Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Lunds publiceras på denna sida.

2020-04-08

Lägesbild onsdag den 8 april med anledning av arbetet med covid-19

​Biljettbyrån och Lund Tourist Center stänger sin fysiska lokal efter påsk och nya inriktningsbeslut kring att arbeta hemifrån för att minska smittspridning, i de verksamheter där det är möjligt. Det är ett par av frågorna som hanteras under onsdagen inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-04-02

Lägesbild torsdag den 2 april med anledning av arbetet med covid-19

​Ett intensivt arbete kring att analysera hur Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd påverkar Lunds kommuns olika verksamheter och ett fortsatt arbete med att säkra tillgången på skyddsutrustning. Det är ett par av frågorna som hanteras under torsdagen inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-04-01

Transporter i fokus för Lunds klimatpolitiska råd

​Den 1 april lämnade Lunds kommuns klimatpolitiska råd över sin andra rapport till kommunstyrelsen. I år har Rådets granskning fokuserat på transporter. Rapporten som nu överlämnats till kommunstyrelsen visar att trots höga ambitioner och lovvärda insatser från kommunen, så måste det lokala klimatarbetet öka takten för att nå de långsiktiga klimatmålen.

2020-03-31

Lägesbild tisdag den 31 mars med anledning av arbetet med covid-19

Lunds kommun vill kunna erbjuda skolmat till gymnasieelever som studerar på distans. För att det ska vara möjligt krävs dialog med samarbetskommunerna och särskild planering. Det är en av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-03-27

Lunds kommun och fastighetsägare i dialog för att stötta näringsidkare

​Den ansträngda situationen i och med coronaviruset covid-19 slår hårt mot näringsidkare, småföretagare och centrumhandeln. Under fredagen bjöd Fastighetsägarna Syd och Lunds kommun in kommunens fastighetsägare till dialog.

2020-03-20

​Vill du stötta andra? Behöver du extra stöd?

Lunds kommun blir dagligen kontaktade av personer som på olika sätt vill engagera sig och stötta de som i coronavirusets spår behöver hjälp med enklare göromål. Detta stora engagemang från lundabon vill Lunds kommun fånga upp. Därför lanseras det idag en tjänst där frivilliga kan anmäla sitt intresse för att stötta de som behöver.

2020-03-20

Pressinbjudan: Lägesbilden i Lunds kommun med anledning av coronaviruset covid-19

​Idag klockan 14.30 håller Lunds kommun en pressträff med anledning av den rådande Covid-19-situationen. På pressträffen ger Lunds kommun en övergripande lägesbild av kommunens arbete med anledning av coronaviruset covid-19 och hur det påverkar skola och äldreomsorg.

2020-03-19

Lunds kommun lanserar åtgärdspaket för att hjälpa Lunds företagare och föreningar

Oron för coronaviruset covid-19 slår hårt mot ​Lunds företagare och handel. Nu presenterar Lunds kommun en rad åtgärder för att bibehålla vår levande stadskärna, livskraftiga företag och rika föreningsliv även i framtiden.

2020-03-19

Pressinbjudan: Vår i växthuset

​I år blir våra utomhusrum är viktigare än någonsin och vi fortsätter arbetet med att befästa Lund som Sveriges bästa VÅRstad. Årets mest efterlängtade säsong inleds med en inspirerande installation i Stadsparkens växthus. Vårens färger och dofter möter lundabor på gator och torg, längs cykelvägar och i parker – allas våra gemensamma rum när väder (och virus) lockar ut oss efter en grå vinter.

2020-03-17

Så påverkas gymnasieskolorna i Lunds kommun av dagens regeringsbesked

All gymnasieundervisning och vuxenutbildning i Lunds kommuns regi ska från och med imorgon bedrivas på distans. Det beslutet fattades idag, efter regeringens rekommendationer i samband med coronaviruset covid-19.

2020-03-11

Pressinbjudan: Så jobbar vi för att förhindra smittspridning bland de mest sårbara

​Folkhälsomyndigheten höjde igår sin riskbedömning för spridning av coronaviruset i Sverige till ”mycket hög”. Särskilt lyftes vikten av att säkerställa att de mest sårbara skyddas. Press och media hälsas välkomna till en pressträff idag om hur Lunds kommun jobbar för att förhindra smittspridning.

2020-03-10

Planprisets silver till Västerbro

Lunds kommun har tilldelats en delad andraplats i Planpriset 2019 för arbetet med Västerbro, industriområdet som ska omvandlas till ny centrumnära stadsdel. Lund uppmärksammas bland annat för sin långsiktiga planering, samt att kommunen håller i taktpinnen trots att man inte äger marken.

2020-03-10

Grand Hotels verandor och Bantorget får Lunds stadsbyggnadspris

Lunds stadsbyggnadspris för 2019 går till en av Lunds allra finaste mötesplatser. Skaparna av Grands nya verandor och Bantorgets ombyggnad prisas tillsammans för en plats präglad av vacker arkitektur, myllrande folkliv, porlande vatten och pianomusik.

2020-03-05

​Lunds kommun har god beredskap i arbetet med coronaviruset

Lunds kommun följer i dagsläget Folkhälsomyndighetens riktlinjer när det gäller coronaviruset. För att fortsätta kommunens goda beredskap tas nu en konsekvensanalys fram gällande medarbetare inom äldreomsorg och hemtjänst, efter ett beslut av kommunstyrelsen igår.

2020-03-04

​Klart för gemensam parkeringsorganisation

Lunds kommun samlar parkeringsövervakningen i en organisation från och med 1 april, enligt kommunstyrelsens beslut idag. I den nya organisationen går tekniska nämndens ansvar för övervakning av parkering på gator och torg över till LKP AB.

2020-02-27

​Lund växer som evenemangsstad – sök evenemangsstöd

Lunds kommun välkomnar hållbara och innovativa evenemang i hela kommunen. Nu finns möjlighet för dig som planerar arrangemang i kommunen att söka evenemangsstöd från oss.

2020-02-26

​Nya befolkningssiffror: Så många invånare har Lunds kommun

Sveriges tolfte största stad fortsätter att växa. Vid årsskiftet hade Lunds kommun 124 935 invånare. Totalt ökade folkmängden i Lunds kommun med 1 987 personer förra året. Det är den största befolkningsökningen de senaste tio åren, undantaget 2017.

2020-02-20

Torngårdens framtid i Stångby

Stångby är en av de orter i Lund som har den snabbaste befolkningstillväxten. Lunds kommun anser att det är viktigt att det utvecklas mötesplatser, verksamheter och aktiviteter i Stångby som är till nytta för Stångbyborna. Därför har kommunstyrelsen beslutat att utlysa en idétävling våren 2020 om hur den centralt placerade Torngården ska kunna användas i framtiden.

2020-02-13

Entrén till centrala Brunnshög börjar ta form

Precis norr om Solbjersvägen i Brunnshög ska varierade kvarter med plats för runt 300 nya bostäder och 150 arbetsplatser växa fram. Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden att skicka förslaget till detaljplan för området på samråd.

2020-02-10

Nu öppnar nomineringarna till Lunds kommuns nya medarbetarpriser

De nya medarbetarpriserna införs för att särskilt uppmärksamma goda initiativ och smartare användning av resurserna i Lunds kommun och de helägda bolagen Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF) och Lunds parkerings AB (LKP). Både medborgare och anställda kan nominera kandidater.

2020-02-07

​​Då börjar spårvagnarna rulla i Lunds kommun

Från och med den 13 december kan lundabor och pendlare börja åka spårvagn mellan Lund C och ESS. Detta står klart sedan politiska styrgruppen för Spårväg Lund C – ESS i dag haft sitt sammanträde.

2020-02-05

Andra berättelser på Lunds konsthall

Den 14 februari öppnar utställningen Other Tales (Andra berättelser). Med anledning av detta bjuder Lunds konsthall in till en exklusiv pressvisning av utställningen, där konstnären Sammy Baloji kommer att närvara.

2020-02-04

Beslut om ny station på Klostergården

Nu kan Klostergårdens station börja byggas. Det beslutade kommunstyrelsen den 4 februari. Det som ska byggas är en nedbantad version av det första förslaget, men stationen kan vidareutvecklas i framtiden när området runt Källby exploateras.

2020-02-04

Pressinbjudan: Open Space för framtidens Södra Sandby

​Nu är det dags att sätta fokus på Södra Sandby. Den 11 februari hålls ett Open Space-möte i Killebäckshallen för Sandbybor, tjänstepersoner och förtroendevalda i Lunds kommun. Press och media hälsas också välkomna under kvällen.

2020-02-03

Stadsbiblioteket samlar in 50 år av minnen

I år är det 50 år sedan Stadsbiblioteket invigdes. Det kommer att firas med en jubileumsvecka på biblioteket med start 30 mars. Redan nu börjar firandet och förberedelserna med att biblioteket samlar in Lundabornas minnen från Stadsbiblioteket.

2020-02-03

Enklare tillgång till scenkonst för elever i Lund

Lunds kommun tillsammans med Teater Sagohuset och Månteatern kommer i pilotprojektet Upplev scenkonst att erbjuda kostnadsfria biljetter till de båda teatrarnas föreställningar för förskola och grundskola under hela 2020 och våren 2021.

2020-01-15

Samarbete med LKF och privata hyresvärdar ska minska hemlösheten i Lund

Nu inleder Lunds kommun och LKF ett ännu tätare samarbete för att kunna minska hemlösheten i Lund. Tillsammans vill man se till att de familjer och barn som idag är hemlösa ska kunna erbjudas en lägenhet. Målsättningen är att även privata hyresvärdar ska ansluta till samarbetet.

2020-01-09

Detaljplan för Hedda Anderssongymnasiet justeras

Lunds kommun har upptäckt ett skrivfel i detaljplanen för Hedda Anderssongymnasiet, fastigheten Pastor Svane 1, vilket innebär att del av detaljplanen måste göras om för att bygglov ska kunna ges.

2020-01-08

​Ny idrotts- och fritidschef på plats

Lunds kommuns nya idrotts- och fritidschef är nu på plats. Jari Kajanne är den som ska leda kommunens arbete med att ge fler barn och ungdomar en mer aktiv och meningsfull fritid.

2020-01-02

Pressinbjudan: Vinterkupolen 2020

Vinterlund lägger en mysig och stämningsfull julsäsong bakom sig och blickar framåt mot ljusare tider. Under januari och februari finns Vinterkupolen på plats på Stortorget. Nytt för i år är ett tema för varje helg.

2019-12-17

Lunds kommunala gymnasieskolor: eleverna ligger i topp

Elevernas resultat på de högskoleförberedande programmen ligger i topp. I jämförelse med likvärdiga skolhuvudmän i landet tar flest elever examen. Vid yrkesprogrammen har det skett ett tydligt trendbrott och elevernas resultat ligger över riksgenomsnittet. Det visar Skolverkets statistik som släpptes den 11 december.

2019-12-14

​Här är vinnarna av årets integrationspris i Lund

De lyckas integrera människor från olika bakgrunder och låter det sociala ansvarstagandet växa med idrottsföreningen. I dag tilldelades Eos Cares Lunds kommuns integrationspris.

2019-12-12

Startsignal för Nöbbelövs utveckling

Nöbbelöv i norra Lund kan inom ett tiotal år få upp till 700 nya bostäder, mer service och förbättringar för cyklister och fotgängare. Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden att ett förslag till planprogram ska skickas ut på samråd.

2019-12-11

Kreativ lösning öppnade för markanvisning i Genarp

Skånska Genarp förtätas med 20 centrala hyresrätter efter en kreativ lösning mellan markanvisande Lunds kommun, Klarabo och Angelica fastigheter. Projektet som hittills bromsats av att fastigheten inte kunnat få till en infart lossnar nu genom att bostadsområdet delar infart med grannen Coop.

2019-12-11

Genarp: Gemensam infart öppnar för nya bostäder bredvid Coop

Granne med Coop i centrala Genarp kan 20 nya hyresrättsbostäder byggas som flerbostadshus i två våningar. Förtätningen blir möjlig efter en lösning där bostadsområdet delar infart med grannen Coop.

2019-12-11

Genarp: Gemensam infart öppnar för nya bostäder bredvid Coop

Granne med Coop i centrala Genarp kan 20 nya hyresrättsbostäder byggas som flerbostadshus i två våningar. Förtätningen blir möjlig efter en lösning där bostadsområdet delar infart med grannen Coop.

2019-12-11

Utbildningsnämndens yttrande över utredningen av Fritt sök

Ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser bör belysas i utredningen om Fritt sök innan något ställningstagande om samverkansavtalet kan göras. Utredningen bör därför återupptas och fördjupas. Detta anger utbildningsnämnden i sitt remissyttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott.

2019-12-10

Juridisk granskning av kostnadsansvar mellan Lunds kommun och Kraftringen klar

En extern utredning har gjorts kopplat till spårvägsprojeket som gäller det slutliga kostnadsansvaret för Kraftringens del av projektet. Det handlar om flytten av Kraftringens ledningar som har genomförts till en högre kostnad än vad som låg i budgeten. Utredningens resultat innebär att Lunds kommun kommer stå för merparten av kostnaden.

2019-12-09

Vi i Veberöd årets frivilliga samhällsarbetare 2019

Lunds kommun har för första gången utsett årets frivilliga samhällsarbetare. Vinnare blev Vi i Veberöd. ”Vi i Veberöd” har lyckats skapa möten mellan människor genom aktiviteter såsom läxhjälp, språkcafé, kvinnoträffar, cykelverkstäder, informationsmöten och fikaträffar.

2019-12-06

Lunds kommun tecknar avtal med Skanska om nya gymnasieskolan

Lunds kommun har, genom Servicenämnden, tecknat avtal om att bygga Hedda Anderssongymnasiet. Investeringen blir den hittills största i Lundafastigheters historia med en beräknad totalkostnad på 726 miljoner kronor.

2019-12-04

Byggnation av Hedda Anderssongymnasiet och placering av Svaneskolan

​Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan ska samlokaliseras i den nya skola som ska byggas där Svaneskolan i dag är placerad. Under byggtiden ska Svaneskolan placeras på Parksskolan. Det har kommunstyrelsen i Lund nu beslutat.

2019-12-04

​Lunds kommun bildar destinationsbolag

Hur ska Lund bli en ännu bättre värdstad för stora evenemang och möten? Det ska det nya destinationsbolaget Visit Lund AB hjälpa till med.

2019-12-03

Fördelar för idrott, miljö och klimat på Sveriges första fotbollsplan med biokol

I Lund anläggs nu Sveriges första fotbollsplan med biokol. Något som gynnar såväl idrotten som klimatet och miljön.

2019-11-28

Julkalender visar nytta med sensorer

Undrar du över vad vi kan ha för nytta av sensorer och IoT? Från den 1 december och varje dag fram till julafton kommer Future by Lund och Lunds kommun att öppna en ”lucka” med ett nytt exempel på sensorer som gör nytta i Lund med omnejd. Följ med på resan som ger kunskap hur sensorer kan förändra vår vardag!

2019-11-27

Partnerskap för demokrati och utveckling

Lunds kommun ställer sig positiv till att ingå i programmet för Kommunalt Partnerskap. Syftet är att genom ömsesidigt kunskapsutbyte bidra till demokratiutveckling, förstärkt medborgardialog, främja ungas engagemang och arbeta för genomförandet av Agenda 2030- målen.

2019-11-22

Forskare ska hjälpa kommunen minska växthusgasutsläppen

Hur ska de kommunala växthusgasutsläppen kraftigt minskas innan 2030? Nu har forskningsrådet Formas beviljat cirka 1 miljon kronor till forskaren Kimberly Nicholas i ett samarbete med Lunds kommun för att ta fram vetenskapligt baserade processer för just detta.

2019-11-21

Fler kontor och mer service i Lunds stationsområde

Det kan bli ännu fler stationsnära arbetsplatser i Lund. Byggnadsnämnden beslutade under torsdagen att skicka detaljplanen för ett nytt kontorshus vidare till samråd. Mellan 300 och 400 kontorsarbetsplatser finns det i förslaget.

2019-11-20

​Pressinbjudan: Vinterlandet 2019

I år är Vinterlandet tillbaka på Stortorget, varmt välkommen att följa uppbyggnaden av vår mysiga vintervärld mitt i Lund! Den 27 november kl. 13.00 samlas vi på Stortorget där projektledare Åsa Jensen och medverkande finns på plats för att berätta om och visa upp vad som händer i årets Vinterland.

2019-11-14

Årets kulturpristagare utsedd

Idag beslutade kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun att utse Caterina ”China” Åhlander till årets mottagare av Lunds kulturpris. Samtidigt bekräftade nämnden förvaltningens val av årets kulturstipendiater.

2019-11-13

Lunds första program för social hållbarhet nu ute på remiss

​ I augusti 2018 beslutade kommunfullmäktige att kommunen ska arbeta systematiskt med mänskliga rättigheter i Lund. Samma sommar togs nya nationella folkhälsomål som Lunds kommuns folkhälsoarbete ska utgå ifrån. Arbetet med mänskliga rättigheter och folkhälsa har nu slagits samman i Lund till ett gemensamt program för social hållbarhet – det första i Lunds historia.

2019-11-12

Så trygga känner sig lundaborna 2019

Lundaborna känner sig fortsatt trygga. Det visar årets trygghetsmätning, som polisregion Syd genomfört.

2019-11-06

​​​Kick-off för samarbetsprojekt för ett klimatneutralt Lund

Lunds kommun har fått medel för att driva projektet Klimatneutrala Lund 2030 från Viable Cities, det nationella strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer. Fredagen den 8 november är det uppstartsträff för projektet där Lunds kommun, forskare, näringsliv och ideella aktörer ska samarbeta för att ta sig an gemensamma klimatutmaningar.

2019-11-04

Programmet klart för Vinterlund 2019-2020

Från grantändning till kärlekskonsert och ett blandat program däremellan. Nu är programmet klart för fjärde upplagan av Vinterlund. Alla aktiviteter hittar du på vinterlund.se.

2019-10-22

​​​Nu startar Fokus Södra Sandby!

Fokus Södra Sandby är ett ortsutvecklingsprojekt som drivs av Lunds kommun. Projektet startar hösten 2019 och ska pågå under 2020/2021. Fokus Södra Sandby är en fortsättning på Lunds kommuns tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Genarp, Fokus Veberöd och Fokus Dalby.

2019-10-17

800 nya kontorsplatser och en park vid Ideon

​Ikväll beslutade byggnadsnämnden att anta detaljplanen som möjliggör fler än 800 nya arbetsplatser, drygt 500 parkeringsplatser men också en lokal park med paviljong. – Vi bidrar till fler arbetsplatser men också en bättre utemiljö på en av Lunds mest innovativa och kreativa platser, säger Klas Svanberg (M), ordförande i byggnadsnämnden.

2019-10-17

​Som en tidsmaskin i fickan- ny app ger liv åt Lunds historia

Hur såg domkyrkan ut innan Helgo Zettervall ritade om den? Var låg ingången till den stora Lundautställningen? Och hur var det när torghandeln blommade på Stortorget? Det och mycket annat kan du ta reda på genom den nya digitala stadsvandringen Be Here Then, som nu lanserats i Lund.

2019-10-16

Fångad av en stormvind? Naturum Skrylle minns stormen Carola

I år är det 20 år sedan stormen Carola drog fram över Skrylleskogen, något som många Lundabor och Skryllebesökare har minnen från. Den 20 oktober kommer meteorolog Nils till Skrylle för att prata om orkanen Carola och väder i allmänhet.

2019-10-14

Kultur och kreativitet- topplacering för Lund!

Den 8 oktober släppte EU-kommissionen 2019 års översikt över städers kultur och kreativitet: ”The Cultural and Creative Cities Monitor”. Rapporten är ett verktyg för att jämföra och stärka den kreativa potentialen i europeiska städer. Städerna är uppdelade i storleksgrupper och i gruppen 100 000 – 250 000 invånare hamnar Lund som etta!

2019-10-14

Pressinbjudan: Ny app ger liv åt Lunds historia

Hur såg domkyrkan ut innan Helgo Zettervall ritade om den? Var låg ingången till den stora Lundautställningen? Och hur var det när torghandeln blommade på Stortorget? Det och mycket annat kan du ta reda på genom den nya digitala stadsvandringen Be Here Then, som lanseras i Lund i oktober.

2019-10-10

Försenad trafikstart för spårvagnarna i Lund

​ Politiska styrgruppen för spårvägsprojektet har idag (10/10) blivit informerade om att Region Skånes bygge av spårvagnsdepån har blivit försenat och att spårvagnstrafiken troligen inte kan starta i augusti 2020 som planerat.

2019-10-02

Altitude Meetings vinner uppdraget att driva Lunds stadshall

Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen att teckna avtal med Altitude Meetings om uppdraget som operatör för att driva och utveckla Lunds stadshall, på uppdrag av och i nära samarbete med Lunds kommun.

2019-10-02

Nu ska Skrylleområdet utvecklas

Skryllegården, som ligger i Skrylle naturreservat, är en av regionens mest besökta motions- och friluftsanläggningar. För att fortsätta att locka människor till naturen och möta det ökande antalet besökare har en utvecklingsplan för området tagits fram. Kommunstyrelsen har nu beslutat att genomföra investeringar i Skrylle för maximalt 49.9 miljoner kronor

2019-10-01

Pressinbjudan: Lunds Stadsorkester

Vi presenterar ny konstnärlig ledare för Stadsorkestern, säsongens öppningskonsert och övrigt program.

2019-09-26

Pressinbjudan: Invigning av bank för bättre fritid

Journalister bjuds in till invigningen av Fritidsbanken i Lund. Banken är som ett bibliotek, fast för sport- och fritidsutrustning, där vemsomhelst kan låna lundabornas skänkta utrustning gratis i upp till 14 dagar. På plats vid invigningen finns Lunds kultur- och fritidsdirektör och ordförande i kultur- och fritidsnämnden för fotografering och intervju.

2019-09-25

Smakrik och färgglad skördefest i Stadsparken

Sista helgen i september fylls stadsparken av drygt 100 utställare där du kan handla färska och förädlade gröna produkter, närproducerat och ekologiskt. Odlare och föreningar delar med sig av sina erfarenheter, odlarglädje och skånskt mathantverk. Dofter och smaker som lockar dina sinnen.

2019-09-24

Pressvisning i två delar: Lunds konsthall och Skissernas Museum presenterar Carlos Garaicoa

Välkommen till pressvisning i två delar Fredagen den 4 oktober Lunds konsthall kl 11 Skissernas Museum kl 12 (enklare lunch serveras kl 12.30) Detta är första gången på över tjugo år som Skissernas Museum och Lunds konsthall samarbetar kring en utställning. Båda institutionerna visar samtidigt verk av den framstående konstnären Carlos Garaicoa (född i Havanna 1967).

2019-09-23

Den ekonomiska prognosen visar på negativt resultat för 2019

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september redovisades det preliminära delårsbokslutet för Lunds kommun. Det handlar om rapporten för kommunens verksamhet och ekonomi de första åtta månaderna 2019.

2019-09-19

Trygghetsdialoger i Dalby och Veberöd ger chans att påverka

Hur trygg känner du dig? Hur kan märk-DNA minska inbrotten och hur kan arbetet för en trygg kommun stärkas och utvecklas? Nu kan du som bor i Dalby och Veberöd vara med och påverka.

2019-09-19

Gemensamma riktlinjer ska främja skolnärvaro och en drogfri skola

Onsdagen den 18:e september fastställde utbildningsnämnden gemensamma riktlinjer för närvarofrämjande skola, arbetet mot alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) och en juridisk vägledning angående arbetet med ordningsregler och disciplinära åtgärder för gymnasieskolorna i Lund.

2019-09-18

Utbildningsnämnden vill säkra spetsutbildningarnas framtid

Spetsutbildningarna på gymnasieskolorna infördes som en försöksverksamhet för tio år sedan. Utbildningarna innebär att eleverna får en fördjupning, breddning och högre studietakt inom ett ämnesområde. Utbildningsnämnden har fattat beslut att anhålla hos regeringen om att se över de ekonomiska förutsättningarna för spetsutbildningarna och kräver att spetsutbildningarna permanentas.

2019-09-18

Två förstapriser för Byskolan på White Guide Junior-Galan

​"Årets skolkock" och "Årets hållbara offentliga restaurang" finns på Byskolan i Södra Sandby! Priserna delades ut vid den sjunde upplagan av White Guide Junior-Galan som hölls i Malmö på onsdagskvällen. – Det är helt magiskt, vi är så glada och tacksamma , säger Håkan Olsson, skolkock på Byskolan som nu också kan titulera sig "Årets skolkock".

2019-09-18

Nya villkor för Södra Esplanadens loppis

Från och med 2020 kan försäljare på Södra Esplanadens loppmarknad välja plats utan att boka och betala i förväg. Senare i höst tar kommunfullmäktig ställning till om avgiften ska tas bort.

2019-09-17

Miljövänlig biogas till uteserveringar

Till våren kan uteserveringar på Mårtenstorget värma sina gäster med miljövänlig biogas. Lunds kommun ska teckna avtal med Kraftringen för att leda fram biogas till torget och de enskilda restaurangerna. Arbetet på Mårtenstorget inleds efter årsskiftet.