecklingsarbete genom att arrangera två dagars kompetensutveckling för lärare.

2019-06-05

Kommun och polis jobbar tillsammans för ett tryggare Lund

Det ska både vara och kännas tryggt i Lunds kommun. Nu presenterar Lunds kommun och Lundapolisen fem särskilda fokusområden som ska prioriteras under en fyraårsperiod. Dessutom börjar kommunens ordningsvakter att jobba idag.

2019-06-03

Tävlingen avgjord: White arkitekter utformar framtidens Stadshall i Lund

Det blir White arkitekter som får uppdraget att utforma framtidens Stadshall i Lund utifrån sitt vinnande tävlingsbidrag The stage is set. Hela 59 bidrag lämnades in till den arkitekttävling som Lunds kommun arrangerat under vintern och våren i samarbete med Sveriges arkitekter. Av dessa 59 fastnade juryn för White arkitekters The stage is set.

2019-06-03

Utredningen kring Hedda Anderssongymnasiets lokalisering och finansiering ska fortsätta och fördjupas

Utredningen om alternativa lösningar och finansiering av Hedda Anderssongymnasiet i Lunds kommun är nu färdig. Utredningen, som bygger på fem olika alternativ för gymnasieskolan presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, under måndagen.

2019-05-29

​Pressinbjudan: Vem vinner arkitekttävlingen om Stadshallen i Lund?

På måndag avslöjar vi vilken eller vilka arkitekter som vunnit tävlingen om att utforma framtidens Stadshall i Lund. Välkommen till en pressträff och träffa vinnaren!

2019-05-28

Pressinbjudan: Sliparebackens skogsträdgård - invigning och aktivitetsdag

Den 2 juni kl 12-16 bjuder vi in till en smakfull aktivitetsdag med workshops, mingel och matlagning bland fruktträd, bärbuskar och ätbara perenner.

2019-05-28

​Utredning om kommunens avtal i spårvägsprojektet klar

Ett komplicerat projekt med många störningar – men med genomarbetade avtal och endast tre månaders förseningar. Det konstaterar den utredning om avtalen i spårvägsprojektet som nu är gjord. De avtal som Lunds kommun har gjort med Skanska, Region Skåne, Kraftringen och VA-syd i samband med spårvägsprojektet har granskats av en extern konsult.

2019-05-27

Programsläpp Sommarlund 2019

​Fredagen den 14 juni inleds årets upplaga av Sommarlund. För nionde gången i ordningen fylls hela Lund med musik, scenkonst, barnföreställningar, quiz, naturvandringar och mycket mer. Med 230 programpunkter på 40 olika platser runt om i staden hoppas vi kunna erbjuda något för alla!

2019-05-23

Fler studentbostäder i norra Lund

Vid Getingevägen i norra Lund kan det bli 120 studentbostäder. Byggnadsnämndens arbetsutskott har beslutat att en ny detaljplan ska tas fram.

2019-05-22

”Hat trick” i ekomatsligan för Lunds kommun!

Vi är tillbaka på toppen! Efter fyra hedrande andraplatser har Lunds kommun nu tagit tillbaka förstaplatsen i Ekomatsligan, den årliga statistiken över hur stor andel av livsmedelsinköpen i kommuner och landsting som är ekologiska.

2019-05-22

Mikael Fritzon blir ny teknisk direktör i Lund

Nu är det bestämt vem som blir Lunds kommuns nya tekniska direktör. Mikael Fritzon tillträder tjänsten i september.

2019-05-22

Medborgarna ser till att lekplatserna får rätt namn

Kommunen efterlyser namnförslag till de kommunala lekplatserna. Fram till och med 30 augusti kan kommuninvånarna lämna in namnförslag. Förslagen kommer sedan att användas som underlag när lekplatserna ska namnsättas.

2019-05-21

Nu stärks och fördjupas samarbetet i MalmöLundregionen

Idag beslutade styrelsen för samarbetet om en ny verksamhetsplan som gäller för de närmaste fem åren. Verksamhetsplanen innehåller en del nya samarbetsområden och gäller nu tolv skånska kommuner. Syftet med samarbetet är att kraftsamla kring strategiska frågor för att underlätta vardagen för invånare och företag som bor och verkar i samarbetskommunerna.

2019-05-20

Naturum Skrylle bland de mest besökta i Sverige

Naturvårdsverkets sammanställning visar att sex naturum i Sverige hade över 100 000 besökare under 2018. Naturum Skrylle är ett av dessa. Totalt kom 106 bokade skolklasser och grupper till naturum Skrylle förra året och 4 300 deltagare var med på 168 programpunkter som handlade om natur och kultur i Lunds kommun.

2019-05-20

Pressträff för Sommarlund 2019

Välkommen måndagen den 27 maj på pressträff för Sommarlunds nionde säsong. Vi presenterar de över 200 kulturevenemang som äger rum i sommar, och det är som vanligt gott om roliga nyheter!

2019-05-15

Byggstart för Lund C/Clemenstorget

Lund C ska byggas om för att kunna svara upp mot ett ökat resande. Detta kommer att ske genom ett antal delprojekt. Först ut är Clemenstorget och byggstart är snart; under vecka 21 etablerar sig entreprenören Älmby AB på platsen.

2019-05-14

Pressvisning: Folkparken i Lund

Välkommen på förhandsvisning av den nyrenoverade Folkparksbyggnaden. Huset har genomgått en varsam upprustning och ombyggnad för att fungera för konserter, scenkonst, och som yta för Kulturskolans evakuerade verksamhet under renoveringen av Stadshallen.